Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ THỐNG KÊ - VĂN BẢN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Tra cứu Văn bản
Từ khóa:
Trong:
Ngày ban hành:
- Phòng chống tham nhũng

Luật phòng,chống tham nhũng

Nghị định qui định một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Thông tư qui định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng,chống tham nhũng

Quyết định về ban hành qui chế phối hợp thực hiện công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng.Công ước của Liên hợp quốc về phòng,chống tham nhũng trong CB,CC,VC và nhân dân từ năm 2012-2016

Công văn 862 hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng năm 2014

Công văn 863 về kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng,chống tham nhũng,công ước của Liên hợp quốc về phòng,chống tham nhũng trong CB,CC,VC và nhân dân" năm 2014


 

Tải về

Các tin khác