Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  

Văn bản pháp lý thống kê

Tra cứu Văn bản
Từ khóa:
Trong:
Ngày ban hành:
Số VB Tên VB Ngày ban hành Tải về
QĐ54/2010/QĐ-TTg QĐ 54 của Thủ tướng Chính phủ

24/8/2010

Tải về
QĐ526/CTK-TĐKT Giao điểm thi đua cấp huyện

26/11/2010

Tải về
Quyết định 143 ĐT cá thể 1-7-2010

quyết định 143

Tải về
QĐ77/2010-TTg Quyết định 77 DN FDI

1/12/2011

Tải về
TT01/2011/BNV-TT Hướng dẫn soạn thao văn bản

1/12/2011

Tải về
HT chỉ tiêu TK tỉnh HT chỉ tiêu TK cấp tỉnh

5/12/2011

Tải về
GT HT chỉ tiêu TK tỉnh GT HT chỉ tiêu TK cấp tỉnh

5/12/2011

Tải về
HT chỉ tiêu TK huyện HT chỉ tiêu TK cấp huyện

5/12/2011

Tải về
GT chỉ tiêu TK huyện GT chỉ tiêu TK cấp huyện

5/12/2011

Tải về
HT chỉ tiêu TK xã HT chỉ tiêu TK cấp xã

5/12/2011

Tải về
GTHT chỉ tiêu TK xã GTHT chỉ tiêu TK cấp xã

5/12/2011

Tải về
QĐ PA ĐT xây dựng 2012 QĐ PA ĐT xây dựng 2012

01/02/2012

Tải về
QĐ ĐT KSMS 2012 QĐ ĐT KSMS 2012

21/11/2011

Tải về
PA ĐT KSMS 2012 PA ĐT KSMS 2012

21/12/2011

Tải về
Phòng chống tham nhũng Tải về
Chế độ BCTK QĐ 77/2010-QĐ-TTg Tải về
Qui chế thi đua Tải về
Luật Thống kê 2015 Luật Thống kê 2015

27/10/2016

Tải về
Nghị định 94 Chính Phủ Nghị định 94 Chính Phủ

 27/10/2016

Tải về
Nghị định 95 Chính Phủ Nghị định 95 Chính Phủ

 27/10/2016

Tải về

Trang:  1