Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  


Hội nghị triển khai công tác Thống kê năm 2017

 

Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2017, tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục và toàn thể công chức, người lao động trong Ngành, ông Đinh Thế Thập - Cục trưởng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác thống kê năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác thống kê năm 2017; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Hội nghị cũng đánh giá những thuận lợi trong thực hiện công tác chuyên môn năm 2016 của Ngành và tinh thần đoàn kết của tập thể công chức và người lao động đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác của Tổng Cục thống kê giao cũng như đáp ứng yêu cầu phục vụ địa phương.

Những thành tích đạt được trong năm 2016 trên các mặt hoạt động cụ thể như sau:

+ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chung toàn Cục đạt 98,23%, xếp thứ 18/63 toàn Quốc và xếp thứ 3 vùng Đồng bằng Sông Hồng.

+ 03 tập thể được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư tặng bằng khen.

+ Tập thể Cục và 07 tập thể nhỏ được đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng danh hiệu danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.

+ 03 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư tặng bằng khen.

+ Tập thể Cục và Chi cục Thống kê huyện Nho quan được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng “ Cờ thi đua xuất sắc”.

+ 03 Cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen.

+ Ngoài ra Cục trưởng đã tặng danh hiệu ” Tập thể lao động tiên tiến” cho 15 tập thể nhỏ; danh hiệu “lao động tiến tiến” cho 77 cá nhân; tặng giấy khen cho 5 tập thể nhỏ và 16 cá nhân trong Ngành; 11 tập thể  là UBND các xã, phường, thị trấn và 19 cá nhân thuộc và cán bộ Thống kê các xã, phường, thị trấn.

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể công chức, người lao động trong toàn Ngành, tiếp tục phấn đấu xếp hạng thi đua trong 15 tỉnh dẫn đầu toàn quốc, đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của các cấp lãnh đạo địa phương.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị