Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2012
 
1. Sản xuất nông nghiệp
Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa mùa và gieo trồng các loại cây vụ đông. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 33,8 nghìn ha lúa mùa, bằng 86% so với tổng diện tích lúa đã cấy. Diện tích lúa thu hoạch chủ yếu ở huyện Nho Quan 5,9 nghìn ha; Yên Mô 6,6 nghìn ha; Yên Khánh 7,7 nghìn ha; Kim Sơn 5,1 nghìn ha; Gia Viễn 4,8 nghìn ha…Ước sơ bộ vụ mùa 2012 năng suất chung toàn tỉnh đạt 56 tạ/ha, sản lượng đạt 219,8 nghìn tấn.
Sản xuất cây vụ đông: Đến nay, toàn tỉnh trồng được trên 8,6 nghìn ha cây vụ đông, tăng 57,6% so cùng kỳ năm trước và đạt 42,5% kế hoạch; diện tích cây vụ đông đã trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Khánh 3,8 nghìn ha, Yên Mô 1,9 nghìn ha, Nho Quan 1,4 nghìn ha, Gia Viễn 665 ha… trong đó có trên 2 nghìn ha ngô, gần 2,8 nghìn ha đậu tương, 1nghìn ha khoai lang, 191 ha lạc, trên 2 nghìn ha rau đậu các loại…
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ mùa, tập trung phòng trừ các loại sâu bệnh, phòng tránh mưa lũ xảy ra và sản xuất cây trồng vụ đông theo kế hoạch.
Chăn nuôi: Trong tháng, đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định, dịch cúm gia cầm đã được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới. Các địa phương đang triển khai cấp văcxin tiêm phòng và phun hoá chất khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 28,6 nghìn liều văcxin cho đàn gia súc và 370 nghìn liều văxin cúm gia cầm.
Lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các cấp, các ngành chức năng coi trọng; công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, chặt phá rừng cũng được đẩy mạnh, nên ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy, chặt phá rừng hay buôn bán động vật quý hiếm. Đến nay, toàn tỉnh trồng được 30 ha rừng phòng hộ tại huyện Kim Sơn (chủ yếu là cây Trang).
 Thuỷ sản: Hiện nay, các hộ nuôi trồng thuỷ sản đang tập trung thu hoạch sản phẩm và chuẩn bị giống cho sản xuất vụ tiếp theo. Đối với vùng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ các hộ đã cơ bản thu hoạch xong tôm sú vụ 1 và bắt đầu nuôi thả cua vụ 2, lượng cua giống đã thả là 4,5 triệu con.
2. Sản xuất công nghiệp  
Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính giảm 6,29% so với cùng tháng năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 17,29%; công nghiệp chế biến giảm 9,95%; công nghiệp sản xuất, PP điện tăng 35,21%; công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 16,63%. Tính chung lại IIP 10 tháng đầu năm tăng 7,18% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai thác mỏ giảm 18,7%; công nghiệp chế biến tăng 7,4%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 11,6%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 9,2%.
Giá trị sản xuất công nghiệp (CĐ 94) trên địa bàn tỉnh tháng 10 ước đạt 961,9 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: công nghiệp khai khoáng đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 61,8%; Công nghiệp chế biến đạt 924 tỷ đồng, giảm 18,4%; Công nghiệp SX, PP điện đạt 26,5 tỷ đồng, tăng 26,2%; Công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 14,8%. 
Tính chung lại, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 10 tháng đạt 10.803,1 tỷ đồng, tăng 10,8%. Trong đó, công nghiệp khai thác mỏ đạt 175,8 tỷ đồng, giảm 41,3%; công nghiệp chế biến đạt 10.282,3 tỷ đồng, giảm 12,1%; công nghiệp sản xuất phân phối điện đạt 322,8 tỷ đồng, tăng 25,4%; công nghiệp cung cấp nước đạt 22,2 tỷ đồng, tăng 10,4%.
Trong tháng giá trị sản xuất giảm là do có nhiều sản phẩm  mức sản xuất giảm sút gồm: Đá khai thác đạt 288,2 nghìn m3, giảm 31,8%; dưa chuột đạt 50,3 tấn, giảm 15,2%; ngô ngọt đóng hộp đạt 120 tấn, giảm 54,4%; mì tôm đạt 240 tấn, giảm 30,4%; quần áo các loại đạt 1.917,2 nghìn cái, giảm 39%; Giày, dép vải đạt 700,2 nghìn đôi, giảm 36,4%; Kết cấu bằng thép nặng đạt 2.500,5 tấn, giảm 37,5%; Xe ô tô 4 chỗ lắp ráp đạt 185 chiếc, giảm 62,5%; Kính nổi đạt 6,7 tấn, giảm 47,9%... Bên cạnh đó một số sản phẩm có số lượng sản phẩm sản xuất tăng là:  Gạch xây bằng đất nung đạt 29,5 triệu viên, tăng 3,9%; Xi măng và clanhke đạt 713,1 nghìn tấn, tăng 2,6%; Thép các loại đạt 8,3 nghìn tấn, tăng 10%; kính máy ảnh đạt 470,7 nghìn cái, tăng 45,7%; cần gạt nước ô tô đạt 1.306,9 nghìn cái, tăng 60,1%; điện sản xuất đạt 48 triệu Kwh, tăng 62,7%; nước máy thương phẩm đạt 643,6 nghìn m3, tăng 19,5%; nước rau quả ép đạt 100 nghìn lít, tăng 12,7%; thức ăn gia súc đạt 4.088,6 tấn, tăng 24,4%, găng tay đạt 1.700,1 nghìn cái, tăng 16,2%; phân hỗn hợp NPK đạt 5 nghìn tấn, tăng 42,9%; Phân đạm Urê đạt 30 nghìn tấn ...
Các sản phẩm công nghiệp 10 tháng năm nay đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Quần áo các loại đạt gần 25,2 triệu cái, tăng 2,3%; Găng tay đạt 14,7 triệu cái, tăng 48,1%; Giày, dép vải đạt gần 9,9 triệu đôi, tăng 16,8%; Xe ô tô 4 chỗ đạt 2.451 chiếc, tăng 64,1%; Cần gạt nước ô tô gần 12,1 triệu chiếc, gấp gần 2,1 lần; Kính nổi đạt 81 nghìn tấn, tăng 9,5%; Kính máy ảnh đạt 3.250,6 nghìn cái, tăng 51,9%; Phân đạm Urê đạt 60,6 nghìn tấn (năm trước chưa sản xuất); Điện sản xuất đạt 653,6 Tr.kwh, tăng 14%; Nước máy thương phẩm đạt 6.187,5 nghìn m3, tăng 9,9%; Dưa chuột đóng hộp đạt 1.330 tấn, tăng 71,7%; Ngô ngọt đóng hộp đạt 828,1 tấn, gấp 1,8 lần; Nước rau, quả ép đạt 1.393,2 nghìn lít, tăng 42,7%; Thức ăn gia súc đạt gần 41,7 nghìn tấn, tăng 72,3%... Tuy nhiên một số sản phẩm lại có mức giảm sút, nhất là các sản phẩm thuộc ngành sản xuất vật liệu xây dựng như: Đá khai thác đạt 2.693,1 nghìn m3, giảm 25%; Xi măng và clanh ke đạt gần 7,3 triệu tấn, giảm 2%; Gạch đất nung đạt 263,3 triệu viên, giảm 10,9%; Thép xây dựng đạt 62,9 nghìn tấn, giảm 1,3%; Mì ăn liền đạt 2.390 tấn, giảm 15,8%; ...
3. Vốn đầu tư phát triển
Tổng vốn đầu tư phát triển tháng này toàn tỉnh ước đạt hơn 2.046,8 tỷ đồng, giảm 27,1% so với cùng tháng năm trước. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt 347,3 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng tháng năm trước; vốn tín dụng đạt 70 tỷ đồng, giảm 69,9%; vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 97,5%, vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 837,6 tỷ đồng, giảm 33,4%, vốn trong dân cư đạt 421,8 tỷ đồng, tăng 12%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 89,4 tỷ đồng, giảm 81,3%.
Trong tháng các công trình chủ yếu có mức thực hiện vốn đầu tư lớn như: Dự án xi măng Hệ Dưỡng ước đạt 39 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1A ước đạt 90 tỷ đồng; Dự án đường Quốc lộ 10 ước đạt 41 tỷ đồng; Dự án quảng trường, tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế, hạng mục hầm đường bộ đạt 44 tỷ đồng; dự án nhà máy xi măng Phú Sơn đạt 31 tỷ đồng; Dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gián Khẩu ước đạt 30 tỷ đồng; dự án đường ĐT 477B Cầu Trường Yên đạt 15 tỷ đồng; Dự án nhà máy chất thải rắn Ninh Bình đạt 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó các dự án cải tạo đê điều, hệ thống thuỷ lợi cũng được quan tâm đầu tư như: Dự án cải tạo, nâng cấp đê Hữu Đáy đạt 5 tỷ đồng; Dự án nâng cấp tuyến đê hữu Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn đạt 5 tỷ đồng; Dự án nạo vét tu bổ khẩn cấp hệ thống kênh trục huyện Yên Khánh ước đạt 10 tỷ đồng; dự án nâng cấp đê hữu Hoàng Long, đê Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân đạt 8 tỷ đồng.
Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 10 tháng năm nay ước đạt gần 13.188,5 tỷ đồng, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt 2.011,7 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước; vốn tín dụng giảm mạnh, chỉ đạt 628,4 tỷ đồng, giảm 81,2%; vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước đạt 64,3 tỷ đồng, giảm 86,3%, vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 4.185,8 tỷ đồng, giảm 24,4%, vốn trong dân cư đạt 3.774,4 tỷ đồng, tăng 39,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 917,5 tỷ đồng, giảm 44%.
            4. Thương mại, giá cả, dịch vụ
             Thương mại:Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 10 tháng ước đạt 13.672,2 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ:
+ Kinh tế cá thể đạt 9.823,1 tỷ đồng, tăng 16,6% (chiếm 71,8%); kinh tế tư nhân đạt 2.934,3 tỷ đồng, tăng 31,7%; kinh tế Nhà nước đạt 897,5 tỷ đồng, tăng 9,2%; kinh tế tập thể đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 20,2%.
+ Ngành thương nghiệp đạt 10.932,2 tỷ đồng, tăng 20,6% (chiếm 79,9%); khách sạn nhà hàng đạt 1.622,7 tỷ đồng, tăng 8,6%; dịch vụ đạt 1.117,4 tỷ đồng, tăng 20,2%.
 Giá tiêu dùng:Tháng này chỉ số giá tiêu dùng nhìn chung tương đối ổn định, chỉ tăng 0,31% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hoá có 4 nhóm có chỉ số giá tăng cao gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,45% (lương thực giảm 1,43%; thực phẩm tăng 1,02%); nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,48%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,54%; nhóm giao thông tăng 0,84%. Các nhóm khác vẫn giữ ổn định. Chỉ số giá vàng tháng này tăng 4,63%; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,34% so với tháng trước.
Tính chung lại, chỉ số giá tháng 10 năm nay so với tháng 12 năm trước tăng 4,06%. Các nhóm có chỉ số giá tăng cao là: Nhóm giáo dục tăng 11,31%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 8,44%; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 4,77%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 4,46%; nhóm giao thông tăng 4,76%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,27%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,36% (lương thực giảm 11,7%; thực phẩm tăng 2,18%); nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 12,89%... Riêng nhóm viễn thông giảm 0,03%.
Chỉ số giá vàng 10 tháng năm nay giảm 0,87%; đô la Mỹ giảm 0,5% so với tháng 12 năm trước.
      Xuất - nhập khẩu:
Xuất khẩu: Tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng ước đạt 360,7 triệu USD, tăng 62,2 so với cùng kỳ năm trước và vượt 36,1 kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu Trung ương đạt hơn 4,8 triệu USD, giảm 22,2%; xuất khẩu Địa phương đạt gần 355,9 triệu USD, tăng 64,6%. Trị giá các nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn là: Hàng dệt may 134,4 triệu USD; giầy dép các loại 63,7 triệu USD; hàng hoá khác 143,5 triệu USD (trong đó xi măng, clanke 129,2 triệu USD).
Một số mặt hàng xuất khẩu 10 tháng năm nay tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Quần áo may sẵn gần 21 triệu chiếc tăng 9,2%; nước dứa cô đặc 549 tấn, tăng 65%; xi măng, clanke 3.357,1 nghìn tấn, gấp 4,5 lần; thịt đông lạnh 1.110,6 tấn, tăng 45,7%... Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu truyền thống lại giảm sút như: Hàng thêu giảm 14,1%; sản phẩm cói giảm 14,1%; thảm cói giảm 8,8%.
Nhập khẩu: Tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng năm nay ước đạt gần 167,4 triệu USD, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giá trị các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Vải may mặc và phụ liệu may mặc 100,2 triệu USD; máy móc, thiết bị phụ tùng 37,7 triệu USD; phụ liệu dày dép 17 triệu USD; hàng hóa khác 10,5 triệu USD.
Du lịch: Trong tháng 10/2012 số khách đến các điểm du lịch ước đạt gần 139,3 nghìn lượt khách, tăng 9,2% so với cùng tháng năm trước, số ngày khách ước đạt 28,8 nghìn ngày khách, tăng 0,9% (trong đó số lượt khách quốc tế ước đạt 32,2 nghìn lượt và 6,8 nghìn ngày khách); doanh thu du lịch ước đạt 41,2 tỷ đồng, tăng 10,7%.
            Tính chung lại, 10 tháng năm nay số khách đến các điểm du lịch ước đạt 3.475 nghìn lượt khách, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; số ngày khách đạt gần 347,8 nghìn ngày khách, tăng 9,5% (số lượt khách quốc tế ước đạt 588,5 nghìn lượt và 79,4 nghìn ngày khách); doanh thu du lịch ước đạt gần 692,5 tỷ đồng, tăng 18,2%.
            Vận tải:Ước tính 10 tháng năm nay, khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 3.148,4 Tr.T.Km. Trong đó vận tải Trung ương đạt 165,2 Tr.T.Km; vận tải Địa phương đạt 2.983,2 Tr.T.Km. So với cùng kỳ năm trước tổng khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 15,3%, trong đó Trung ương giảm 9,8%, địa phương tăng 23,8%. Doanh thu vận tải hàng hoá 10 tháng đạt gần 1.631,9 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước (trung ương đạt 76,7 tỷ đồng, giảm 11,7%; địa phương đạt 1.555,2 tỷ đồng, tăng 29,5%).
            Khối lượng hành khách luân chuyển 10 tháng ước đạt 641,4 Tr.người.Km, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 320,3 tỷ đồng, tăng 16,4%.
5. Một số vấn đề xã hội
Văn hóa - thông tin: Hoạt động văn hóa – thông tin trong tháng diễn ra sôi nổi với nội dung và hình thức phong phú, bám sát yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Tại hầu hết các địa phương trong tỉnh đều diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi Kỷ niệm ngày Quốc tế hội người cao tuổi 1/10 và hướng tới chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nhà hát chèo của tỉnh đã tổ chức biểu diễn 19 buổi ca múa nhạc phục vụ đông đảo khán giả thưởng thức nghệ thuật. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thực hiện gần 100 buổi chiếu (trong đó có 30 buổi chiếu lưu động), phục vụ gần 12 nghìn lượt người xem.Trong tháng 9, Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Bình đã tổ chức Lễ Công bố chính thức phát sóng truyền hình Ninh Bình lên sóng vệ tinh VINASAT-1 và truyền hình cáp SCTV.
Thể dục thể thao: Tiếp tục duy trì công tác huấn luyện nâng cao thành tích cho các vận động viên tại Trung tâm TDTT tỉnh và các lớp năng khiếu tại cơ sở, tập trung huấn luyện các đội tuyển tham dự các giải thể thao trong quý IV - 2012.     
Y Tế: Ngành y tế tiếp tục phối kết hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc và phương tiện sẵn sàng tiếp nhận và điều trị khi có bệnh nhân mắc bệnh dịch…
Trong tháng 9/2012 phát hiện 3 ca nghi mắc bệnh liên cầu lợn; 1 ca viêm não do vi rút; 69 bệnh nhân sốt rét lâm sàng; xảy ra 20 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, trong đó không có trường hợp tử vong. Cũng trong tháng 9 phát hiện mới 8 bệnh nhân nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 4 trường hợp, không có trường hợp tử vong.
Công tác khám chữa bệnh luôn được quan tâm thực hiện, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, trong tháng 9 đã khám bệnh cho trên 61 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 6,3 nghìn lượt bệnh nhân; khám phụ khoa 8,9 nghìn lượt và điều trị phụ khoa cho 4 nghìn ca; khám thai trên 7,6 nghìn lượt; đặt vòng 352 ca và triệt sản 4 ca nữ.
Giáo dục: Ngành giáo dục đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hội khuyến học các cấp chỉ đạo tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đồng thời tổ chức tuần lễ điểm tại trường THCS Ninh Mỹ. Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam 2-10, đồng thời trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Phối hợp với trường Đại học Hà Nội tổ chức khảo sát năng lực của 372 giáo viên Tiếng Anh Tiểu học, THCS, THPT toàn tỉnh theo khung tham chiếu chung Châu Âu CEFR theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” một cách nghiêm túc.
Tổ chức thi nghề cho 8.410 học sinh, học viên lớp 12. Chỉ đạo và tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh lần thứ nhất và chọn đội tuyển tham dự thi cấp quốc gia.
    An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh về đảm bảo an ninh xã hội, trật tự an toàn giao thông, nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đã được duy trì ổn định.
Trong tháng 9/2012 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 5 người và bị thương 1 người; xảy ra 24 vụ phạm pháp hình sự với 34 đối tượng vi phạm; phát hiện và xử lý 14 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma tuý với 14 đối tượng.
CÁC BÀI KHÁC