Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  


Thông báo thi tuyển công chức, viên chức Ngành Thống kê năm 2016

Thông báo tuyển dụng của Cục Thống kê Ninh Bình

Thông báo 102 của Tổng cục Thống kê

Phụ lục 4 : Mẫu đơn

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

Lịch thi tuyển và triệu tập thí sinh

KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỤC THỐNG KÊ NINH BÌNH NĂM 2017