Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  


Hoạt động kỉ niệm 101 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 
Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2011, Cục thống kê Ninh Bình đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể chị em nữ công nhân viên chức toàn ngành để tổ chức kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong giai đoạn 2006-2010 được sự quan tâm của lãnh đạo, chi uỷ, công đoàn cơ quan, nữ cán bộ công chức ngành thống kê đã có sự tiến bộ và phát triển về cả số lượng và chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đời sống vật chất chất và tinh thần của chị em nữ cũng được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, tổng số nữ CNVCLĐ toàn ngành là 33 chị chiếm 51,6% trong tổng số cán bộ CNVCLĐ. Trong khi năm 2005 mới chỉ có 24 chị, chiếm 39,3%. Các chị luôn được tạo điều kiện học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nhiều chị đã được tham gia học các lớp đại học tại chức, đến nay đã tốt nghiệp, một số chị hiện nay vẫn đang tiếp tục theo học. Bên cạnh đó công tác tăng cường và bổ nhiệm cán bộ nữ cũng được quan tâm, toàn ngành hiện nay có 2 chị là lãnh đạo cấp trưởng phòng (chiếm 14%), 3 chị là lãnh đạo cấp phó trưởng phòng (chiếm 30%). Hiện nay có 25/33 chị đạt 76% vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều chị tích cực tham gia vào cấp ủy, ban chấp hành các tổ chức, đoàn thể như : công đoàn, đoàn thanh niên...