Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


 
1. Sản xuất nông nghiệp
* Trồng trọt:
 Thu hoạch vụ chiêm xuân: Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch các loại cây trồng vụ chiêm xuân. Theo kết quả điều tra năng suất - sản lượng lúa và một số cây hàng năm khác thì vụ chiêm xuân năm 2013, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 65,28 tạ/ha, tăng 0,4% (+0,24 tạ/ha), sản lượng lúa đạt 273,7 nghìn tấn, tăng 0,6% (+1,5 nghìn tấn); năng suất lạc đạt 26,2 tạ/ha, tăng 6,6% (+1,6 tạ/ha), sản lượng lạc đạt 10,6 nghìn tấn, tăng 7,8% (+768,7 tấn); năng suất rau đạt 148,2 tạ/ha, tăng 7,1% (+9,8 tạ/ha, sản lượng rau đạt 27,7 nghìn tấn, tăng 7,2% (+1,8 nghìn tấn) so với cùng vụ năm trước.
Về sản xuất vụ mùa: Nhìn chung, sản xuất vụ mùa năm nay thời tiết tương đối thuận lợi. Công tác gieo cấy lúa vụ mùa năm 2013 được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo rất khẩn trương theo đúng kế hoạch và trong khung thời vụ tốt nhất. Đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được 38,6 nghìn ha, bằng 98,8% kế hoạch gieo cấy lúa vụ mùa năm 2013. Mô hình cấy lúa theo phương pháp gieo thẳng vẫn tiếp tục được quan tâm khuyến khích. Trong tổng diện tích lúa đã cấy có trên 2,8 nghìn ha lúa gieo thẳng. Diện tích lúa được chăm sóc đợt 1 là 28,8 nghìn ha. Diện tích màu đã trồng được là 3 nghìn ha, trong đó có 537 ha đỗ tương, 1.134 ha ngô, 274,2 ha lạc, 226 ha khoai lang và 834 ha rau, đậu các loại.
 Tình hình sâu bệnh: Trên diện tích lúa đã gieo cấy, sâu đục thân 2 chấm xuất hiện rải rác, tổng diện tích nhiễm là 745 ha, trong đó nhiễm nặng là 87 ha. Nhìn chung sâu bệnh xuất hiện ít, mức độ gây thiệt hại nhẹ nên các loại cây trồng đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt.
 * Chăn nuôi: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy dịch bệnh, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Trong tháng 7, các địa phương tiếp tục tiêm phòng bổ sung được 150 liều văcxin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò; 900 liều văcxin dịch tả lợn và 449 nghìn liều văcxin cúm gia cầm cho đàn gia cầm.
            * Lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp trong tháng vẫn phát triển bình thường. Công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng được kiểm soát và chỉ đạo chặt chẽ. Tuy thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng nhưng trong tháng trên địa bàn tỉnh không có vụ cháy rừng cũng như chặt phá rừng và buôn bán động vật trái phép nào xảy ra.
* Thủy sản: Thời tiết khá thuận lợi cho việc nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. Mô hình nuôi cá trên ruộng lúa vẫn tiếp tục được các hộ nông dân triển khai nuôi thả. Đến nay diện tích nuôi ruộng đạt khoảng trên 3.000 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Nho Quan, Gia Viễn và Thị xã Tam Điệp.
Hiện nay, tại vùng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ huyện Kim Sơn các hộ nuôi thuỷ sản đang bước vào mùa vụ thu hoạch.
2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính tăng 12,12% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 12,38%; công nghiệp chế biến tăng 15,25%; công nghiệp sản xuất, PP điện giảm 5,7%; sản xuất cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,73%. Tính chung lại IIP 7 tháng đầu năm tăng 12,76% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai thác mỏ giảm 6,7%; công nghiệp chế biến tăng 12,3%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 23,0%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,65%.
Tính theo giá so sánh 1994:  Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7/2013 ước đạt trên 1.342,8 tỷ đồng. Trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 371,8,5 tỷ đồng; Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 491,8 tỷ đồng; Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 380,7 tỷ đồng và khu vực cá thể đạt gần 98,5 tỷ đồng. So với tháng 7/2012, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (Giá CĐ 94) tăng 15,8%, trong đó: Khu vực doanh nghiệp nhà nước gấp gần 2,1 lần; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 38,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gấp gần 2,3 lần; khu vực cá thể giảm 29%.
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm nay (Giá CĐ 94) ước đạt gần 8.885,9 tỷ đồng, tăng 17,7%. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 2.463,2 tỷ đồng, tăng 85,5%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 3.239,1 tỷ đồng, giảm 28,7%; khu vực cá thể đạt 665,6 tỷ đồng, giảm 4,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.517,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần. Chia theo ngành: Công nghiệp chế biến đạt 8.481,7 tỷ đồng, tăng 18,3%; sản xuất và phân phối điện đạt gần 314 tỷ đồng, tăng 37,1%; hoạt động cung cấp nước và xử lý rác thải đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 6,1%; công nghiệp khai thác mỏ đạt 75,7 tỷ đồng, giảm 44,2%.
Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm toàn tỉnh đạt 13.081,9 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 101,6 tỷ đồng, giảm 33%; công nghiệp chế biến đạt 12.289,8 tỷ đồng, tăng 17,2%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt gần 646,1 tỷ đồng, tăng 37,5%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải đạt 44,4 tỷ đồng, tăng 4,5%.
Trong 7 tháng đầu năm 2013 các sản phẩm công nghiệp có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Quần áo các loại đạt gần 21,7 triệu cái, tăng 37,7%; Giày, dép vải đạt 8.873,3 nghìn đôi, tăng 27,7%; phân đạm đạt 174,1 nghìn tấn, gấp 55,5 lần; phân hỗn hợp NPK đạt gần 42,3 nghìn tấn, gấp 2,2 lần; thép cán đạt 125,5 nghìn tấn, gấp gần 3 lần; kính máy ảnh đạt 2.859,3 nghìn cái, tăng 45,3%; điện sản xuất đạt 564,6 tr.kwh, tăng 29,6% ... Bên cạnh đó một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút là: đá khai thác đạt 1.950,2 nghìn m3, giảm 7%; thức ăn gia súc đạt 16,2 nghìn tấn, giảm 30%; găng tay đạt hơn 4,5 triệu đôi, giảm 50,5%; kính nổi đạt 46,3 nghìn tấn, giảm 19,6%; xe ô tô 4 chỗ đạt 771 chiếc, giảm 49,9% ...
 Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao là: sản xuất giày, dép tăng 6,16%; sản xuất gạch xây dựng tăng 28,43%; sản xuất xi măng tăng 31,53%; sản xuất thép tăng 16,38%. Một sô sản phẩm tồn kho chủ yếu là: Giầy dép 1.026,7 nghìn đôi, phân đạm 32,4 nghìn tấn, phân lân nung chảu 4,7 nghìn tấn, kinh nổi gần 43,6 nghìn tấn, clanhke 27,6 nghìn tấn, xi măng 78,8 nghìn tấn, sắt xây dựng 33,1 nghìn tấn, cần gạt nước ô tô 6,9 nghìn cái.
3. Vốn đầu tư phát triển
 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh tháng này ước đạt 1.211,3 tỷ đồng. Chia ra: Vốn Nhà nước đạt 344,5 tỷ đồng; Vốn ngoài Nhà nước đạt 820,1 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 46,7 tỷ đồng. So với cùng tháng năm trước tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giảm 2,4%: Trong đó: vốn nhà nước giảm 25,1%; vốn ngoài Nhà nước tăng 20,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 53,2%.
Trong tháng vốn đầu tư của một số công trình trọng điểm đạt được gồm: dự án đường kết nối cầu Giẽ Ninh Bình với quốc lộ 1A ước đạt 43 tỷ đồng; dự án quốc lộ 10 ước đạt 12 tỷ đồng; dự án nhà máy xi măng Hệ Dưỡng ước đạt 42 tỷ đồng; dự án bệnh viện sản nhi ước đạt 10 tỷ đồng; dự án nâng cấp Quốc lộ 1A ước đạt 25,3 tỷ đồng. Một số dự án nâng cấp, cải tạo đê điều, hồ chứa đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão như: dự án hệ thống thủy lợi bắc sông Rịa ước đạt 8 tỷ đồng; dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Thường Sung ước đạt 9,5 tỷ đồng; dự án củng cố tuyến đê tả Hoàng Long ước đạt 10 tỷ đồng; dự án cải tạo đê hữu Đáy đoạn K8+380- K32+400 ước đạt 60 tỷ đồng; dự án nâng cấp tuyến đê hữu Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 30 tỷ đồng; dự án nâng cấp đê biển Bình Minh II ước đạt 4 tỷ đồng…
Tính chung lại 7 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh đạt 8.612,0 tỷ đồng, tăng 3,4%. Chia ra: Vốn đầu tư khu vực nhà nước đạt 2.529 tỷ đồng, giảm 5,6% (vốn ngân sách nhà nước đạt 1.176,9 tỷ đồng, giảm 3,6%; vốn tín dụng đạt 19,3 tỷ đồng, giảm 95,6%); Vốn ngoài nhà nước đạt 5.507,1 tỷ đồng, tăng 9,7% (trong đó vốn của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 2.885,4 tỷ đồng, tăng 23,7%; vốn trong dân cư đạt gần 2.621,7 tỷ đồng, giảm 2,5%); Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 575,9 tỷ đồng, giảm 8,1%.
4. Thương mại, giá cả, dịch vụ
4.1. Bán lẻ hàng hóa: Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh 7 tháng  năm 2013 ước đạt 8.721,1 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo thành phần: Kinh tế cá thể đạt 5.976,3 tỷ đồng tăng 22,3% (chiếm 68,5% tổng mức bán lẻ); Kinh tế tư nhân đạt 2.230,8 tỷ đồng, tăng 25,7%; Kinh tế Nhà nước đạt 506,9 tỷ đồng, tăng 12,7%; Kinh tế tập thể đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 35,7%. Trong đó: Nhóm hàng lương thực thực phẩm 3.022,8 tỷ đồng, tăng 28,9%; nhóm hàng may mặc 1.021,6 tỷ đồng, tăng 25,1%; nhóm gỗ và VLXD 1.131,7 tỷ đồng, tăng 26,4%; Nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 652,1 tỷ đồng, tăng 28,8%; hàng hóa khác 1.508,4 tỷ đồng, tăng 19,5%....
4.2. Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu: Tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2013 ước đạt trên 306 triệu USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Quần áo các loại đạt trên 99,1 triệu USD; xi măng, clanke đạt 124,2 triệu USD; giầy dép khác đạt 60,2 triệu USD; túi nhựa đạt 2,6 triệu USD; thịt lợn đông lạnh đạt 1,6 triệu USD.
    Một số mặt hàng xuất khẩu 7 tháng đạt khá như: Quần áo các loại trên 18,1 triệu chiếc, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; nước dứa cô đặc 432,6 tấn, gấp gần 2,3 lần; xi măng, clanke gần 3,3 triệu tấn, tăng 71,1%; túi nhựa 1.559 tấn, tăng 93,2%. Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu lại giảm sút như: Dứa, dưa chuột đóng hộp giảm 55,3%; thịt lợn đông lạnh giảm 41,4%; thảm cói giảm 96,3%; sản phẩm cói khác giảm 56,6%...
   Nhập khẩu: Tổng giá trị nhập khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt trên 159,7 triệu USD, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Vải và phụ liệu may mặc 114,4 triệu USD (đạt 71,6% tổng giá trị nhập khẩu); máy móc thiết bị phụ tùng 17,8 triệu USD; gỗ 5,6 triệu USD.
4.3. Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 7/2013 tăng 0,26% so với tháng trước, trong đó nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất là nhóm đồ uống thuốc lá tăng 2,84%; tiếp đến là nhóm giao thông tăng 2,79% (do tăng giá xăng dầu); nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng1,35%; nhóm nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 0,34%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,14%. Các nhóm có chỉ số giá giảm là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,4% (lương thực giảm 1,66%; thực phẩm giảm 0,2%); nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,01%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,15%. Còn lại 3 nhóm giữ ổn định là thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục và hàng hóa, dịch vụ khác.
 Tính chung lại, chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm nay tăng 2,07% so với tháng 12 năm trước. Trong đó: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,53% (lương thực tăng 2,21%; thực phẩm tăng 1,99%); nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 2,42%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 3,36%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng2,6%; giao thông tăng 4,43%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,44%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,22%... Chỉ có 2 nhóm giảm là nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,24% và nhóm viễn thông giảm 0,06%; riêng nhóm giáo dục vẫn giữ nguyên.
Chỉ số giá vàng tháng 7/2013 giảm 3,39% so với tháng trước và giảm 17,2% so với tháng 12 năm trước; chỉ số giá đô la Mỹ tháng này tăng 0,81% so với tháng trước và tăng 1,07% so với tháng 12/2012.
4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa
Vận tải hàng hóa 7 tháng đầu năm 2013 ước đạt 18,8 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vận tải đường bộ đạt 10,2 triệu tấn, tăng 5,4%; vận tải đường sông đạt 8,1 triệu tấn, tăng 4,9%; vận tải đường biển 0,5 triệu tấn, giảm 40,7%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa 7 tháng ước đạt 2.285,3 triệu tấn.km, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ đạt 339,8 triệu tấn.km, tăng 12,6%; vận tải đường sông đạt 1.530 triệu tấn.km, tăng 6,7%; vận tải đường biển đạt 415,5 triệu tấn.km, giảm 23,4%. Doanh thu vận tải hàng hóa 7 tháng đầu năm ước đạt 1.569,8 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.
Vận tải hành khách 7 tháng đầu năm nay ước đạt trên 9,8 triệu lượt khách, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 594 triệu lượt khách.km, tăng 20,7%. Doanh thu vận tải hành khách 7 tháng ước đạt 304,3 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.
4.5. Du lịch
Trong tháng 7/2013 số lượng khách đến thăm quan du lịch tại các điểm du lịch ước đạt gần 158 nghìn lượt khách, trong đó khách trong nước 124,6 nghìn lượt; khách quốc tế 33,3 nghìn lượt. So với cùng kỳ năm trước tổng số khách đến các điểm du lịch tăng 0,7%; khách trong nước tăng 3,9%; khách quốc tế giảm 9,8%. Số ngày khách lưu trú 30,4 nghìn ngày khách, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt gần 40,1 tỷ đồng, tăng 4,7% so với 7/2012.
Tính chung lại, 7 tháng đầu năm nay số lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch ước đạt gần 3.768,8 nghìn lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách trong nước đạt 3.449,3 nghìn lượt, khách quốc tế 319,4 nghìn lượt. Doanh thu du lịch 7 tháng ước đạt 706,8 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.
   5. Thu chi ngân sách nhà nước
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 là 1.189,4 tỷ đồng đạt 41,7% dự toán năm, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó: Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất ước thực hiện 924,5 tỷ đồng đạt 45,7% dự toán, tăng 11,0% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 160 tỷ đồng đạt 37,0% dự toán, tăng 25,8% so cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 90 tỷ đồng đạt 24,5% dự toán, giảm 36,6%; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 14,9 tỷ đồng đạt 59,8% dự toán, tăng 1,8%.
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 là 2.577,9 tỷ đồng đạt 51,5% dự toán, tăng 29,2% so với cùng kỳ 2012. Trong đó: Chi đầu tư XDCB ước thực hiện 273,5 tỷ đồng đạt 43,5% dự toán, tăng 30,2% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên ước thực hiện 1.821,3 tỷ đồng đạt 50,3% dự toán, tăng 21,5%; Chi phản ánh qua NSNN 41,5 tỷ đồng vượt 60% dự toán, tăng 16,4%; Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách Trung ương bổ sung 187,5 tỷ đồng đạt 76,0% dự toán, giảm 18,4%.
6. Một số vấn đề xã hội
6.1. Văn hóa thông tin
Ngành văn hóa thông tin đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền từ cổ động trực quan đến tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện luật an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong tháng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật lao động và bình đẳng giới” thu hút 70 tuyên truyền viên đến từ 8 huyện, thành phố, thị xã và 2 doanh nghiệp trong tỉnh là Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tham dự. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Công ty CP nhiệt điện Ninh Bình, 2 giải nhì cho đội Yên Khánh và đội Tam Điệp.
Chuẩn bị cho cuộc thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ đài PTTH năm 2013”, hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi rộng khắp các địa phương, thu hút đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu trong dịp hè.
Trong tháng, trung tâm phát hành và chiếu bóng tỉnh đã tổ chức thực hiện trên 90 buổi chiếu, phục vụ gần 18 nghìn lượt người xem; trong đó có 28 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân thuộc các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.
            6.2. Thể dục thể thao
            Hoạt động thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm phát triển. Trong tháng, nhiều đoàn vận động viên của tỉnh đã tham gia thi đấu tranh tài tại các giải thi đấu thể thao trong nước và giành được thành tích cao như: 02 HCV, 03 HCB và 02 HCĐ tại "Giải Cờ vua Quân đội mở rộng 2013"; đội tuyển Bóng Chuyền Tràng An Ninh Bình tham gia "Giải Bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2013" (từ 5/7/2013 - 15/7/2013) tại thành phố Vinh - Nghệ An.
            Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Liên đoàn Bóng Chuyền Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam đăng cai tổ chức "Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Eximbank Cúp 2013"  tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, diễn ra từ ngày 13/7/2013 đến hết ngày 20/7/2013, tham dự giải có 6 đội gồm: Thái Lan, Australia, Kazakhstan, Việt Nam, và 2 đội tuyển Trung Quốc là Sơn Đông và Giang Tô. Kết quả: Giải nhất đội Giang Tô, giải nhì đội Việt Nam, giải ba đội Sơn Đông.
Trên sân vận động Tỉnh tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ “Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Eximbank” thu hút nhiều khán giả tới xem và cổ vũ.
6.3. Y tế
Ngành Y tế phối kết hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tốt các Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Trong tháng 6, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện 54 ca mắc bệnh chân tay miệng, 52 bệnh nhân sốt rét lâm sàng; xảy ra 34 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, trong đó không có tử vong do ngộ độc thực phẩm.
Công tác khám chữa bệnh luôn được quan tâm thực hiện. Tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã khám bệnh cho trên 68,5 nghìn lượt bệnh nhân và điều trị nội trú cho trên 6,8 nghìn lượt bệnh nhân; khám phụ khoa cho 19,7 nghìn lượt và điều trị phụ khoa cho 9,7 nghìn ca; khám thai 7,3 nghìn lượt; đặt vòng 3.070 ca; triệt sản nữ 01 ca.
Cũng trong tháng 6 đã phát hiện mới 8 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS là 14 trường hợp, trong đó có 03 trường hợp tử vong do AIDS.
6.4. Giáo dục
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các trường tổ chức và hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, TTGDTX  năm học 2013 - 2014 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố đã hướng dẫn và chỉ đạo các trường trên địa bàn tổ chức tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển học sinh vào năm học mới ở các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo đúng quy chế.
Sở Giáo dục đào tạo phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, sở Khoa học công nghệ, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Viễn thông tỉnh tổ chức Hội thi tin học trẻ Ninh Bình lần thứ XVI năm 2013. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 8 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc trong số 53 thí sinh tham dự giải cấp tỉnh.
6.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Trong tháng 6/2013 toàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 04 người (giảm 01 vụ, 01 người chết so với tháng 06/2012); xử lý 26 vụ phạm pháp hình sự với 39 đối tượng (tăng 07 vụ, 14 đối tượng); phát hiện và xử lý 16 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy với 21 đối tượng (giảm 48 vụ, 49 đối tượng).
Tính chung lại, trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 29 người và bị thương 14 người (tăng 01 vụ và 07 người bị thương so với cùng kỳ 2012); xảy ra 01 vụ tai nạn đường sắt làm chết 01 người; xử lý 117 vụ phạm pháp hình sự với 166 đối tượng (giảm 23 vụ, 6 đối tượng); phát hiện và xử lý 145 vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ chất ma túy với 160 đối tượng (giảm 32 vụ và 42 đối tượng)./.
CÁC BÀI KHÁC