Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


         I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC
         1. Sản xuất công nghiệp  
Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính giảm 2,75% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai thác mỏ giảm 37,56%; công nghiệp chế biến giảm 0,77%; công nghiệp sản xuất, PP điện, nước giảm 3,57%. Tính chung lại IIP 4 tháng đầu năm tăng 11,15% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai thác mỏ giảm 32,88%; công nghiệp chế biến tăng 17,99%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện nước giảm 3,84%.
Giá trị sản xuất công nghiệp (CĐ 94) trên địa bàn tỉnh tháng 4 ước đạt trên 1.185 tỷ đồng. Trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 183,9 tỷ đồng; Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt trên 843,9 tỷ đồng; Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65 tỷ đồng và khu vực cá thể đạt gần 92,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94) giảm 3,8%, trong đó: Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,1%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 83,3%; khu vực cá thể tăng 16,3%; Riêng khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm mạnh, giảm tới 32,8%.
Trong tháng 4, do sức tiêu thụ của thị trường chậm, nên hầu hết lượng sản phẩm sản xuất của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng đều giảm so với cùng tháng năm trước như: sản lượng xi măng và clanh ke ước đạt gần 772 nghìn tấn, giảm 25,2%; gạch đất nung đạt 40,6 triệu viên, giảm 11%; thép xây dựng đạt 4 nghìn tấn, giảm 71,2%; kính nổi đạt 4.350 tấn, giảm 72% … Các sản phẩm có số lượng sản phẩm sản xuất tăng trong tháng là quần áo may sẵn đạt 3,3 triệu sản phẩm, tăng 86%; Giày vải đạt 1,2 triệu đôi, tăng 65,9%; xe ô tô 4 chỗ đạt 300 chiếc, gấp 6,5 lần; cần gạt nước ô tô đạt gần 1,9 triệu chiếc, gấp 2,6 lần; rau và quả ướp lạnh đạt 100 tấn, gấp gần 2,2 lần; Nước quả, nước rau ép đạt 170 nghìn lít, gấp hơn 2 lần …Đáng chú ý trong tháng nhà máy đạm Ninh Bình đã được khánh thành và cho ra mắt những tấn sản phẩm đầu tiên, sản lượng tháng này ước đạt 200 tấn.
Tính chung lại, tổng giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm nay (Giá CĐ 94) ước đạt hơn 4.445,3 tỷ đồng, tăng 14,6%. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 646,3 tỷ đồng, giảm 25%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 3.181,8 tỷ đồng, tăng 24,8%; khu vực cá thể đạt 401,5 tỷ đồng, tăng 27,2%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 215,7 tỉ đồng, tăng 41,4%. Chia theo ngành: Công nghiệp chế biến đạt gần 4.210,6 tỷ đồng (chiếm 94,7%), tăng 17,3%; công nghiệp khai thác mỏ đạt gần 92,3 tỷ đồng , giảm 33,5%; sản xuất và phân phối điện, nước đạt hơn 142,4 tỷ đồng, giảm 5%.
Các sản phẩm công nghiệp 4 tháng năm nay đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Quần áo các loại đạt 11,02 triệu cái, tăng 40,4%; găng tay đạt gần 5,2 nghìn cái, tăng 51,2%; Giày, dép vải đạt 3,9 triệu đôi, tăng 54,3%; Thép hợp kim đúc đạt gần 273 tấn, gấp 3,7 lần; Cần gạt nước ô tô gần 6,5 triệu chiếc, gấp gần 4,6 lần; Xe ô tô 4 chỗ đạt 1.290 chiếc, gấp 17,2 lần; Kính nổi đạt 31,3 nghìn tấn, tăng 33,6%; Điện thương phẩm đạt 431 Tr.Kwh, tăng 6,7%; Nước máy thương phẩm đạt 2,2 triệu m3, tăng 20,8%; rau và quả ướp lạnh đạt 288 tấn, gấp hơn 4 lần; nước quả, nước rau ép đạt 488 tấn, gấp hơn 5,5 lần. Tuy nhiên một số sản phẩm lại có mức giảm sút là nhất là các sản phẩm thuộc ngành sản xuất vật liệu xây dựng như: Đá khai thác đạt 1.162,5 nghìn m3, giảm 34%; xi măng và clanh ke đạt hơn 2,7 triệu tấn, giảm 13,3%; gạch đất nung đạt 123,2 triệu viên, giảm 27,5%; Sắt xây dựng đạt 18,4 nghìn tấn, giảm 50,7%; mì ăn liền đạt 240 tấn, giảm 14,9%...
                2. Vốn đầu tư phát triển
Tổng vốn đầu tư phát triển tháng này toàn tỉnh ước đạt 1.179,8 tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng tháng năm trước. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt 212,5 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng tháng năm trước; vốn tín dụng đạt 19 tỷ đồng, giảm 96,2%; vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước đạt 1,2 tỷ đồng, giảm 97,8%, vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 316 tỷ đồng, tăng 58,4%, vốn trong dân cư đạt 360 tỷ đồng, tăng 53,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 114 tỷ đồng, giảm 33,3%.
Trong tháng đã khởi công nhiều công trình trọng điểm, có mức đầu tư lớn như: dự án siêu thị Big C, dự án kết nối đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A, dự án nhà máy luyện thép chất lượng cao… Các công trình chủ yếu thực hiện vốn đầu tư  lớn như: Dự án nhà máy sản xuất phân đạm UREA từ than cám đạt 19 tỷ đồng; Dự án xi măng Hệ Dưỡng đạt 54 tỷ đồng; Dự án nhà máy luyện thép chất lượng cao đạt 30 tỷ đồng; dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gián Khẩu đạt 10 tỷ đồng; dự án nhà máy xi măng Phú Sơn đạt 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các dự án cải tạo đê điều, hệ thống thuỷ lợi cũng được quan tâm đầu tư như: Dự án cải tạo nâng cấp đê Hữu Đáy đạt 50 tỷ đồng; Dự án nâng cấp tuyến đê hữu Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 10 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đê Tả Hoàng Long đạt 10 tỷ đồng; Dự án nâng cấp hồ Thường Sung đạt 9 tỷ đồng; Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đạt 42 tỷ đồng; Dự án đường 477 kéo dài đạt 30 tỷ đồng.
Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 4 tháng năm nay thực hiện trên địa bàn ước đạt gần 4.847,2 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt 602,1 tỷ đồng, giảm 27,9%; vốn tín dụng đạt 282,3 tỷ đồng, giảm 69,2%; vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước đạt 54,8 tỷ đồng, giảm 53,3%; vốn của tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước 1.686,6 tỷ đồng, tăng 18,3%; vốn trong dân cư đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 49,2%; vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt 336,7 tỷ đồng, giảm 2,6%.
3. Sản xuất nông nghiệp
Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân năm 2012 đạt 66,2 nghìn ha, giảm 10,2% (-7,5 nghìn ha) so với cùng vụ năm trước. Diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 46,3 nghìn ha, giảm 1,7%, (-780 ha), trong đó: Diện tích lúa đạt 41,9 nghìn ha,    tăng 0,6%; diện tích ngô đạt 4,4 nghìn ha, giảm 19,2%. Diện tích cây có củ đạt 3,3 nghìn ha, giảm 10,3%, trong đó: Diện tích cây khoai lang đạt trên 1,8 nghìn ha, giảm 20,7%. Diện tích đậu tương đạt 2,6 nghìn ha, giảm 72,8%. Nguyên nhân làm giảm diện tích gieo trồng vụ đông xuân chủ yếu là do giảm diện tích cây vụ đông (do ảnh hưởng của thời tiết nên khung thời vụ gieo trồng bị muộn).
Trong tháng nông dân tập trung làm cỏ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại cho toàn bộ cây trồng vụ chiêm xuân và triển khai công tác phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đến nay, toàn tỉnh có gần 15,4 nghìn ha lúa đã cấy được chăm sóc đợt II, đạt 36,7% diện tích lúa vụ chiêm xuân năm 2012. Đã xuất hiện một số loại sâu bệnh hại lúa chủ yếu là bệnh đạo ôn. Tính đến ngày 18/4/2012 diện tích bị nhiễm đạo ôn lá là 2.474 ha, trong đó có gần 204 ha bị nhiễm nặng, tập trung chủ yếu ở huyện Yên Mô 168 ha, huyện Nho Quan 20 ha. Các cấp, các ngành đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn khoanh vùng và phun thuốc kịp thời. Bên cạnh đó, bà con nông dân tích cực diệt chuột bảo vệ mùa màng, đến nay số chuột diệt được khoảng 1,1 triệu con, trong đó huyện Gia viễn 205 ngàn con, huyện Yên Mô 180 ngàn con, huyện Kim Sơn 217 ngàn con…
Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh được thực hiện tốt. Hiện nay đàn gia súc, gia cầm vẫn phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra. Đến nay đã tiêm được 7,2 nghìn liều văcxin tụ huyết trùng cho trâu, bò đạt 30,7% kế hoạch; 26,1 nghìn liều văxin lở mồm long móng cho đàn gia súc, đạt 34,3% kế hoạch, 21,9 nghìn liều văcxin chó dại, đạt 59,2% kế hoạch; 114,3 nghìn liều văcxin dịch tả lợn, đạt 34,6% kế hoạch; 19,9 nghìn liều văcxin tụ dấu, phó thương hàn và 234,6 nghìn liều văcxin cúm gia cầm bổ sung.
Lâm nghiệp: Công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn được các ngành, các cấp quan tâm, vì vậy trong tháng không xảy ra vụ cháy, chặt phá rừng và buôn bán động vật quý hiếm nào. Tranh thủ thời tiết thuận lợi các địa phương chỉ đạo bà con tiếp tục trồng cây phân tán vụ xuân.
Thuỷ sản: Hiện nay, các hộ nuôi trồng thuỷ sản đang tu sửa, vệ sinh ao đầm để tiếp tục nuôi thả vụ xuân hè. Tại vùng nuôi trồng nước lợ huyện Kim Sơn, các hộ nuôi trồng đang tiếp tục thả giống tôm sú giống đợt 1 năm 2012. Tính đến nay lượng tôm sú giống được thả là 23,8 triệu con, giống tôm chủ yếu nhập từ các tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hoà.
4. Thương mại, giá cả và dịch vụ
                Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên thị trường toàn tỉnh 4 tháng đầu năm ước đạt 5.212,2 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo thành phần: Kinh tế cá thể đạt 3.789,9 tỷ đồng tăng 18,8% (chiếm 72,7% tổng mức bán lẻ); Kinh tế tư nhân đạt 1.085,9 tỷ đồng, tăng 30,4%; Kinh tế Nhà nước đạt 329,7 tỷ đồng, tăng 6,3%; Kinh tế tập thể đạt 6,7 tỷ đồng, tăng 20,3%. Chia theo ngành: Thương nghiệp đạt 4.180,5 tỷ đồng, tăng 24,1% (chiếm 80,2%); khách sạn nhà hàng đạt 647,5 tỷ đồng, tăng 8%; dịch vụ đạt 384,2 tỷ đồng, tăng 4,1%.
                Giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2012 nhìn chung tương đối ổn định, chỉ tăng 0,03% so với tháng trước. Trong đó đáng chú ý là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,79% (lương thực giảm 2,23%; thực phẩm giảm 0,82%); đồ uống và thuốc lá giảm 0,29%. Tuy nhiên một số nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao là: Giao thông tăng 2,16%; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,8%; thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,53%; các nhóm khác còn lại tăng nhẹ, riêng nhóm viễn thông tháng này giảm 0,13%. Chỉ số giá vàng tháng 4 tiếp tục giảm 3,59%; chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,79%.
Tính chung lại, 4 tháng đầu năm 2012 chỉ số giá chung toàn tỉnh tăng 2,67% so với tháng 12 năm trước (Thấp hơn mức tăng so với cùng kì năm trước 11,26%, tháng 4/2011 tăng tới 13,93%). Trong đó các nhóm có chỉ số tăng cao là: May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 5,31%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,46% (lương thực giảm 0,55%; thực phẩm tăng 2,43%); nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 2,59%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,09%; giao thông tăng 2,78%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 3,57%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,75%... Riêng nhóm viễn thông giảm 0,13%. Chỉ số giá vàng 4 tháng giảm 5,07%; chỉ số giá đô la Mỹ giảm 1,02% so với tháng 12 năm trước.
                Xuất khẩu - nhập khẩu:
                Xuất khẩu: Tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2012 tăng khá, ước đạt gần 99,5 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Xuất khẩu Trung ương đạt gần 0,6 triệu USD, giảm 66,6%; xuất khẩu Địa phương đạt 98,9 triệu USD, tăng 87% (riêng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 73,9 triệu USD, tăng 72,1% và chiếm 74,3% tổng kim ngạch xuất khẩu).
                 Chia theo nhóm mặt hàng: Nhóm hàng dệt may đạt 49,2 triệu USD (chiếm 49,5% tổng giá trị xuất khẩu); giầy dép các loại đạt 21,5 triệu USD; thực phẩm chế biến khác đạt 3,9 triệu USD; hàng hóa khác đạt 20,7 triệu USD...
                 Một số mặt hàng xuất khẩu 4 tháng đạt khá như: Thịt đông lạnh đạt 428 tấn, gấp 2,1 lần; quần áo may sẵn đạt 7.676,8 nghìn chiếc, tăng 51,3%; sản phẩm cói 131,7 nghìn sản phẩm, tăng 60%; hàng lúa rơm 274 nghìn chiếc, gấp 2,4 lần; xi măng + clanke 361,9 nghìn tấn, tăng 14,5%... Tuy nhiên một số mặt hàng giảm sút như: Hàng thêu giảm 19,8%; Dứa, dưa chuột đông lạnh giảm 28%; nước dứa cô đặc giảm 34,3%.
                Nhập khẩu:Tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt hơn 64,6 triệu USD, giảm 57,1% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Máy móc thiết bị phụ tùng đạt gần 20,8 triệu USD; vải và phụ liệu may mặc đạt 31,7 triệu USD.
                Du lịch: Ước tính lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch trong tháng đạt 693 nghìn lượt, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt 119,8 nghìn lượt, tăng 1,0%; số ngày khách ước đạt 42,3 nghìn ngày khách, tăng 10,9%; doanh thu du lịch ước đạt gần 118 tỷ đồng, tăng 8,5%.
                Tính chung lại, 4 tháng đầu năm nay số lượt khách tới thăm quan, du lịch tại các điểm du lịch trong tỉnh ước đạt 2.524,7 nghìn lượt, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 400,4 nghìn lượt, tăng 8,9%; số ngày khách ước đạt gần 159,2 nghìn ngày khách, tăng 8,8 %; doanh thu 4 tháng ước đạt 430,4 tỷ đồng, tăng 19,2%.
                Vận tải: Ước tính khối lượng hàng hoá luân chuyển tháng 4/2012 đạt 321,7 Tr.T.Km, trong đó vận tải Trung ương đạt 23,1 Tr.T.Km, vận tải địa phương đạt 298,6 Tr.T.Km. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hoá luân chuyển trên địa bàn toàn tỉnh tăng 16%, trong đó vận tải Trung ương tăng 9,9%, vận tải địa phương tăng 16,5%. Doanh thu vận tải hàng hoá trong tháng ước đạt 149,3 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng tháng năm trước (vận tải TW đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 1,8%, vận tải địa phương đạt 140,1 tỷ đồng, tăng 17,8%).
Khối lượng luân chuyển hành khách tháng này ước đạt 67,1 Tr.ng.Km, doanh thu đạt 34,4 tỷ đồng. So với cùng tháng năm trước khối lượng luân chuyển hành khách tăng 18,5% và doanh thu tăng 25,5%.
                Tính chung lại 4 tháng năm nay, khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 1.218,5 Tr.T.Km, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vận tải hàng hoá Trung ương đạt 80,8 Tr.T.Km, tăng 1,9%; Vận tải hàng hoá địa phương đạt 1.137,7 Tr.T.Km, tăng 14,7%. Doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 574,2 tỷ đồng, tăng 13,5% (vận tải TW đạt 32,9 tỷ đồng, tăng 0,8%; vận tải ĐP đạt 541,3 tỷ đồng, tăng 14,4%). Khối lượng hành khách luân chuyển 4 tháng ước đạt 262,8 Tr.Ng.Km, tăng 10,5%; doanh thu đạt 133,6 tỷ đồng, tăng 17,7%.
        II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
Nổi bật trong hoạt động văn hoá xã hội của tỉnh là tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình (1/4/1992 – 1/4/2012). Bên cạnh đó nhiều hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi với các hoạt động phong phú, thiết thực kỷ niệm ngày lễ trọng đại của tỉnh.
        1. Văn hoá thông tin:
                Các hoạt động văn hoá thông tin diễn ra với nhiều nội dung, thiết thực kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012) như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền những thành tựu của tỉnh trên các mặt hoạt động sau 20 năm tái lập tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội chợ, triển lãm những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh. Nhà hát chèo Ninh Bình tổ chức biểu diễn nghệ thuật và chương trình ca múa nhạc phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo nhân dân, đặc biệt là biểu diễn phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã thực hiện gần 30 buổi chiếu phim, phục vụ gần 11 nghìn lượt người xem, trong đó có 16 buổi chiếu phim lưu động tại các địa phương trong toàn tỉnh.
                2. Thể dục thể thao:
                Hoà chung không khí lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập Thành phố Ninh Bình, các hoạt động thể thao cũng diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Ở cả thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng như: Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ V, năm 2012; Tham dự có 36 đoàn của các trường phổ thông trong toàn tỉnh; các Phòng Giáo dục của 8 huyện, thành phố, thị xã với 2.117 vận động viên tham gia thi đấu; Với nhiều nội dung như: Bơi lội, Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Đá cầu, Bóng bàn, Thể dục Aerobic, Cầu lông, Điền kinh, Cờ vua, Karatedo, Taekwondo. Phối hợp với Tổng cục thể dục thể thao tổ chức thành công giải vật cổ điển - tự do toàn quốc năm 2012, tham dự có 16 đơn vị thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham dự, trong đó đoàn VĐV tỉnh Ninh Bình đạt 01 HCV và 01 HCB ở nội dung vật tự do nam hạng cân 120kg. Đội bóng chuyền Tràng An Ninh Bình tham dự vòng I Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia tại Quảng Ninh, kết quả xếp thứ nhất trên 06 đội tham dự giải.
         3. Y tế: Trong tháng, ngành y tế đã phối kết hợp với các ngành, các cấp có liên quan kiểm tra giám sát dịch bệnh thường xuyên, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện kỹ thuật, nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị khi có dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; Công tác khám chữa bệnh cũng tiếp tục được quan tâm, trong tháng 3/2012 tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 62 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho trên 6,5 nghìn lượt, khám phụ khoa 9,2 nghìn lượt và điều trị phụ khoa cho 4 nghìn ca; khám thai trên 7,7 nghìn lượt; đặt vòng 321 ca, triệt sản nữ 4 ca. Cũng trong tháng 3, toàn tỉnh đã phát hiện 75 ca sốt rét lâm sàng, không có trường hợp mắc viêm não vi rút, viêm gan siêu vi trùng và thương hàn; 29 ca ngộ độc thực phẩm, không có trường hợp tử vong.
        4. Giáo dục:
                Ngành giáo dục đã tổ chức thi giải toán qua Internet cấp tỉnh: có 449 học sinh tiểu học và THCS, 45 học sinh của 4 trường THPT tham dự. Kết quả: khối các phòng GD&ĐT có 249 học sinh đoạt giải (đạt 57,77%); trong đó 32 giải Nhất, 58 giải nhì, 77 giải Ba và 92 giải Khuyến khích. Khối THPT có 4 học sinh đoạt giải (đạt 13,33%), trong đó 2 giải Nhất, 2 giải Nhì.
                Ngoài ra, trong tháng Sở GD&ĐT cũng tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học A cho 758 học viên của 4 trung tâm GDTX các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô và Thị xã Tam Điệp, kết quả: 651 thí sinh đỗ (đạt 89,9%), trong đó có 26% đạt loại Giỏi, 23% đạt loại Khá và 51% đạt loại Trung bình.
        5. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:
                 Trong tháng 3/2012, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 1 người (giảm 2 vụ, 3 người chết và 2 người bị thương so với tháng 3/2011); xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự với 33 đối tượng (tăng 9 vụ, 16 đối tượng); 4 vụ buôn bán tàng trữ trái phép chất ma tuý với 6 đối tượng tham gia (giảm 2 vụ, 1 đối tượng).
Tính đến hết quý I/2012, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người và bị thương 3 người (so với cùng kì năm trước: số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 3 người); xảy ra 77 vụ phạm pháp hình sự với 98 đối tượng (tăng 2 vụ, giảm 57 đối tượng); 88 vụ buôn bán vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý với 103 đối tượng (tăng 14 vụ và 21 đối tượng)./.
CÁC BÀI KHÁC