Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  


ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2011
 
Ngày 18 tháng 2 năm 2011, Cục thống kê Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2011 cho toàn bộ lực lượng điều tra viên, giám sát viên nhằm thu thập thông tin đánh giá kết quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2010 theo quyết định số 06/QĐ-TCTK ngày 07/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Các thông tin thu thập được phục vụ việc đánh giá sự phân bố, điều kiện, năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ và kết quả sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ cho việc quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Phục vụ tổng hợp số liệu chính thức báo cáo năm 2010; Phân tích đánh giá thực trạng doanh nghiệp; Tính quyền số và khối lượng sản phẩm kỳ gốc mới năm 2010 phục vụ tính chỉ số phát triển sản xuất, chỉ số tiêu thụ, tồn kho ngành công nghiệp thời kì 2011-2015 … Thời gian các điều tra viên trực tiếp tới các doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2011.