Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2012
1.    Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh cả năm 2012 ước đạt gần 110,6 nghìn ha, giảm 6,6% so với năm trước và đạt 86,6% so với kế hoạch năm. Trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt gần 87,3 nghìn ha, giảm 0,9%, vượt 0,3% kế hoạch.
Lúa đông xuân: Vụ đông xuân năm nay, đầu vụ thời tiết diễn biến khá phức tạp, rét đậm rét hại kéo dài, cuối vụ, mưa lũ đã làm mất trắng 313 ha lúa cấy ngoài đê của 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn. Song được sự tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của bà con nông dân nên năng suất vụ đông xuân năm nay đạt 65,04 tạ/ha, giảm 0,6%; sản lượng đạt 272,2 nghìn tấn, tăng 0,5%, so với cùng vụ năm trước.
Lúa mùa: Diện tích gieo cấy lúa đạt trên 39,3 nghìn ha, tăng 0,3% (+100 ha) so với cùng vụ năm trước. Nguyên nhân diện tích lúa tăng là do chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đỗ tương của huyện Yên Khánh, cây cói của công ty TNHH 1TV Bình Minh (huyện Kim Sơn) chuyển sang trồng lúa, mặt khác tận dụng diện tích thùng đào, thùng đấu, đất bãi ven sông ngòi. Dự ước năng suất lúa vụ mùa đạt 56 tạ/ha, tăng 1,8% (+ 1 tạ/ ha); sản lượng đạt gần 220,3 nghìn tấn, tăng 2,1% (+4.536 tấn).
Cả năm 2012, diện tích cây lúa đạt gần 81,2 nghìn ha, tăng 0,5% so với năm trước; năng suất bình quân năm nay ước đạt 60,7 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với năm trước; sản lượng ước đạt 492,5 nghìn tấn, tăng 4,1 nghìn tấn.
Cây ngô: Diện tích ngô vụ mùa gieo trồng được gần 1,7 nghìn ha, giảm 7,4% (-133 ha) so cùng vụ năm trước; năng suất ước đạt 35,8 tạ/ha; tăng 4,7% (+1,6 tạ/ha); sản lượng ước đạt gần 6 nghìn tấn, giảm 2,9% (-180 tấn). Tính chung cả năm diện tích ngô toàn tỉnh đạt gần 6,1 nghìn ha, giảm 16,3% (-1,2 nghìn ha) so với năm trước; năng suất ước đạt 30,9 tạ/ha, giảm 13,2% (-4,7 tạ/ha); sản lượng ước đạt gần 18,8 nghìn tấn, giảm 27,2% (-7 nghìn tấn).
Tính chung lại: Sản lượng lương thực có hạt vụ mùa năm nay đạt gần 226,3 nghìn tấn, tăng gần 2% (+ 4,4 nghìn tấn) so với cùng vụ năm trước; Cả năm sản lượng đạt gần 511,3 nghìn tấn, giảm 0,6% (-2,9 nghìn tấn) so với năm 2011 và vượt 6,5% kế hoạch năm.
Cây rau đậu và cây công nghiệp: Diện tích cây rau, đậu vụ mùa năm nay đạt trên 1,6 nghìn ha, giảm 0,7% so cùng vụ năm trước (cây rau đạt trên 1,2 nghìn ha, cây đậu đạt 363,4 ha); sản lượng rau ước đạt trên 17,4 nghìn tấn; sản lượng đậu ước đạt 448,3 tấn. Tính chung cả năm diện tích cây rau, đậu ước đạt trên 9,9 nghìn ha, tăng 10,2% so với năm trước (trong đó diện tích rau đạt trên 9,5 nghìn ha, 12,6%, diện tích đậu đạt hơn 450 ha, giảm 23,4%); sản lượng rau cả năm ước đạt gần 141,2 nghìn tấn, tăng 20,8%; sản lượng đậu cả năm ước đạt gần 556 tấn, giảm 19,9%.
Diện tích cây công nghiệp hàng năm vụ mùa gieo trồng đạt gần 2,2 nghìn ha, giảm 9,3% so với cùng vụ năm trước (trong đó diện tích lạc đạt 455 ha, giảm 3,8%; diện tích đỗ tương đạt 598,4 ha, giảm 12,6%; diện tích cói đạt hơn 51,4 ha, giảm 74,6%. Tính chung cả năm diện tích cây công nghiệp đạt gần 9,1 nghìn ha, giảm 44,8% so với năm 2011. Trong đó diện tích cây lạc đạt gần 4,7 nghìn ha, giảm 4,4%; cây đậu tương đạt trên 3,1 nghìn ha, giảm 68,7%; cây mía đạt 992 ha, tăng 5,2%, cây cói đạt 143 ha, giảm 64,6%. Sản lượng lạc ước đạt gần 11,3 nghìn tấn, giảm 6,7%; Sản lượng đậu tương ước đạt trên 4 nghìn tấn, giảm 62,3%; sản lượng mía ước đạt gần 64,3 nghìn tấn, tăng 5,5%; sản lượng cói ước đạt gần 1,2 nghìn tấn, giảm 64,6%.
Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm đạt trên 6,7 nghìn ha, giảm 2,4% (- 169 ha), trong đó cây ăn quả ước đạt gần 6 nghìn ha, tập trung ở các loại cây như: dứa trên 2,4 nghìn ha; chuối gần 1,1 nghìn ha; na 641 ha; nhãn 630 ha; vải 406 ha; chè búp gần 139 ha... Ước tính sản lượng thu hoạch một số cây chủ yếu là: dứa gần 44,3 nghìn tấn; chuối gần 17,6 nghìn tấn; nhãn 3,5 nghìn tấn; vải 2,1 nghìn tấn; chè búp ước đạt 1 nghìn tấn...
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi 9 tháng năm nay nhìn chung không thuận lợi do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá thực phẩm tăng không đáng kể; thông tin sử dụng chất tạo nạc ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng; diện tích chăn thả trâu bò bị thu hẹp; xảy ra dịch bệnh H­­5N1 trên đàn gia cầm... đã ảnh hưởng tới tổng đàn gia súc, gia cầm. Tính đến giữa tháng 9 trên địa bàn toàn tỉnh, đàn trâu ước đạt 14,9 nghìn con, xấp xỉ cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 30 nghìn con, giảm 2,2%; đàn lợn ước đạt trên 384,2 nghìn con, giảm 2%; đàn gia cầm ước đạt gần 3,5 triệu con, giảm 3,8%.
So với cùng kỳ năm trước, sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 2,6 nghìn tấn, giảm 0,8%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt gần 32,6 nghìn tấn, giảm 0,6%; sản lượng thịt gia cầm ước đạt 5 nghìn tấn, giảm 2,8%...
Hiện đã trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện gia cầm bị nhiễm H­­5N1 tại 7 huyện, thị xã, thành phố là: TP Ninh Bình, TX Tam Điệp và các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Khánh và Yên Mô. Số lượng gia cầm bị ốm chết trên 3 nghìn con và số lượng gia cầm bị tiêu hủy 49,7 nghìn con.
Lâm nghiệp: Trồng rừng 9 tháng đầu năm nay đạt 30 ha (chủ yếu là rừng phòng hộ ở huyện Kim Sơn), giảm 90,1% so với cùng kỳ năm trước. Cây trồng phân tán ước đạt 645 nghìn cây, giảm 30,6%. Diện tích rừng được chăm sóc là hơn 1 nghìn ha, tăng 5,6%; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 10,8 nghìn ha, tương đương cùng kì năm trước. Sản lượng gỗ và lâm sản khai thác 9 tháng năm 2012 ước đạt gần 7,6 nghìn m3, giảm 9,1%; củi khai thác là 44,8 nghìn ste, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các cấp, các ngành chức năng quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân về công tác bảo vệ cho nên 9 tháng đầu năn nay không xảy ra vụ cháy, chặt phá rừng trái phép cũng như buôn bán động vật quý hiếm nào.
Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng năm nay ước đạt gần 9,3 nghìn ha, tăng 3,2%; sản lượng thuỷ sản ước đạt gần 23,8 nghìn tấn, tăng 17%. Trong đó: Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước đạt 19,9 nghìn tấn, tăng 19,4% (sản lượng cá đạt 12,2 nghìn tấn, giảm 0,8%; sản lượng tôm đạt 0,5 nghìn tấn, giảm 27,8%); thuỷ sản khác đạt 7,2 nghìn tấn (tăng 94,5%)( trong đó ngao đạt hơn 6,7 nghìn tấn). Sản lượng thuỷ sản khai thác ước đạt 3,8 nghìn tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ năm trước (trong đó chủ yếu do sản lượng cá biển khai thác đạt gần 1 nghìn tấn, tăng 20,4%).
Khó khăn của nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng năm nay là do dịch bệnh làm tôm chết hàng loạt ở khu vực ven biển huyện Kim Sơn, bên cạnh đó nhiều hộ nuôi thuỷ sản chưa có kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng phục vụ cho nuôi trồng lại xuống cấp, nguồn nước bị ô nhiễm, dẫn đến nhiễm dịch bệnh, đến nay người dân vẫn chưa có biện pháp khắc phục.
2. Sản xuất công nghiệp  
Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, nhất là lĩnh vực khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng như: Khai thác đá, sản xuất xi măng, gạch đất nung; một số sản phẩm có lượng tồn kho đến nay còn  cao như: Xi măng 74,4 nghìn tấn; thép cán 27,5 nghìn tấn; gạch xây bằng đất nung 84,2 triệu viên; kính xây dựng 24,1 nghìn tấn; ô tô 379 chiết; đạm 5,6 nghìn tấn ...
Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh 9 tháng đầu năm tăng gần 8,5% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai thác mỏ giảm 19,3%; công nghiệp chế biến tăng gần 9%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 11,2%; công nghiệp sản xuất, cung cấp nước tăng gần 9,3%.
Giá trị sản xuất công nghiệp (CĐ 94) trên địa bàn 9 tháng đạt 9.846,3 tỷ đồng, tăng 14,9% và đạt 64,8% kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp khai thác mỏ đạt 170,1 tỷ đồng, giảm 38,3%; công nghiệp chế biến đạt 9.361 tỷ đồng, tăng 16,4%; công nghiệp sản xuất phân phối điện đạt 295,5 tỷ đồng, tăng 24,9%; công nghiệp cung cấp nước đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 13,2%.
Các sản phẩm công nghiệp 9 tháng năm nay đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: quần áo các loại đạt hơn 23,6 triệu chiếc, tăng 10,2%; găng tay đạt gần 13,1 triệu chiếc, tăng 54,2%; giày, dép vải đạt trên 9 triệu đôi, tăng 22,4%; kính máy ảnh đạt hơn 2,6 triệu cái, tăng 45,2%; cần gạt nước ô tô đạt 11,7 triệu chiếc, gấp hơn 2,3 lần; xe ô tô 4 chỗ đạt 1.992 chiếc, tăng 99%; kính nổi đạt 74,6 nghìn tấn, tăng 22,1%; dưa chuột đóng hộp đạt gần 1,3 nghìn tấn, tăng 79,4%; ngô ngọt đóng hộp đạt hơn 752 tấn, gấp gần 4 lần; nước quả, nước rau ép đạt hơn 1,4 triệu lít, tăng 62,4%; Thức ăn gia súc đạt 38,8 nghìn tấn, tăng 85,5%; điện sản xuất đạt 613 triệu kwh, tăng 12,8%; nước thương phẩm đạt gần 5,6 triệu m3, tăng 10,1%... Tuy nhiên một số sản phẩm lại có mức sản xuất giảm như: Đá khai thác đạt 2,4 triệu m3, giảm 23,8%; xi măng và clanhke đạt hơn 6,6 triệu tấn, giảm 2%; gạch xây bằng đất nung đạt 236,3 triệu viên, giảm 11,5%; thép cán các loại đạt 54,8 nghìn tấn, giảm 2,3%; mì tôm đạt 2.150 tấn, giảm 13,8%...
3. Vốn đầu tư phát triển
Tổng vốn đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đạt gần 10.974,8 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước và bằng 59,3% kế hoạch năm. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt 1.631,4 tỷ đồng, giảm 19,8%; vốn tín dụng đạt 558,4 tỷ đồng, giảm 82,1%; vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước đạt gần 61,8 tỷ đồng, giảm 83,2%; vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 3.355,2 tỷ đồng, giảm 21,5%, vốn trong dân cư đạt 3.348,1 tỷ đồng, tăng 43,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 828,1 tỷ đồng, giảm 28,6%. Trong tháng 9 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 439 và 547 về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước với tổng vốn được bổ sung là 350 tỷ đồng.
Trong 9 tháng đầu năm, một số công trình trọng điểm có khối lượng vốn đầu tư phát triển thực hiện lớn như: Dự án nhà máy sản xuất phân đạm UREA từ than cám đạt 607 tỷ đồng; Dự án xi măng Hệ Dưỡng đạt 478 tỷ đồng; dự án nâng cấp, cải tạo đê Hữu Đáy đoạn K8+380-K32+400 ước đạt 265 tỷ đồng; dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1A ước đạt 247 tỷ đồng; dự án đường Quốc lộ 10 ước đạt 232 tỷ đồng; dự án nhà máy xi măng Phú Sơn ước đạt 199 tỷ đồng; dự án đường 477B và cầu trường Yên ước đạt 111 tỷ đồng. Các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thực hiện bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu tiến độ thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch như: công trình nông thôn mới xã Văn Phong, xã Phú Lộc, xã Quỳnh Lưu, xã Sơn Thành, xã Khánh Thành ... Các dự án khởi công mới như: dự án nhà máy luyện cán thép chất lượng cao tại khu công nghiệp Khánh Phú, dự án Quốc lộ 12B, dự án siêu thị BigC ... cũng đang được chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ thi công.
4. Thương mại - dịch vụ - giá cả:
 Thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên thị trường toàn tỉnh 9 tháng năm nay ước đạt 12.200,1 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 71,8% kế hoạch năm. Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ:
 + Chia theo thành phần kinh tế: Kinh tế cá thể đạt 8.775,7 tỷ đồng, tăng 16,6% (chiếm 71,9% tổng mức bán lẻ); kinh tế nhà nước đạt 799,5 tỷ đồng, tăng 6,2%; kinh tế tư nhân đạt 2.610,7 tỷ đồng, tăng 32,3%; kinh tế tập thể đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 7,6%.
   + Chia theo ngành kinh tế: Thương nghiệp đạt 9.745,1 tỷ đồng, tăng 20,5% (chiếm 79,9% tổng mức bán lẻ); khách sạn nhà hàng đạt 1.459,5 tỷ đồng, tăng 8,4%; dịch vụ đạt 995,5 tỷ đồng, tăng 19,4%.
 Giá cả: Trong tháng, học phí các cấp học từ mầm non đến THPT và đại học đều điều chỉnh tăng; bên cạnh đó giá xăng, dầu, giá gas cũng điều chỉnh tăng đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng này tăng mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 9/2012 tăng 1,48% so với tháng trước; mức tăng cao hơn cùng chỉ tiêu này năm trước 1,08%, đây là tháng có chỉ số giá tăng cao nhất từ đầu năm tới nay. Trong đó cao nhất là nhóm giáo dục tăng 10,62%; tiếp đến là nhóm giao thông tăng 3,44%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 1,38%. Các nhóm tăng dưới 1% là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; may mặc, mũ nón, giầy dép; hàng hóa và dịch vụ khác; còn lại các nhóm khác giữ ổn định. Chỉ số giá vàng tháng này tăng 4,03% so với tháng trước; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,05%.
Tính chung lại chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh 9 tháng năm nay tăng 3,74% so với tháng 12 năm trước. Các nhóm có chỉ số giá tăng cao là: Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 8,44%; giáo dục tăng 11,31%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 4,46%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 4,28%; giao thông tăng 3,92%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,27%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 12,87%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,63% ... Riêng nhóm viễn thông giảm 0,03%.
Chỉ số giá vàng 9 tháng năm nay giảm 5,26% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,83%.
Xuất, nhập khẩu:
Xuất khẩu: Mặc dù nền kinh tế trong nước và trên thế giới thời gian qua không thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng như hoạt động xuất khẩu, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn tích cực khai thác thị trường, một số doanh nghiệp đạt giá trị xuất khẩu lớn như: Công ty TNHH may Great Gloal, công ty TNHH giầy Adora, công ty TNHH may Nien Hsing, công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát Vissai... và một số doanh nghiệp mới khai thác được thị trường xuất khẩu xi măng, clanke như DNTN Nam Phương, công ty TNHH Long Sơn.
 Tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 321,6 triệu USD, tăng 62,9% và vượt 21,4% kế hoạch năm. Trong đó xuất khẩu Trung ương đạt 4,1 triệu USD, giảm 30%, đạt 59,3% kế hoạch; Xuất khẩu địa phương đạt gần 317,5 triệu USD, tăng 65,8%, vượt 23,1% kế hoạch. Các nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn là: Nhóm hàng dệt may đạt 120,4 triệu USD; hàng hóa khác đạt 130,6 triệu USD (trong đó xi măng + clanke đạt gần 116,8 triệu USD); giầy dép các loại 53,3 triệu USD. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Xi măng + clanke 2.976,3 nghìn tấn, gấp hơn 4,6 lần; thịt đông lạnh 996,6 tấn, tăng 70,3%; nước dứa cô đặc 453,4 tấn, tăng 36,2%; thảm cói 34,4 nghìn m2, tăng 11%... Tuy nhiên một số sản phẩm xuất khẩu giảm sút như: Hàng thêu giảm 17,7%; sản phẩm cói giảm 3,5%; dứa, dưa chuột đông lạnh giảm 67,9%; hàng lúa rơm giảm 14,5%.
Nhập khẩu: Tổng giá trị nhập khẩu 9 tháng năm nay ước đạt gần 153,5 triệu USD, giảm 35,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 38,4% kế hoạch năm. Trong đó: Vải may mặc 58,9 triệu USD; phụ liệu hàng may mặc 31,8 triệu USD; phụ liệu giày dép 15,1 triệu USD; máy móc thiết bị gần 37 triệu USD.
Du lịch: Ngành du lịch bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, việc giới thiệu, quảng bá cũng được quan tâm đẩy mạnh không chỉ đối với du khách trong nước mà còn được giới thiệu ra cả thế giới về văn hóa, lịch sử và cảnh đẹp của tỉnh, nhằm thu hút khách đến thăm quan các điểm du lịch của tỉnh ngày một đông.
 Ước tính số lượt khách đến các điểm thăm quan du lịch 9 tháng đạt trên 3,3 triệu lượt, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 83,4% kế hoạch năm (trong đó khách quốc tế ước đạt trên 0,5 triệu lượt, tăng 2%, khách trong nước đạt gần 2,8 triệu lượt, tăng 18,1%); số ngày khách đạt 319,7 nghìn ngày khách, tăng 10,6%. Doanh thu du lịch 9 tháng ước đạt 654,8 tỷ đồng, tăng 19,4%.
Vận tải: Ước tính 9 tháng năm 2012 vận tải hàng hoá đạt hơn 30,1 triệu tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, khối lượng luân chuyển đạt 2.778,8 triệu tấn.Km, tăng 18,5%, đạt 84,2% kế hoạch; doanh thu vận tải hàng hoá 9 tháng đạt 1.426,4 tỷ đồng, tăng 24% và đạt 81,5% kế hoạch (Trung ương đạt gần 68 tỷ đồng, giảm 11,1%; địa phương đạt 1.358,4 tỷ đồng, tăng 26,5%). Vận chuyển hành khách đạt gần 10,2 triệu người, tăng 7,9% và 578,9 triệu người.Km, tăng 11,8%; doanh thu vận tải hành khách đạt hơn 288,5 tỷ đồng, tăng 16,5% và đạt 84,3% kế hoạch.
5. Một số vấn đề xã hội
        Văn hoá thông tin
 Hoạt động văn hoá thông tin 9 tháng đầu năm 2012 diễn ra sôi nổi, phong phú và thiết thực, bám sát yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác thông tin tuyên truyền và cổ động trực quan thường xuyên được chú trọng và đổi mới cả về nội dung và hình thức, thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, ngành văn hóa thông tin đã tổ chức lực lượng tham gia hội thi “Tuyên truyền lưu động Biên giới và Biển đảo Việt Nam” do Cục văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tại Quảng Ninh (đoàn Ninh Bình đã đạt 1 HCV, 2 HCB, 1 bằng khen và 1 giấy khen); Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 40 năm Công ước UNESCO về Bảo vệ Di sản Văn hóa -Thiên nhiên Thế giới và đón nhận 2 bằng di tích cấp Quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư và Danh lam thắng cảnh Tràng An -Tam Cốc - Bích Động. 
Trong 9 tháng đầu năm, nhà hát chèo của tỉnh đã dàn dựng và biểu diễn gần 80 buổi phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị-kinh tế-xã hội của địa phương và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; Tổ chức thực hiện đề án“Khôi phục, bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm”. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng của tỉnh đã thực hiện gần 870 buổi chiếu phim phục vụ gần 110 nghìn lượt người xem, trong đó có 359 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân thuộc các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; Tiếp tục công tác giới thiệu, quảng bá và thực hiện các bước lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản thiên nhiên thế giới.
Cũng trong 9 tháng đầu năm thanh tra Sở VHTT phối hợp với các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra và tái thẩm định 175 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, qua kiểm tra đã xử phạt 13 cơ sở vi phạm; phát hiện 1 đơn vị kinh doanh cafe chiếu phim 3D bị cấm lưu hành; lập biên bản và xử phạt hành chính 5 triệu đồng, thu giữ 226 băng đĩa không tem nhãn.Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Thể dục thể thao
Hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi đối với cả thể thao quần chúng và thể thao thình tích cao. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tập luyện và thi đấu TDTT ở các cấp, các ngành theo hướng xã hội hóa TDTT. Hệ thống cơ sở vật chất dành cho hoạt động thể thao tiếp tục được nâng cấp, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 600 sân thi đấu cầu lông, 123 sân thể thao cơ bản, 422 sân bóng đá và 67 sân quần vợt, 6 bể bơi.
Ngành thể thao Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp như: Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư 2012, Giải bóng bàn các Câu lạc bộ Ninh Bình lần thứ II năm 2012; giải vật cổ điển toàn quốc 2012...; Phối hợp với CLB bóng đá The Vissai Ninh Bình tổ chức các trận đấu trong khuôn khổGiải bóng đá vô địch Quốc gia Eximbank 2012 trên sân vận động tỉnh; Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII năm 2012 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Cần Thơ, kết quả đạt 5 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ, xếp thứ 16/63 tỉnh thành tham dự.
Hoạt động thể thao thành tích cao luôn được quan tâm và đầu tư đúng mức, tiếp tục công tác đào tạo các vận động viên ở các bộ môn: Cờ vua, điền kinh, bóng chuyền, cử tạ, quần vợt, đua thuyền, võ, vật cho các đội tuyển của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2012 thể thao toàn tỉnh đã đạt được 33 HCV, 55 HCB và 27 HCĐ tại các giải thi đấu trong nước; 3 HCV tại Giải điền kinh Grand prix Châu Á 2012 tại Thái Lan; 11 huy chương (trong đó có 7 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) tại Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á tại Thừa Thiên Huế.
Y tế: Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã phối hợp với các ngành liên quan thành lập các đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống đảm bảo không có tình trạng thực phẩm không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác hoặc có nhãn sai quy định hoặc chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm lưu hành trên thị trường.
Ngành Y tế phối kết hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng tại 146/146 xã, phường, thị trấn, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Trong 8 tháng đầu năm 2012 toàn tỉnh phát hiện 578 bệnh nhân sốt rét lâm sàng, không có trường hợp mắc viêm não vi rút, viêm gan siêu vi trùng và thương hàn. Xảy ra 385 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.
Cũng trong 8 tháng, các sơ sở y tế đã khám bệnh cho trên 534 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho trên 52 nghìn lượt; khám phụ khoa 81 lượt và điều trị phụ khoa cho 35,6 nghìn ca; khám thai trên 56,5 nghìn lượt; phát hiện 89 người bị nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 47 trường hợp, có 03 trường hợp tử vong.
Giáo dục: Trong 9 tháng đầu năm, ngành giáo dục đào tạo đã tích cực chỉ đạo các nhà trường hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II năm học 2011-2012, hoàn thành công tác tổ chức kiểm tra và thi kết thúc năm học, xét lên lớp, xét tốt nghiệp đảm bảo nghiêm túc, đúng qui định. Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên, kể cả chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn.
Kết quả thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT 2012 đạt 52 giải trong số 64 học sinh dự thi chiếm tỷ lệ 81,25% (tỷ lệ đạt giải cao nhất từ trước đến nay); 29/30 học sinh đạt giải Kỳ thi Quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay Casio-Vinacal lần thứ XII năm 2012 khu vực phía Bắc, xếp thứ ba toàn đoàn; 26 học sinh đoạt giải trong kỳ thi giải Toán qua Internet cấp Quốc gia; 32 học sinh đạt giải tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia. Kết quả thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2012 Ninh Bình tiếp tục đứng ở tốp 10 tỉnh thành cao nhất cả nước; có 4 trường THPT nằm trong tốp 200 trường THPT có điểm bình quân thi đại học cao nhất cả nước (Có 2 thí sinh đỗ thủ khoa Đại học y Thái Bình và đại học Sao Đỏ; 36 thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt từ 26 điểm trở lên, 138 thí sinh có tổng điểm đạt từ 24 điểm trở lên).
Công tác củng cố và tăng cường cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác xã hội hoá giáo dục được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo.
Công tác tuyển sinh năm học 2012 -2013 được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, số học sinh huy động nhìn chung đạt kế hoạch đề ra, trừ một số trường THPT dân lập và trung tâm GDTX việc tuyển sinh có gặp khó khăn. Số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 là 13.119 em, đạt 100%; số học sinh vào lớp 6 là 11.983 em, đạt 99,92%; số học sinh vào lớp 10 là 9.805 em, đạt 83,06%.
An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội
Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được quan tâm và thực hiện thường xuyên, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh, qua đó giúp người dân hiểu và nâng cao ý thức tự giác thực hiện Luật giao thông, do đó số vụ tai nạn giao thông đã giảm đáng kể.
Trên địa bàn toàn tỉnh, 8 tháng đầu năm nay đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông (giảm 9 vụ so với cùng kì năm trước), làm chết 39 người (giảm 10 người), bị thương 15 người (tăng 3 người); phát hiện 201 vụ phạm pháp hình sự với 237 đối tượng (tăng 14 vụ, giảm 100 đối tượng so với cùng kỳ năm trước); phát hiện 216 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý với 246 đối tượng vi phạm (tăng 63 vụ, giảm 79 đối tượng)./.
Đời sống dân cư: Nhìn chung công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đời sống của đông đảo nhân dân khu vực nông thôn trong tỉnh được đảm bảo và có sự cải thiện tích cực, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống đáng kể. Nhiều chính sách nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững và hiệu quả tiếp tục được triển khai như: Chính sách ưu đãi tín dụng, ưu đãi trong dạy nghề và tạo việc làm; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên; hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo với định mức 30 nghìn đồng/hộ/tháng; thực hiện dự án trao tặng bê nghé do tập đoàn Vingroup tài trợ (tính đến thời điểm này dự án đã trao tặng 2.304 con bê nghé); tiến hành rà soát các hộ có khó khăn về nhà ở để thực hiện xây dựng mới và sửa chữa với nguồn kinh phí do tập đoàn hỗ trợ (với mức hỗ trợ 35 triệu đồng/nhà, tổng số nhà được hỗ trợ là 96 nhà).
Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công và bảo trợ xã hội luôn được duy trì, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thăm hỏi, tặng quà trong các dịp Tết cổ truyền, ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, quốc khánh 2/9... với tổng giá trị trên 27,1 tỷ đồng.
Tình hình thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn
9 tháng đầu năm 2012 tỉnh Ninh Bình đã xảy ra 2 đợt mưa lớn kéo dài làm ngập và hư hỏng: 592,5 ha diện tích lúa, trong đó diện tích mất trắng là 407,5 ha (313 ha vụ đông xuân; 94,5 ha vụ mùa), giá trị thiệt hại là 8.970 triệu đồng; Diện tích hoa màu là 925,6 ha (gây thiệt hại 11.779 triệu đồng); Diện tích cây công nghiệp là 591,6 ha (thiệt hại 12.890 triệu đồng); làm chết 8 con gia súc (giá trị thiệt hại 17 triệu đồng). Ngoài ra mưa lớn kéo dài cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ lật xe ô tô ở đập tràn nước Tam Điệp làm 1 người chết.
Ngày 5/8/2012 tại Công ty sản xuất giày Adora Việt Nam – Thị xã Tam Điệp đã xảy ra vụ chập điện làm cháy kho thành phẩm của nhà máy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời huy động nhân lực và phương tiện tham gia chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt. Không có thiệt hại về người và hiện chưa có thống kê về tài sản./.
CÁC BÀI KHÁC