Hôm nay, thứ 6 26/05/2017
Tìm kiếm:  

1.Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ chiêm xuân năm 2017 đạt 51,5 nghìn ha, giảm 1,4% (-744 ha) so với cùng vụ năm trước. Diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 43,0 nghìn ha, trong đó: Diện tích lúa đạt 41,1 nghìn ha, giảm 1,1% (-475,8 ha); 

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.