Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  


Hội nghị triển khai công tác Thống kê năm 2014
 

 

Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2014, tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong ngành, ông Đinh Thế Thập - Cục trưởng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cao tổng kết công tác thống kê năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác thống kê năm 2014; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014.
Hội nghị đã đánh giá những thành tích đạt được trong năm 2013 trên các mặt hoạt động, đặc biệt là Cục đã phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác của Tổng Cục thống kê giao cũng như đáp ứng nhu cầu phục vụ địa phương, xếp thứ 13/ 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phương hướng trong năm 2014 là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ công chức trong toàn ngành, tiếp tục phấn đấu xếp hạng thi đua trong 15 tỉnh dẫn đầu toàn quốc, đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của các cấp lãnh đạo Địa phương.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp!
 
Một số hình ảnh tại hội nghị