Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
 
Bước vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không thuận lợi của thời tiết, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, bên cạnh đó do ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt của Chính Phủ nhằm kiềm chế lạm phát nên nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận với nguồn vốn vay... Song với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, tỉnh ta đã khắc phục những khó khăn, để đạt được những thành tựu KT-XH hết sức quan trọng. Dưới đây là những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chủ yếu:  
I- Kết quả thc hin các mục tiêu kinh tế – xã hi chủ yếu
        6 tháng đầu năm 2012, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng kinh tế của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm nay đã đạt kết quả đáng mừng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 10,17% (Tính theo giá cố định 1994); Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 12,92% (Trong đó riêng Công nghiệp tăng 15,06%, thấp hơn mục tiêu cả năm 3,44%); Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 2,1% (cao hơn mục tiêu đề ra 0,1%); Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 11,97% (thấp hơn mục tiêu đề ra 3,03%). Cơ cấu kinh tế các khu vực cụ thể như sau: Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 17,99%; Khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 45,74%; Khu vực dịch vụ chiếm 36,27%. Sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt gần 28,4 vạn tấn, giảm 2,9% cùng kỳ năm trước và đạt 59,1% so kế hoạch năm; Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 7.089,5 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 38,3% kế hoạch năm; Giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt gần 184,6 triệu USD, tăng 85,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 69,8% so kế hoạch năm; Giá trị nhập khẩu đạt 90,5 triệu USD, giảm 53,4%, đạt 22,6% so kế hoạch năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt gần 7.919,2 tỷ đồng, tăng 18,9% so cùng kỳ năm trước và đạt 46,6% kế hoạch năm. Số lượt khách đến các điểm tham quan ước tính đạt gần 2.907 nghìn lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 72,7% kế hoạch năm.  
       II- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN TỪNG LĨNH VỰC KINH TẾ
         1. Sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư phát triển
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm nay (theo giá cố định 1994) ước đạt 6810,2 tỷ đồng, tăng 15,06% và đạt 44,8% kế hoạch năm. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt gần 1.040,2 tỷ đồng, tăng 13,8% (đạt 45,8% kế hoạch năm); khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt gần 4.808 tỷ đồng, tăng 20,3%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 396,1 tỷ đồng, tăng 73% (đạt 46,6% kế hoạch); khu vực cá thể đạt 566 tỷ đồng, tăng 16,7%. Ngành công nghiệp khai khoáng đạt gần 120,8 tỷ đồng, giảm 47,2%; ngành công nghiệp chế biến đạt 6.460,9 tỷ đồng, tăng 18,3%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt đạt 228,6 tỷ đồng, tăng 0,6%.
Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng khá cao là do các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trọng điểm tiếp tục duy trì tốt hoạt động sản xuất; mặt khác năm nay một số dự án đầu tư đã đi vào sản xuất ổn định như lắp ráp ô tô, sản xuất kính nổi, sản xuất cần gạt nước ô tô, sản xuất phân đạm Urê ...
Các sản phẩm đạt mức tăng khá trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước là: Quần áo các loại đạt gần 14,4 triệu cái, tăng 22%; găng tay đạt 8,2 nghìn cái, tăng 60,2%; Giày, dép vải đạt gần 6,3 triệu đôi, tăng 38,5%; Thép hợp kim đúc đạt 320,3 tấn, gấp gần 2,4 lần; Cần gạt nước ô tô hơn 10,0 triệu chiếc, gấp 4,2 lần; Xe ô tô 4 chỗ đạt 1.852 chiếc, gấp 6,4 lần; Kính nổi đạt hơn 51,3 nghìn tấn, tăng 58,9%; Điện thương phẩm đạt 665 Tr.Kwh, tăng 6,9%; Nước máy thương phẩm đạt hơn 3,5 triệu m3, tăng 22,6%; rau và quả ướp lạnh đạt 520,5 tấn, gấp gần 4,5 lần; nước quả, nước rau ép đạt 653,5 tấn, gấp 3,6 lần.
Tuy nhiên một số sản phẩm lại có mức giảm sút là nhất là các sản phẩm thuộc ngành sản xuất vật liệu xây dựng như: Đá khai thác đạt 1.511 nghìn m3, giảm 40%; xi măng và clanh ke đạt gần 4,5 triệu tấn, giảm 2,6%; gạch đất nung đạt 188,1 triệu viên, giảm 28,6%; Sắt xây dựng đạt 14,4 nghìn tấn, giảm 72,4%; mì ăn liền đạt 1.428 tấn, giảm 14%...
Vốn đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng năm nay ước đạt 7.089,5 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 38,3% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước đạt 1.017,7 tỷ đồng, giảm 18,8%; vốn tín dụng đạt 320,3 tỷ đồng, giảm tới 83%; vốn trái phiếu Chính phủ đạt gần 792 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần; vốn tự có của doanh nghiệp Nhà nước đạt 56,8 tỷ đồng, giảm 73,9%; Vốn của các tổ chức, DN ngoài nhà nước đạt 2.132,5 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kì năm trước; Vốn trong dân cư đạt 2.242,8 tỷ đồng, tăng 58,5%; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 526,8 tỷ đồng, tăng 6,3%.
Vốn đầu tư 6 tháng đầu năm nay tập trung chủ yếu ở một số công trình trọng điểm và công trình có khối lượng thực hiện lớn như: Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm UREA từ than cám 369 tỷ đồng; dự án nhà máy xi măng Hệ Dưỡng đạt gần 329 tỷ đồng; dự án nhà máy luyện cán thép chất lượng cao ước đạt 360 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp đê Hữu Đáy 240 tỷ đồng; dự án nâng cấp tuyến đê Hữu Hoàng Longvà sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn đạt 108 tỷ đồng; dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1A ước đạt 148 tỷ đồng; dự án tuyến đường bộ ven biển Kim Sơn ước đạt 46 tỷ đồng; dự án nhà máy xử lý rác thải rắn Ninh Bình ước đạt 50 tỷ đồng; dự án củng cố nâng cấp tuyến đê tả Hoàng Long 70 tỷ đồng; dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Thường Sung 50 tỷ đồng; dự án nhà máy xi măng Phú Sơn đạt 85 tỷ đồng; dự án hệ thống thuỷ lợi 5 xã miền núi Năm Căn đạt 42 tỷ đồng; dự án nạo vét tu bổ khẩn cấp hệ thống kênh trục huyện Yên Khánh đạt 50 tỷ đồng; dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gián Khẩu đạt 32 tỷ đồng; dự án hệ thống thuỷ lợi bắc sông Rịa đạt 35 tỷ đồng.
3. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
Trồng trọt:Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân năm 2012 đạt 66,2 nghìn ha, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước (nguyên nhân chủ yếu là do diện tích cây vụ đông giảm mạnh do không thận lợi về thời tiết, đầu vụ mưa kéo dài nên một số cây như đỗ tương, lạc, ngô... không gieo trồng được. Bên cạnh đó thời điểm gieo trồng muộn hơn do lúa vụ mùa thu hoạch muộn hơn cùng vụ năm trước 15 - 20 ngày). Trong đó: Diện tích cây lương thực có hạt đạt gần 46,3 nghìn ha, giảm 1,7% (diện tích lúa đạt gần 41,9 nghìn ha, tăng 0,6%; diện tích ngô đạt gần 4,4 nghìn ha, giảm 19,2%).
Cây lúa vụ đông xuân: Tuy đầu vụ rét đậm, rét hại kéo dài nhưng do đã chủ động về mạ, nên lúa đông xuân về cơ bản đã được cấy trong khung thời vụ. Trong quá trình sinh trưởng lại xảy ra nắng nóng bất thường, tình hình sâu bệnh diễn biến khá phức tạp, song được sự tập trung chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, và nỗ lực của bà con nông dân khắc phục hậu quả, phòng trừ sâu bệnh và những tác nhân gây hại nên ít ảnh hưởng tới năng suất. Mặt khác, về cuối vụ thời tiết khá thuận lợi, cây lúa sinh trưởng và phát triển tương đối tốt, đồng đều ở các địa phương trong tỉnh. Theo đánh giá sơ bộ, ước tính năng suất lúa vụ đông xuân bình quân toàn tỉnh đạt 64.8 tạ/ha, giảm 1% (-0,7 tạ/ha); sản lượng lúa ước đạt 271 nghìn tấn, giảm 0,4% (-1 nghìn tấn) so với cùng vụ năm trước.
            Cây ngô: 6 tháng đầu năm nay diện tích ngô đạt gần 4,4 nghìn ha, giảm 19,2% so cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 29,1 tạ/ha, giảm 19,2% (-6,9 tạ/ha); sản lượng ước đạt gần 12,8 nghìn tấn, giảm 34,8% (-6,8 nghìn tấn).
Tính chung lại, sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm nay ước đạt 283,9 nghìn tấn, giảm 2,9% (-8,3 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước và đạt 59,1% kế hoạch năm.
Cây rau đậu và cây công nghiệp: Diện tích cây rau, đậu đạt trên 8,3 nghìn ha, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 92,7% so với kế hoạch. Trong đó diện tích rau đạt hơn 8,2 nghìn ha, tăng 14,1%; diện tích đậu đạt 87 ha, giảm 48,9%. Năng suất rau ước đạt 149,8 tạ/ha, tăng 8%; sản lượng rau ước đạt gần 123,7 nghìn tấn, tăng 23,2%; Năng suất đậu ước đạt 12,4 tạ/ha, tăng 8,4%; sản lượng đậu ước đạt 107,8 tấn, giảm 44,6%. Diện tích cây công nghiệp đạt gần 7,9 nghìn ha, giảm 47,6% và đạt 43,4% kế hoạch. Trong đó diện tích lạc đạt 4,2 nghìn ha, giảm 4,4%; diện tích đỗ tương đạt gần 2,6 nghìn ha, giảm 72,8%; diện tích cói đạt gần 92 ha, giảm 54,7%. Sản lượng lạc ước đạt gần 9,5 nghìn tấn, giảm 15,1%; sản lượng đỗ tương đạt gần 3 nghìn tấn, giảm 68,4%; sản lượng cói đạt gần 757 tấn, giảm 55%.
Cuối tháng 5 năm 2012, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt mưa lớn kéo dài làm ngập úng diện tích lúa gieo trồng ở khu vực ngoài đê của huyện Nho Quan với diện tích mất trắng 278 ha, giá trị thiệt hại ước gần 7,8 tỷ đồng; Diện tích hoa màu bị ngập, hư hỏng là 818 ha, trong đó mất trắng 669 ha, giá trị thiệt hại 11,7 tỷ đồng; Diện tích cây công nghiệp bị ngập, hư hỏng là 591 ha, giá trị thiệt hại gần 12,9 tỷ đồng.
Chăn nuôi: Trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được ngành nông nghiệp quan tâm, nên không xảy ra dịch bệnh. Theo kết quả điều tra chăn nuôi 1/4/2011, toàn tỉnh có 14,8 nghìn con trâu; 30,3 nghìn con bò; 377,8 nghìn con lợn; đàn gia cầm có 3,3 triệu con. So với cùng kỳ năm trước, đàn trâu giảm 0,5%; đàn bò giảm 1,3%; đàn lợn lợn giảm 0,5%; đàn gia cầm giảm 2,1%. Chăn nuôi 6 tháng đầu năm nay giảm sút so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi đó giá thực phẩm lại tăng không đáng kể nên các hộ chăn nuôi thu hẹp sản xuất.
Lâm nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng 776 nghìn cây phân tán; chăm sóc được 908 ha rừng; giao khoán bảo vệ 4,2 nghìn ha rừng; khoanh nuôi và tái sinh được gần 10,8 nghìn ha rừng. Cũng trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã khai thác được 5,1 nghìn m3 gỗ các loại và 22,5 nghìn Ste củi.
Công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm thường xuyên, trong 6 tháng đầu năm không xảy ra cháy, chặt phá rừng trái phép cũng như buôn bán động vật quý hiếm.
Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng đầu năm đạt 8,1 nghìn ha (nuôi trồng nước mặn, lợ gần 2,6 nghìn ha; nuôi trồng nước ngọt gần 5,6 nghìn ha). So với cùng kỳ năm trước tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng 8,6% và đạt 73,8% so với kế hoạch năm. Tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 15,6 nghìn tấn, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 57,8% kế hoạch năm. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản ước đạt gần 13 nghìn tấn, tăng 28,8%; sản lượng thuỷ sản khai thác đạt gần 2,6 nghìn tấn, tăng 3,1%.Hiện nay toàn tỉnh có 191 lồng bè các loại với tổng thể tích là 5,6 nghìn m3.
4. Thương mại, giá cả và dịch vụ
Thị trường hàng hoá toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2012 nhìn chung tương đối ổn định. Hoạt động xuất nhập khẩu chuyển biến tích cực, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá, nhập khẩu giảm. Chỉ số giá tuy có tăng nhưng tốc độ tăng đã giảm nhiều so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực giảm mạnh.
 Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên thị trường toàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 7.919,2 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước (đạt 46,6% kế hoạch năm). Trong đó: Kinh tế cá thể đạt 5.730,2 tỷ đồng, tăng 17,2% (chiếm 72,3% tổng mức); kinh tế tư nhân đạt 1.664 tỷ đồng, tăng 30,6%. Chia theo ngành kinh tế: Kinh tế thương nghiệp đạt 6.336 tỷ đồng, tăng 21,7% (chiếm 80%); khách sạn, nhà hàng đạt 958,2 tỷ đồng, tăng 6,2%; dịch vụ đạt 625 tỷ đồng, tăng 14%.
Giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng tháng này tiếp tục giảm 0,02% so với tháng trước, đây là tháng thứ 2 liên tiếp có chỉ số giá giảm. Trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ thì 4 nhóm có chỉ số giá giảm, đáng chú ý là 2 nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống và nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tiếp tục giảm lần lượt là 0,09% và 0,43% (trong đó lương thực giảm 2,8%; thực phẩm tăng 0,79%); nhóm giao thông sau nhiều tháng tăng cao, tháng này đã giảm 1,63% do giá xăng dầu được điều chỉnh giảm; nhóm viễn thông cũng giảm 0,03% so với tháng trước. Trong tháng các nhóm có chỉ số giá tăng là: Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,9%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,5%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 2,15%; còn lại các nhóm khác tăng nhẹ, riêng nhóm giáo dục vẫn giữ nguyên. Chỉ số giá vàng tháng này giảm 2,58%, chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 0,76% so với tháng trước.
Tính chung lại, 6 tháng đầu năm nay chỉ số giá tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ toàn tỉnh tăng 2,63% so với tháng 12 năm trước. Trong đó các nhóm có chỉ số giá tăng cao là: Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 7,43%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 3,97%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,93%; nhóm giao thông tăng 2,47%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 2,06%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,75% (trong đó lương thực giảm 7,06%; thực phẩm tăng 1,75%); nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 12,35%... Riêng nhóm viễn thông giảm 0,08%. Chỉ số giá vàng 6 tháng đầu năm giảm khá sâu 8,79%; chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,12%.
Xuất - nhập khẩu:
Xuất khẩu:Tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 184,8 triệu USD, tăng 85,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 69,8% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu Địa phương đạt 183,1 triệu USD, tăng 88,1% (đạt 71% kế hoạch); xuất khẩu Trung ương đạt 1,7 triệu USD, giảm 31,2% (đạt 24,6% kế hoạch). Giá trị xuất khẩu chủ yếu tập trung ở nhóm hàng dệt may 67,8 triệu USD; giầy dép các loại 37,2 triệu USD; hàng hoá khác 67,3 triệu USD (trong đó xi măng, clanke 59,3 triệu USD)
Một số mặt hàng xuất khẩu truyền thống tăng khá so với 6 tháng năm 2011 như: Quần áo may sẵn 10,5 triệu chiếc, tăng 24%; thịt đông lạnh 585 tấn, tăng 88,1%; xi măng + clanker 1.480,1 nghìn tấn, gấp hơn 3,9 lần; thảm cói 23,4 nghìn m2, tăng 75,9%... Tuy nhiên cũng có một số sản phẩm xuất khẩu giảm sút như: Dứa, dưa chuột đông lạnh giảm 56,9%; sản phẩm cói giảm 20,3%; hàng thêu giảm 30,6%.
Nhập khẩu: 6 tháng đầu năm tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 90,5 triệu USD, giảm 53,4% và đạt 22,6% kế hoạch năm. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Vải may mặc và phụ liệu may mặc 49,2 triệu USD; máy móc, thiết bị, phụ tùng 18,9 triệu USD; nguyên liệu sản xuất giầy dép 11,9 triệu USD. Nguyên nhân nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay giảm là do các công trình đầu tư xây dựng các dây truyền sản xuất phân đạm, xi măng, dệt may cơ bản đã hoàn thiện, do đó giá trị nhập khẩu máy móc thiết bị giảm.
Du lịch: Hoạt động du lịch luôn được xác định là thế mạnh của tỉnh nên vẫn tiếp tục được quan tâm đầu tư, bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, các hoạt động quảng bá cũng được đẩy mạnh. Đặc biệt hai điểm du lịch của tỉnh là di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư và quần thể danh thắng Tràng An- Tam Cốc - Bích Động mới được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012. Do đó lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch trên địa bàn tỉnh ngày một đông hơn. Trong 6 tháng đầu năm nay ước tính lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch đạt gần 2.907 nghìn lượt khách, tăng 15,6% và đạt 72,7% kế hoạch năm (trong đó khách quốc tế ước đạt 457,4 nghìn lượt, tăng 1,3%); số ngày khách ước đạt trên 227,8 nghìn ngày khách, tăng 8,1%. Doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt 525,5 tỷ đồng, tăng 17,5%.
Vận tải:Khối lượng hàng hoá luân chuyển 6 tháng năm nay ước đạt 1.875,9 Tr.T.Km, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 56,8% kế hoạch năm. Trong đó vận tải Trung ương đạt 114,8 Tr.T.Km, giảm 3,9%; vận tải địa phương đạt 1.761,1 Tr.T.Km, tăng 17,1%. Khối lượng hành khách luân chuyển ước đạt 401,7 Tr.người.Km, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 51,6% kế hoạch năm.
Doanh thu vận tải hàng hoá 6 tháng đạt 906,2 tỷ đồng, tăng 18,5% và đạt 51,8% kế hoạch (Vận tải Trung ương đạt 49,1 tỷ đồng, giảm 3,4%; vận tải địa phương đạt 857,1 tỷ đồng, tăng 20%); doanh thu vận tải hành khách đạt gần 199,8 tỷ đồng, tăng 18,5%, đạt 58,4% kế hoạch.      
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Văn hoá - thông tin
Hoạt động văn hóa - thông tin 6 tháng đầu năm 2012 đã đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong toàn tỉnh. Ngành Văn hóa thông tin đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, cổ động trực quan chào mừng những ngày lễ lớn như: mừng Đảng, mừng Xuân, chào đón năm mới 2012, Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình; Lễ hội truyền thống Cố Đô Hoa Lư 2012, Kỷ niệm 37 năm Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012), 122 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012)...
Nhà hát Chèo của tỉnh đã dàn dựng và biểu diễn gần 50 buổi với nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đã tổ chức thành công chương trình nghệ thuật biểu diễn báo cáo kết quả giai đoạn I đề án "Khôi phục, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Xẩm". Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã tổ chức 750 buổi chiếu phim, trong đó 230 buổi lưu động phục vụ nhân dân trong tỉnh.
Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 548/ QĐ-TTg xếp hạng Cố đô Hoa Lư và danh thắng Tràng An, Tam Cốc- Bích Động được xếp hạng di tích Quốc Gia đặc biệt. Hiện nay Tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện các bước lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản thiên nhiên thế giới.
        2. Thể dục thể thao
            Ngành văn hoá thể thao đã tập trung triển khai các hoạt động TDTT lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh và của đất nước, tổ chức và đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao như: Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2012 (từ ngày 9-11/2/2012), Giải cúp Quốc gia Vật cổ điển - tự do toàn quốc 2012 (từ ngày 10-21/3/2012), Giải Bóng đá truyền thống thành phố Ninh Bình 2012 (từ ngày 12-15/3/2012), Giải cầu lông thành phố Ninh Bình (từ ngày 17-18/3/2012), Giải cầu lông truyền thống ngành Y tế lần thứ XVII năm 2012 (từ ngày 15-16/2/2012)...
          Hoạt động thể thao thành tích cao luôn được quan tâm đầu tư đúng mức và đạt được nhiều thành tích cao. 6 tháng đầu năm các đội tuyển bóng chuyền, cờ vua, võ, điền kinh, vật tham gia thi đấu các giải quốc gia và khu vực đã đạt 23 huy chương các loại, trong đó có 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đội bóng chuyền Tràng An xếp thứ 1/6 đội của bảng A tại vòng I giải bóng chuyền vô địch Quốc gia; Đoạt chức vô địch giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương (tại Phú Thọ). Đoàn VĐV cử tạ tham dự giải vô địch cử tạ thiếu niên toàn quốc lứa tuổi 13-14 và 15-16 (tại Bắc Ninh) đoạt 07 huy chương vàng, 08 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đoàn VĐV bóng bàn và điền kinh của tỉnh tham dự 2 hội khoẻ phù đổng cụm 2 từ ngày 14-20/4/2012 (tại Bắc Ninh) đoạt 01 huy chương vàng môn điền kinh và 05 huy chương đồng môn bóng bàn.
            Ngoài ra, Ngành thể thao tỉnh đã phối hợp với CLB Bóng đá The Vissai Ninh Bình tổ chức các trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ giải bóng đá Vô địch quốc gia Eximbank 2012 trên sân vận động tỉnh.
         3. Y tế
            Ngành Y tế tỉnh đã tăng cường quản lý, kiểm tra, chủ động phòng chống dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số - kế hoạch hoá gia đình; thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng tại 146/146 xã, phường, thị trấn; phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.
            Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện 344 bệnh nhân sốt rét lâm sàng; 176 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm; phát hiện mới 68 bệnh nhân nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 36 trường hợp, có 1 trường hợp tử vong. Công tác khám chữa bệnh luôn được quan tâm, tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh đã khám bệnh cho 319 nghìn lượt người; điều trị nội trú cho 35 nghìn bệnh nhân; khám thai 39,5 nghìn lượt; khám phụ khoa 57,8 nghìn lượt và điều trị phụ khoa cho 24,4 nghìn ca; đặt vòng 2.050 ca; triệt sản 25 ca nữ.
          4. Giáo dục đào tạo:
            Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hội thi như: Hội thi giáo viên mầm non cấp tỉnh; Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Tin học; Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm 2012; Thi giải toán qua Internet cấp tỉnh; Thi Olympic Toán tuổi thơ THCS cấp tỉnh, tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ V năm 2012.
            Tích cực chỉ đạo các nhà trường hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II năm học 2011-2012; tổ chức kiểm tra và thi cuối năm, xét lên lớp, xét tốt nghiệp đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt: điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.
Chất lượng giáo dục phổ thông có nhiều tiến bộ cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, thành tích các đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT được nâng lên rõ rệt: kết quả 52/64 học sinh đoạt giải chiếm 81,25% (gồm 2 giải nhất, 8 giải nhì, 21 giải ba và 21 giải khuyến khích, cao hơn năm trước 5 giải); 29/30 học sinh đạt giải Kỳ thi Quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay Casio-Vinacal lần thứ XII năm 2012 khu vực phía Bắc (gồm 1 giải nhất, 7 giải nhì, 10 giải ba và 11 giải khuyến khích) xếp thứ ba toàn đoàn; 1.538 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh...
            Tổ chức thu nhận, phân loại, nhập dữ liệu 16.206 bộ hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và 3.212 hồ sơ đăng ký tuyển sinh cao đẳng năm 2012 đúng thời gian, qui trình.
            Đến nay đã tổ chức tốt kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 11.458 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 9.629 học sinh THPT và 1.829 học viên bổ túc THPT, có 490 phòng thi tại 25 Hội đồng coi thi, có 2 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp do tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic quốc tế.
         5. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:
            Trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được quan tâm và thực hiện thường xuyên nhất là trong dịp tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012. Trước sự chỉ đạo sát sao của Đảng và chính quyền các cấp, sự quan tâm thực hiện của các cơ quan chức năng, tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao được đảm bảo tốt, hạn chế tới mức thấp nhất xảy ra các vụ vi phạm.
            Tính chung lại, trong 6 tháng đầu năm 2012, đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người và bị thương 7 người; phát hiện 121 vụ phạm pháp hình sự với 147 đối tượng (giảm 4 vụ, 98 đối tượng); phát hiện 113 vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý với 132 đối tượng (giảm 14 vụ, 9 đối tượng so với cùng kỳ năm trước).
         6. Đời sống dân cư:
            Do ảnh hưởng của các yếu tố như: diễn biến thất thường của thời tiết những tháng đầu năm (rét đậm và rét hại kéo dài), cùng với việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu, giá điện... đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của các tầng lớp dân cư trong tỉnh. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng chính quyền trong tỉnh nên đời sống các tầng lớp dân cư trong tỉnh vẫn được bảo đảm ổn định, và có bước cải thiện, trên địa bàn nông thôn không có tình trạng thiếu đói phát sinh.
             Đời sống người có công, các đối tượng chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm; trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012, tỉnh đã thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho người có công, các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... với tổng kinh phí gần 19.808 triệu đồng. Đặc biệt, hỗ trợ đột xuất cho 2.410 giáo viên mầm non ngoài biên chế và 10.375 đối tượng có mức lương thấp, mỗi đối tượng 200 nghìn đồng.
Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo cũng được Tỉnh đặc biệt quan tâm, với nhiều chính sách như ưu đãi tín dụng, ưu đãi trong dạy nghề và đào tạo việc làm, hỗ trợ mua BHYT cho hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo... Trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ tiền điện cho 25.686 hộ nghèo với mức hỗ trợ là 30 nghìn đồng/hộ/tháng, tiếp tục trao tặng 700 con bê nghé trong dự án trao tặng 3.000 con bê nghé do tập đoàn Vingroup tài trợ, hỗ trợ xây mới 13 ngôi nhà cho hộ nghèo và hộ chính sách ở huyện Yên Khánh với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/ nhà (nguồn vốn do tập đoàn Vingroup tài trợ. Cũng trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã xây mới hoàn thành 50 nhà tình nghĩa với mức kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng/nhà (Nguồn hỗ trợ từ ngân hàng Liên Việt)./.
CÁC BÀI KHÁC