Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  


Tổng kết tổng điều tra nông thôn,nông nghiệp và thủy sản 2016

Ngày 2/3/2017, tại Cục Thống kê tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 1225 ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, tại Ninh Bình, BCĐ tổng điều tra của tỉnh đã chủ động triển khai và chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra một cách bài bản, chặt chẽ và hiệu quả với sự phối hợp tham gia tích cực của các ngành, và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng hợp tác của các đối tượng điều tra trong tỉnh. Trong đó tập trung tổng điều tra hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; các vấn đề về văn hóa, xã hội, môi trường; kết quả xây dựng nông thôn mới; kết quả phát triển trang trại. Trong tổng số 232.347 hộ điều tra của tỉnh, có trên 113.000 hộ nông lâm thủy sản, chiếm 48,8%, hộ công nghiệp, xây dựng là trên 26.000 hộ chiếm 11,3% . So với năm 2011, tỷ lệ hộ nông, lâm, thủy sản giảm 13,1%; tỷ lệ nhóm hộ công nghiệp - xây dựng tăng 7,8%. Cơ cấu ngành nghề cũng như nguồn thu nhập chính của hộ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, song chưa đồng đều ở các địa phương. Đây là xu hướng sát với thực tế ở Ninh Bình.

Qua cuộc tổng điều tra cho thấy xu hướng giải phóng lao động nông nghiệp từng bước phân công lại theo hướng đa ngành nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân nông thôn trong tỉnh; điện khí hóa nông thôn thực sự được coi trọng và đạt được kết quả khả quan, số hộ dùng điện vào sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện rõ rệt, hiện toàn tỉnh có 100% số thôn đã có điện; đường giao thông nông thôn được xây dựng mới và nâng cấp, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển; hệ thống các trường tiểu học, THCS, THPT tiếp tục được đầu tư xây dựng và nâng cấp; việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và giữ gìn vệ sinh môi trường ở nông thôn cũng được đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tại hội nghị các đại biểu đã đã tập trung thảo luận, trao đổi và làm rõ hơn những khó khăn, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao các chất lượng điều tra, thu thập thông tin cơ bản về các lĩnh vực liên quan đến nông thôn, nông nghiệp và thủy sản.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được UBND tỉnh, Cục thống kê tỉnh khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. 

 

 Một số hình ảnh về Hội nghị: