Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

1.Sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp: Vụ chiêm xuân năm nay, thời tiết đầu mùa nắng ấm thuận lợi cho việc gieo cấy, song trong quá trình cây sinh trưởng phát triển lại ít mưa nên ảnh hưởng đến năng suất của hầu hết các loại cây trồng. Nhìn chung năng suất của các loại cây trồng vụ chiêm xuân năm nay thấp hơn so với cùng vụ năm 2016.

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.