Hôm nay, thứ 7 01/10/2016
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

1.       Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt:

Sản xuất cây vụ đông 2015-2016: Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt trên 10,1 nghìn ha, giảm 13% (-1.514 ha) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do thu hoạch lúa màu muộn nên không kịp gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ, mặt khác thời tiết không thuận lợi, mưa rét nhiều do đó ảnh hưởng sinh trưởng của cây trồng vụ đông, bên cạnh đó do hiệu quả kinh tế không cao nên người dân không mặn mà với việc gieo trồng cây vụ đông

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.