Hôm nay, thứ 7 24/06/2017
Tìm kiếm:  Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.Thực hiện QĐ số 1785 QĐ-TTg, ngày 27/9/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011; CV số 19/TCTK-NLTS, ngày 07/01/2011 của BCĐ TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc hướng dẫnNgày 02 tháng 02 năm 2012, Cục Thống kê Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra hàng quý, năm về kết quả sản xuất của ngành xây dựng  theo Quyết định số