Hôm nay, thứ 3 25/04/2017
Tìm kiếm:  

 1.     Sản xuất nông nghiệp

 Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành xong việc thu hoạch lúa và các cây trồng vụ mùa; tiếp tục đẩy mạnh việc gieo trồng cây vụ đông để đảm bảo kế hoạch gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, đồng thời tập trung chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch một số cây vụ đông.

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.

94884

50
61
94884