Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  


Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng

 Thực hiện quyết định số 369/QĐ-TCTK ngày 03/5/2017 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Bình.

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, ngày 10/5/2017, Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Bình đối với đồng chí Lê Thanh Tùng-Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng Cục Thống kê Ninh Bình. Đến dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng, Lãnh đạo Chi cục thống kê các huyện, thành phố, công chức và người lao động Cơ quan Cục Thống kê Ninh Bình.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Thập Cục Trưởng đã công bố Quyết định số 369/QĐ-TCTK ngày 03/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Tùng -Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Bình kể từ ngày 03/5/2017. Được sự ủy quyền của Tổng cục Thống kê, đồng chí đồng chí Đinh Thế Thập đã trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lê Thanh Tùng, đồng thời phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thanh Tùng.

Đồng chí Lê Thanh Tùng- Phó Cục Trưởng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục thống kê, đồng thời với cương vị mới sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo Cục, công chức, người lao động Cục thống kê Ninh Bình đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: