Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2012
 
         I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC
         1. Sản xuất công nghiệp  
Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính tăng 14,2% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai thác mỏ giảm 53,5%; công nghiệp chế biến tăng 20,2%; công nghiệp sản xuất, PP điện, nước tăng 5,7%. Tính chung lại IIP 5 tháng đầu năm tăng 11,68% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai thác mỏ giảm 38,3%; công nghiệp chế biến tăng 18%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện nước giảm 0,7%.
Giá trị sản xuất công nghiệp (CĐ 94) trên địa bàn tỉnh tháng 5 ước đạt trên 1.219 tỷ đồng. Trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 174,2 tỷ đồng; Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt trên 898,4 tỷ đồng; Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 48,6 tỷ đồng và khu vực cá thể đạt 97,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94) tăng 16,4%, trong đó: Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 21,5%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 40,2%; khu vực cá thể tăng 18%; Riêng khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 8,3%.
 Tính chung lại, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 5 tháng đạt 5.673,1 tỷ đồng, tăng 15,2%. Trong đó, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 4.128,9 tỷ đồng, tăng 25,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 241,4 tỷ đồng, tăng 28,9%; khu vực cá thể đạt 467,8 tỷ đồng, tăng 17,4%.
Trong tháng các sản phẩm có số lượng sản phẩm sản xuất tăng trong tháng là sản lượng xi măng và clanh ke ước đạt 817 nghìn tấn, tăng 4,5%; quần áo may sẵn đạt gần 2,9 triệu sản phẩm, tăng 31,1%; Giày vải đạt 1,2 triệu đôi, tăng 3,4%; xe ô tô 4 chỗ đạt 300 chiếc, gấp 3,8 lần; cần gạt nước ô tô đạt gần 2,3 triệu chiếc, gấp 3,3 lần; kính nổi đạt 4,6 nghìn tấn, tăng 9,1% rau và quả ướp lạnh đạt 88 tấn, gấp hơn 3,8 lần; Nước quả, nước rau ép đạt 132 nghìn lít, gấp hơn 2 lần; Điện sản xuất đạt 75 triệu kwh, tăng 3%; Nước máy thương phẩm đạt 617,6 nghìn m3, tăng 25,2%; Đạm urê sau thời gian chạy thử, tháng này sản lượng đạt 3 nghìn tấn…  Một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút là: gạch đất nung đạt 36,1 triệu viên, giảm 28,7%; thép xây dựng tạm dừng sản xuất; đá xây dựng đạt 186,2 nghìn m3, giảm 62,7%; phân lân nung chảy đạt 21 nghìn tấn, giảm 5% …
Tính chung lại, các sản phẩm công nghiệp 5 tháng năm nay đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Quần áo các loại đạt gần 12 triệu cái, tăng 25%; găng tay đạt 6,8 nghìn cái, tăng 52,1%; Giày, dép vải đạt gần 5 triệu đôi, tăng 35%; Thép hợp kim đúc đạt 267 tấn, gấp 3,6 lần; Cần gạt nước ô tô gần 8,4 triệu chiếc, gấp gần 4 lần; Xe ô tô 4 chỗ đạt 1.627 chiếc, gấp 10,1 lần; Kính nổi đạt gần 42,8 nghìn tấn, tăng 54,6%; Điện thương phẩm đạt 554 Tr.Kwh, tăng 7,6%; Nước máy thương phẩm đạt gần 2,7 triệu m3, tăng 22,1%; rau và quả ướp lạnh đạt 382,6 tấn, gấp gần 4,6 lần; nước quả, nước rau ép đạt 202,5 tấn, gấp 3,6 lần. Tuy nhiên một số sản phẩm lại có mức giảm sút là nhất là các sản phẩm thuộc ngành sản xuất vật liệu xây dựng như: Đá khai thác đạt 1.260,8 nghìn m3, giảm 44,2%; xi măng và clanh ke đạt gần 3,7 triệu tấn, giảm 6,9%; gạch đất nung đạt 155 triệu viên, giảm 28,7%; Sắt xây dựng đạt 14,4 nghìn tấn, giảm 68,2%; mì ăn liền đạt 1.190 tấn, giảm 14,1%...
            2. Vốn đầu tư phát triển
Tổng vốn đầu tư phát triển tháng này toàn tỉnh ước đạt gần 1.107,1 tỷ đồng, giảm 22,2% so với cùng tháng năm trước. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt 213,3 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng tháng năm trước; vốn tín dụng đạt 19 tỷ đồng, giảm 96,9%; vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước đạt 1 tỷ đồng, giảm 80,2%, vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 258,3 tỷ đồng, tăng 30,8%, vốn trong dân cư đạt 362 tỷ đồng, tăng 50,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 108,3 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần.
Trong tháng các công trình chủ yếu có mức thực hiện vốn đầu tư lớn như: Dự án xi măng Hệ Dưỡng ước đạt 19 tỷ đồng; Dự án nhà máy đạm Ninh Bình tiếp tục thi công các công trình phụ trợ đạt 19 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1A ước đạt 38,5 tỷ đồng; Dự án đường 477 kéo dài ước đạt 30 tỷ đồng; dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gián Khẩu ước đạt 10 tỷ đồng; dự án đường Quốc lộ 10 ước đạt 10 tỷ đồng; Dự án nhà mát xi măng Phú Sơn gần 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó để chuẩn bị cho công tác phòng chống lụt bão năm 2012, các dự án cải tạo đê điều, hệ thống thuỷ lợi cũng được quan tâm đầu tư như: Dự án cải tạo nâng cấp đê Hữu Đáy đạt 40 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đê Tả Hoàng Long đạt 10 tỷ đồng; Dự án nạo vét tu bổ khẩn cấp hệ thống kênh trục huyện Yên Khánh ước đạt 20 tỷ đồng; nâng cấp, sửa chữa hồ Thường Sung đạt 9 tỷ đồng; dự án cải tạo hệ thống thuỷ lợi 5 xã miền núi khu Năm Căn ước đạt 9 tỷ đồng; Dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa Làng Cả, Bồng Lai, Bãi Cà, Trổ Lưới (huyện Nho Quan) đạt 5 tỷ đồng; dự án hệ thống thuỷ lợi bắc sông Rịa 5 tỷ đồng. Trong tháng khởi công một số công trình như: Dự án Quốc lộ 12B, dự án đường giao thông đến 3 xã Khánh Cường, Khánh Trung, Khánh Mậu; Dự án đường vành đai chống lũ quét thượng nguồn thị xã Tam Điệp…
Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm ước đạt 5.875,1 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng tháng năm trước. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt 799,8 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kì năm trước; vốn tín dụng giảm mạnh, chỉ đạt gần 301,3 tỷ đồng, giảm 80,3%; vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước đạt 55,8 tỷ đồng, giảm 54,4%, vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 1.880,3 tỷ đồng, tăng 15,9%, vốn trong dân cư đạt 1.754,1 tỷ đồng, tăng 49,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 424,9 tỷ đồng, tăng 7,4%.
3. Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản
Trồng trọt: Vụ chiêm xuân năm nay thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng sớm ngay ở đầu vụ làm cho nguồn nước ở các sông, hồ, đập bị cạn kiệt đã làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng như cây lúa, cây ngô, cây lạc... Diện tích bị hạn tập trung chủ yếu ở các xã miền núi cao huyện Nho Quan như Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long, Sơn Hà... Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo bơm nước tưới để khắc phục tình trạng thiếu nước ở các chân ruộng cao. Đến nay, cây lúa phát triển tương đối đồng đều và đang trong thời kỳ trỗ bông. Đến ngày 16/5/2012, diện tích lúa trỗ bông có 24,5 nghìn ha, bằng 58,5% tổng diện tích lúa đã cấy.
Tính đến ngày 16/5/2012, toàn tỉnh có trên 7,6 nghìn ha nhiễm bệnh khô vằn (nhiễm nặng là 995 ha); 7,2 nghìn ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 (nhiễm nặng là 750 ha); 22,9 nghìn ha nhiễm rầy lứa 2 (nhiễm nặng là 5,8 nghìn ha); 5,3 nghìn ha nhiễm bệnh đạo ôn lá (nhiễm nặng là 321 ha, lụi là 6,7 ha); 178 ha bị chuột hại. Các địa phương vẫn đang tích cực khoanh vùng và phun thuốc diệt trừ kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Tổng diện tích lúa đã được phun trừ sâu bệnh là 36,5 nghìn ha, trong đó 5,8 nghìn ha phun trừ bệnh khô vằn; 6,4 nghìn ha phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2; 19,3 nghìn ha phun trừ rầy lứa 2 và trên 5 nghìn ha được phun trừ bệnh đạo ôn lá; diệt được 1,3 triệu con chuột.
         Chăn nuôi: Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2012, đàn trâu có 14,8 nghìn con, giảm 0,5% so với cùng kì năm trước; đàn bò có 30,3 nghìn con, giảm 2,3%; đàn lợn 377,9 nghìn con, giảm 0,5%; đàn gia cầm 3.336 nghìn con, giảm 1,2%. Nguyên nhân giảm đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn là do giá thức ăn tăng cao, trong khi đó giá thực phẩm lại tăng không đáng kể. Bên cạnh đó nhu cầu tiêu dùng giảm do thông tin việc sử dụng chất cấm trong thức ăn của đàn lợn ở một số tỉnh phía nam cũng như dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở một số tỉnh lân cận đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người tiêu dùng.
       Sản lượng thịt trâu xuất chuồng đạt 648 tấn, tăng 1,1% so với cùng kì năm trước; thịt bò đạt 1,2 nghìn tấn, tăng 2,4%; thịt lợn đạt trên 24,4 nghìn tấn, tăng 10,5%; thịt gia cầm đạt 3,5 nghìn tấn, tăng 6,7%...
       Công tác tiêm phòng vắc xin vụ xuân hè cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm. Đến nay toàn tỉnh đã tiêm được 9,3 nghìn liều vắc xin tụ huyết trùng cho trâu, bò, đạt 39,4% so với kế hoạch năm 2012; 28,2 nghìn liều vắc xin lở mồm, long móng vùng đệm cho trâu, bò, lợn, đạt 37,2% kế hoạch; 23,6 nghìn liều vắc xin phòng dại chó, đạt 64% kế hoạch; 163,8 nghìn liều vắc xin tả, tụ dấu ở lợn, đạt 49,7% kế hoạch. 
         Lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp chủ yếu tập trung vào duy trì khoanh nuôi tái sinh rừng, tổ chức bảo vệ rừng và thu nhặt các sản phẩm lâm nghiệp. Công tác quản lý và bảo vệ rừng được các cấp các ngành chỉ đạo, quan tâm sâu sát. Trong tháng, tuy thời tiết có nắng nóng với nhiệt độ cao, song trên địa bàn tỉnh không để xảy ra vụ cháy, chặt, phá rừng và buôn bán động vật quý hiếm nào.
         Thủy sản: Hiện tại không có dịch bệnh xảy ra, thuỷ sản nuôi trồng phát triển tốt. Các hộ nuôi trồng thuỷ sản trên ruộng 1 vụ đang tập trung chuẩn bị điều kiện vật tư, ươm nuôi con giống để nuôi thả sau khi thu hoạch xong lúa vụ chiêm xuân. Tại vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Kim Sơn tiếp tục thả giống tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Đến thời điểm này, tổng số tôm giống đã thả được khoảng 94 triệu con, trong đó có 80,2 triệu con giống tôm sú và 14 triệu con giống tôm thẻ chân trắng.
        4. Thương mại - Giá cả - Dịch vụ
            Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên thị trường toàn tỉnh tháng 5/2012 ước đạt 1.337,2 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng tháng năm trước.
Tính chung lại, 5 tháng đầu năm nay tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên thị trường toàn tỉnh ước đạt 6.554,4 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.
            Giá tiêu dùng:Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2012 toàn tỉnh giảm 0,02% so với tháng trước, so cùng chỉ tiêu này năm trước thấp hơn 1,85% (chỉ số giá tháng 5/2011 tăng 1,83%). Như vậy đây là tháng đầu tiên trong 5 tháng đầu năm có chỉ số giá giảm, nguyên nhân chủ yếu là do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,56% (trong đó lương thực giảm 3,86%; thực phẩm giảm 1,44%); giá nhiên liệu trên thế giới sau nhiều lần tăng mạnh đã được điều chỉnh giảm, do đó góp phần làm giảm chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD xuống 0,08% (sau nhiều tháng liên tục tăng). Tuy nhiên một số nhóm vẫn có chỉ số giá tăng trên 1% như: Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 1,78%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,33%; giao thông tăng 1,36%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 6,19%; còn lại các nhóm khác tăng nhẹ, riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế vẫn giữ ổn định.
 Chỉ số giá vàng tháng này giảm 1,37% so với tháng trước; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,16%.
Tính chung lại, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh 5 tháng năm nay tăng 2,65% so với tháng 12 năm trước. Trong đó các nhóm có chỉ số tăng cao là: Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 7,19%; giao thông tăng 4,17%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 3,45%; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 2,5%; hàng hoá khác tăng 9,98%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,01%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,84% (lương thực giảm 4,39%; thực phẩm tăng 0,95%) ... Riêng nhóm viễn thông giảm 0,05%
            Chỉ số giá vàng 5 tháng 2012 giảm 6,38%; chỉ số giá đô la giảm 0,87% so với tháng 12 năm trước.
            Xuất - nhập khẩu
Xuất khẩu:Tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 144,6 triệu USD, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Xuất khẩu Trung ương đạt 1,4 triệu USD giảm 26,5%; xuất khẩu Địa phương đạt 143,1 triệu USD, tăng 88,4%.
Chia theo nhóm mặt hàng, nhóm hàng dệt may chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 58,9 triệu USD (chiếm 40,7% tổng giá trị xuất khẩu); giầy dép các loại 28,1 triệu USD; hàng hóa khác 47,1 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Quần áo may sẵn 9.161,8 nghìn chiếc, tăng 36,6%; xi măng, clanker 897,2 nghìn tấn, gấp hơn 2,6 lần; thịt đông lạnh 500 tấn, tăng 74,2%; nước dứa cô đặc 125,4 tấn, gấp 2 lần; thảm cói 23,4 nghìn m2, gấp 2,4 lần ...
Nhập khẩu: Tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng ước đạt 75,4 triệu USD, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giá trị các nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 5 tháng là: Vải may mặc và phụ liệu may mặc 38,1 triệu USD (chiếm 50,5% tổng giá trị nhập khẩu); máy móc, thiết bị phụ tùng 25,1 triệu USD ...
          Du lịch: Trong tháng số lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch ước đạt trên 233 nghìn lượt khách, tăng 15,1% so với cùng tháng năm trước; số ngày khách lưu trú đạt 35,4 nghìn ngày khách, tăng 1,7%; doanh thu du lịch ước đạt 54,2 tỷ đồng, tăng 16,6%.
Tính chung lại, 5 tháng đầu năm nay số khách đến các điểm thăm quan du lịch ước đạt gần 2.741,3 nghìn lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; số ngày khách đạt gần 194,5 nghìn ngày khách, tăng 7,3%; doanh thu du lịch ước đạt 480,3 tỷ đồng, tăng 17,8%.
           Vận tải: Ước tính khối lượng hàng hoá luân chuyển tháng 5/2012 đạt gần 341,4 Tr.T.Km, trong đó vận tải Trung ương đạt 21,3 Tr.T.Km, vận tải địa phương đạt 320 Tr.T.Km. So với cùng tháng năm trước, khối lượng hàng hoá luân chuyển trên địa bàn toàn tỉnh tăng 18,2%, trong đó vận tải Trung ương tăng 9,1%, vận tải địa phương tăng 18,8%. Doanh thu vận tải hàng hoá trong tháng ước đạt gần 159,5 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng tháng năm trước (vận tải TW đạt 8,7 tỷ đồng, tăng 1,1%, vận tải địa phương đạt 150,8 tỷ đồng, tăng 26%). Khối lượng luân chuyển hành khách tháng này ước đạt 71,7 Tr.ng.Km, tăng 24,6% so với cùng tháng năm trước; doanh thu đạt 34,4 tỷ đồng, tăng 21,2%.
 Tính chung lại 5 tháng năm nay, khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt gần 1.563,5 Tr.T.Km, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vận tải hàng hoá Trung ương đạt 97,6 Tr.T.Km, giảm 1,2%; vận tải hàng hoá địa phương đạt 1.465,8 Tr.T.Km, tăng 16,2%. Doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 737,9 tỷ đồng, tăng 16,4% (vận tải TW đạt 40,5 tỷ đồng, giảm 1,9%; vận tải ĐP đạt 697,4 tỷ đồng, tăng 17,6%). Khối lượng hành khách luân chuyển 5 tháng ước đạt 337,7 Tr.Ng.Km, tăng 14,3%; doanh thu đạt 167,6 tỷ đồng, tăng 18,1%.
 
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Văn hoá thông tin:
            Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyền truyền và cổ động trực quan trong tháng diễn ra đa dạng với nhiều nội dung thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của dân tộc như: Kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5, 58 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2012) và 122 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012). Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh đã tổ chức công chiếu một số bộ phim về đề tài chống Mỹ, ca ngợi Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh từ 24-4 đến hết 30-5/2012, đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong hoạt động tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn.
            Cuối tháng 4/2012, Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch đã tổ chức hội nghị chấm, chọn tranh cổ động tuyên truyền "Xây dựng nông thôn mới", trong số 15 tác giả, 39 tác phẩm dự thi, BTC đã trao 3 giải nhất, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh đã tổ chức lễ trao giải "Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Trương Hán Siêu" lần thứ VI (2006-2011) với 10 giải A, 10 giải B, 17 giải C và 21 giải khuyến khích cho các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xuất sắc.
            Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá được duy trì và thực hiện hiện quả. Ngày 10/5/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng Di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư và danh lam thắng cảnh Tràng An, Tam Cốc Bích Động được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.
          2. Thể dục thể thao:           
             Ngành thể thao tỉnh tiếp tục duy trì công tác huấn luyện, nâng cao thành tích cho vận động viên các lớp năng khiếu tập trung và các đội tuyển thể thao tại Trung tâm TDTT tỉnh. Tổ chức đưa các đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao toàn quốc như: Giải vô địch Vật cổ điển - tự do các lứa tuổi toàn quốc tại Thanh Hoá (từ ngày 10-23/5/2012); Giải vô địch trẻ Karatedo toàn quốc tại Lạng Sơn (từ ngày 16-28/5/2012); Đội bóng chuyền Tràng An tham gia thi đấu và đoạt chức vô địch giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương tại Phú Thọ.
            Bên cạnh đó, ngành thể thao phối hợp với câu lạc bộ Bóng đá The Vissai Ninh Bình tổ chức các trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ giải Bóng đá Vô địch quốc gia Eximbank 2012 trên sân vận động tỉnh.
          3. Y tế:
            Ngành y tế đã phối kết hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số kế hoạch hoá gia đình.
            Trong tháng 4 phát hiện 70 bệnh nhân sốt rét lâm sàng; 35 ca ngộ độc thực phẩm, không có trường hợp nào tử vong; phát hiện mới 10 bệnh nhân nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 5 trường hợp, không có tử vong.
Công tác khám chữa bệnh luôn được quan tâm, tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã khám bệnh cho trên 64 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú 6,7 nghìn lượt bệnh nhân; khám phụ khoa 9,3 nghìn lượt và điều trị phụ khoa cho 4,1 nghìn ca; khám thai trên 7,9 nghìn lượt; triệt sản nữ 3 ca; đặt vòng 330 ca.
         4. Giáo dục:
            Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức thi Olympic Toán tuổi thơ THCS cấp tỉnh. Kết quả: trong số 48 học sinh lớp 8 của 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự có 3 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba và 9 giải khuyến khích. Sau cuộc thi Sở Giáo dục đã thành lập đội tuyển của tỉnh gồm 6 học sinh đạt thành tích cao tham dự Olympic Toán tuổi thơ 2012 do Tạp chí Toán tuổi thơ tổ chức tại tỉnh Cà Mau vào tháng 6/2012.
            Trong tháng, 30 học sinh giỏi của tỉnh đã tham dự Kỳ thi Quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay Casio-Vinacal lần thứ XII năm 2012 khu vực phía Bắc tại Hải Phòng. Kết quả: đội tuyển của tỉnh xếp thứ ba toàn đoàn với 1 giải nhất, 7 giải nhì, 10 giải ba và 11 giải khuyến khích.
            Tổ chức thu nhận, phân loại, nhập dữ liệu 16.206 bộ hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và 3.212 hồ sơ đăng ký tuyển sinh cao đẳng năm 2012 đúng thời gian, qui trình. Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, nhân lực... cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và BTVH.
            5. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:
            Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật giao thông, trật tự an toàn xã hội.
Trong tháng 4/2012 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người và bị thương 2 người (giảm 3 vụ, 3 người chết so với tháng 4/2011); xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự với 25 đối tượng vi phạm (giảm 14 vụ, 36 đối tượng); phát hiện 14 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý với 17 đối tượng (giảm 14 vụ, 14 đối tượng).
            Tính chung lại, trong 4 tháng năm 2012, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người và bị thương 5 người (giảm 3 vụ, 4 người chết và 3 người bị thương so với cùng kì năm trước); phát hiện 98 vụ phạm pháp hình sự với 123 đối tượng (giảm 12 vụ, 93 đối tượng); phát hiện 102 vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý với 120 đối tượng (tăng 7 đối tượng)./.
CÁC BÀI KHÁC