Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


BÁO CÁO KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 2/2014
 1. Sản xuất nông nghiệp
Trồng trọt:
Sản xuất vụ đông 2013-2014:Theo kết quả điều tra, tổng diện tích cây hàng năm vụ đông năm 2013-2014 toàn tỉnh đạt gần 11,7 nghìn ha, giảm 12,5% (-1,7 nghìn ha) so với cùng vụ năm trước. Trong đó cây ngô đạt 2,3 nghìn ha, giảm 5,9% (-141,5 ha); cây có củ đạt gần 1,4 nghìn ha, giảm 21,7% (-384,1 ha); cây có hạt chứa dầu đạt trên 1,9 nghìn ha, giảm 36,1% (-1 nghìn ha); cây rau, đậu, hoa, cây cảnh các loại đạt gần 6 nghìn ha, tăng 0,9% (+50,4 ha); cây gia vị, dược liệu hàng năm là 138,6 ha, giảm 48,1% (-128,4 ha)…
Diện tích gieo trồng cây vụ đông năm nay chỉ đạt 87,5% kế hoạch gieo trồng cây vụ đông toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão tập trung từ cuối tháng 9 đầu tháng 10, bên cạnh đó cây trồng ở vụ đông sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, chưa có nhiều doanh nghiệp, đơn vị đầu tư và thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm vụ đông.
Sản xuất vụ chiêm xuân 2013: Các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành khâu làm đất để chuẩn bị cho gieo cấy vụ đông xuân. Đến nay, diện tích làm dầm đạt 41,4 nghìn ha; diện tích bừa được cấy là 35,8 nghìn ha.
Tranh thủ thời tiết nắng ấm trở lại, công tác gieo cấy lúa đông xuân được triển khai ở các địa phương trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 24,6 nghìn ha lúa, trong đó có 5,4 nghìn ha gieo thẳng. Diện tích lúa đã cấy tập trung chủ yếu ở các huyện Nho Quan 6,8 nghìn ha; Gia Viễn 5 nghìn ha; Yên Mô 4,3 nghìn ha; Hoa Lư 2,9 nghìn ha; Yên Khánh 3,5 nghìn ha... Cũng đến thời điểm này toàn tỉnh đã trồng được 4,3 nghìn ha cây màu vụ xuân, trong đó: 2,8 nghìn ha lạc, 386 ha ngô và 846 ha rau đậu các loại.
Các địa phương đang tích cực diệt chuột để bảo vệ mùa màng. Đến nay, toàn tỉnh đã diệt được trên 1,9 triệu con chuột.
 Chăn nuôi: Ước tính tháng 2 năm 2014 toàn tỉnh có 14,1 nghìn con bò, 28 nghìn con trâu, 318 nghìn con lợn. So với cùng kỳ năm trước thì đàn gia súc năm nay giảm nhẹ. Đàn bò giảm 0,7% (-0,1 nghìn con); đàn trâu giảm 1,8% (-0,5 nghìn con); đàn lợn giảm 0,6% (-2 nghìn con). Nguyên nhân đàn gia súc giảm là do diện tích chăn thả bị thu hẹp, giá thịt hơi vẫn ở mức thấp nên các hộ chăn nuôi hạn chế tái đàn. Riêng đàn gia cầm tăng nhẹ, ước đạt 3,15 triệu con, tăng 1,6% (+50 nghìn con) so cùng kỳ năm trước.
Công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét, vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại cho đàn gia súc, gia cầm trong thời gian qua được quan tâm đặc biệt, tuy thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nhưng trong tháng đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có gia súc, gia cầm bị chết rét và không có dịch bệnh xảy ra.
Lâm nghiệp: Hưởng ứng đợt tết trồng cây nhân dịp đầu xuân mới, đến nay toàn tỉnh đã trồng được gần 97,3 nghìn cây phân tán, trong đó: huyện Nho Quan trồng 20 nghìn cây; Gia Viễn 15,7 nghìn cây; Yên Khánh 30 nghìn cây; Kim Sơn 13 nghìn cây… Công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tiếp tục được các ngành chức năng quan tâm nên trong tháng không xảy ra cháy, chặt phá rừng cũng như buôn bán động vật quý hiếm.
 Thuỷ sản: Sản xuất thuỷ sản trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra. Diện tích nuôi thả nước ngọt cộng dồn từ đầu năm đến nay ước đạt 4.370 ha, giảm 0,4%. Sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 2.802 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân diện tích nuôi thả thủy sản giảm nhẹ là do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nên các hộ nuôi thủy sản hạn chế thả giống thủy sản.
Hiện tại bà con đang tận thu sản lượng thủy sản còn lại và tiến hành tu bổ, vệ sinh môi trường ao, đầm cho nuôi thuỷ sản vụ xuân 2014. Công ty Thủy nông đang tích cực chuẩn bị cho việc cấp nước để ổn định nước ao nuôi.
2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính tăng 18,59% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 2,78%; công nghiệp chế biến tăng 21,39%; công nghiệp sản xuất, PP điện tăng 0,63%; sản xuất cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,27%. Tính chung lại IIP 2 tháng đầu năm tăng 2,91% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai thác mỏ giảm 19,82%; công nghiệp chế biến tăng 4,39%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện giảm 3,7%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,75%.
Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng này toàn tỉnh ước đạt 1.686,7 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 16,45 tỷ đồng, tăng 0,7%; Công nghiệp chế biến đạt 1.584,4 tỷ đồng, tăng 18,0%; Công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 79,14 tỷ đồng, giảm 0,9%; Công nghiệp sản xuất nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải đạt 6,7 tỷ đồng, giảm 16,1%.
Tính chung lại, tổng giá trị sản xuất 2 tháng toàn tỉnh đạt gần 3.363,2 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 30,8 tỷ đồng, giảm 11,6%; công nghiệp chế biến đạt 3.161,8 tỷ đồng, giảm 6%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt gần 153 tỷ đồng, giảm 8,9%; công nghiệp cung cấp nước, và xử lý rác thải đạt 17,7 tỷ đồng, tăng 28,1%.
Trong tháng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt mức tăng khá so với tháng trước là: Quần áo các loại đạt 3.408,2 nghìn cái, tăng 46%; giày,dép vải đạt 1.000,6 nghìn đôi, tăng 37,9%; phân urê đạt 45 nghìn tấn, gấp 2,7 lần; gạch xây bằng đất nung đạt 31,3 triệu viên, tăng 8,5%; xi măng và clanhke đạt 714,3 nghìn tấn, tăng 12,2%; lắp ráp xe ô tô 4 chỗ đạt 50 chiếc, gấp 5 lần; cần gạt nước ô tô đạt 2.073,4 nghìn cái, gấp 2,5 lần; điện thương phẩm đạt 137 Tr.kwh, tăng 27,9%; nước máy đạt 811,4 nghìn m3, tăng 30,1%. Bên cạnh đó một số sản phẩm lại có mức sản xuất giảm sút là: mì ăn liền đạt 150 tấn, giảm 37,5%; thức ăn gia súc đạt 1.772,9 tấn, giảm 22,5%; kính nổi đạt 4,3 nghìn tấn, giảm 37,5%; thép cán các loại đạt 10 nghìn tấn, giảm 23,7%; cấu kiện bê tông đạt 99,3 tấn, giảm 64,3%; kính máy ảnh đạt 215 nghìn cái, giảm 25,5%...
Tính chung lại, 2 tháng đầu năm các sản phẩm công nghiệp có mức tăng khá so  với 2 tháng năm 2013 là: giầy, dép vải đạt 2.401,5 nghìn đôi, tăng 39,1%; phân u rê đạt 64 nghìn tấn, gấp 2 lần; phân hỗn hợp NPK đạt 22,1 nghìn tấn, tăng 87,3%; phân lân nung chảy đạt 39,7 nghìn tấn, tăng 51%; xi măng đạt 992,5 nghìn tấn, tăng 22,2%; cần gạt nước ô tô đạt 3,13 nghìn cái, tăng 21,2%; điện thương phẩm đạt 272 triệu kwh , tăng 27,7%, nước máy đạt 1.508,9 nghìn m3, tăng 18,5%... Bên cạnh đó một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút là: quần áo các loại đạt 6.739,7 nghìn cái, giảm 7,9%; thức ăn gia súc đạt 3.488,6 tấn giảm 36,5%; mì tôm đạt 300 tấn, giảm 38,1%; kính nổi đạt 10 nghìn tấn, giảm 29,3%; thép cán đạt 23,9 nghìn tấn, giảm 19,1%; kính máy ảnh đạt 425,5 nghìn cái, giảm 38,9%; xe ô tô 4 chỗ đạt 228 chiếc, giảm 18,3%; điện sản xuất đạt 146,1 Tr.kwh, giảm 12,3%.
Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất phân bón tăng 166,7%; sản xuất gạch tăng 56,1%, sản xuất thép tăng 280%... Một số sản phẩm tồn kho chủ yếu trong tháng là: Giầy dép 1.008 nghìn đôi; phân đạm 58,8 nghìn tấn; phân lân nung chảy 31,1 nghìn tấn; kính nổi 37,4 nghìn tấn; xi măng Portland 74 nghìn tấn; sắt xây dựng gần 26,8 nghìn tấn; xe ô tô lắp ráp 232 chiếc...
3. Vốn đầu tư phát triển
 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh tháng 2/2014 ước đạt 1.523,3 tỷ đồng. Chia ra: Vốn Nhà nước đạt gần 506,6 tỷ đồng (trong đó: vốn ngân sách Nhà nước đạt 138 tỷ đồng; vốn tín dụng đạt 11 tỷ đồng; trái phiếu Chính Phủ đạt 337,1 tỷ đồng); Vốn ngoài Nhà nước đạt 912,5 tỷ đồng (Trong đó: vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước 532,2 tỷ đồng, vốn trong dân 380,3 tỷ đồng); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 104,2 tỷ đồng. So với cùng tháng năm trước tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 52%: Trong đó: vốn ngân sách tăng 8%; vốn tín dụng gấp 7,3 lần; vốn ngoài Nhà nước tăng 22%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 62,5%.
Trong tháng vốn đầu tư của một số công trình trọng điểm đạt được gồm: Dự án bệnh viện sản nhi ước đạt 200 tỷ đồng; dự án nhà máy xi măng Hệ Dưỡng đạt 57 tỷ đồng; dự án xây dựng đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình ước đạt 50 tỷ đồng; dự án nâng cấp đê hữu Hoàng Long, sông Đáy kết hợp giao thông đoạn Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 20 tỷ đồng; dự án nhà máy xi măng Phú Sơn ước đạt 14 tỷ đồng; dự án đường đến trung tâm các xã nghèo huyện Nho Quan ước đạt 12 tỷ đồng ... Một số công trình được khởi công xây dựng giai đoạn 2 như: Dự án nâng cấp đê hữu sông Đáy đoạn từ cống Địch Lộng đến cầu Gián Khẩu, dự án nâng cấp tuyến đê sông Đáy, dự án nạo vét dẫn lòng tuyến thoát lũ Hoàng Long ...
Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 2 tháng đầu năm nay ước đạt 3.336,3 tỷ đồng, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước 318,4 tỷ đồng, giảm 20,1%; vốn tín dụng 22,6 tỷ đồng, giảm 7,9%; vốn trái phiếu Chính Phủ đạt 794,3 tỷ đồng, gấp gần 4,9 lần; vốn ngoài nhà nước đạt 1.865 tỷ đồng, tăng 15,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 283 tỷ đồng, gấp 2,1 lần.
           4. Thương mại, giá cả, dịch vụ
4.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng ước đạt 1.283,1 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng tháng năm trước. Trong đó kinh tế nhà nước 59,9 tỷ đồng, giảm 13,8%; kinh tế cá thể đạt 858 tỷ đồng, tăng 1,4%; kinh tế tư nhân 365,2 tỷ đồng, tăng 14,9%. Nhóm hàng lương thực, thực phẩm 466,2 tỷ đồng, tăng 7,5%; nhóm hàng may mặc 147,2 tỷ đồng, tăng 1,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thết bị gia đình 98,3 tỷ đồng, giảm 0,4%; gỗ và vật liệu xây dựng 167,4 tỷ đồng, tăng 13,9%; hàng hoá khác 175,8 tỷ đồng, giảm 17,3%...
Tính chung lại, hai tháng đầu năm 2014 tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh ước đạt 2.663,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.
Công tác quản lý thị trường trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ:Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đủ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết. Từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 20/01/2014, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 206 vụ, xử lý 112 vụ vi phạm với 128 hành vi vi phạm, trong đó: 29 hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 03 hành vi buôn bán hàng giả; 01 hành vi vi phạm về đo lường chất lượng; 09 hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá; 63 hành vi vi phạm về nhãn hàng hoá; 09 hành vi vi phạm về thủ tục đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh; 05 hành vi vi phạm về vệ sinh ATTP; 09 hành vi vi phạm khác. Tổng số tiền phạt là 253 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá ước tính gần 335 triệu đồng và hàng hoá tiêu hủy ước tính 4,4 triệu đồng.
 4.2. Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu: Trị giá hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt gần 101,1 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn là: Nhóm hàng dệt may đạt 41,8 triệu USD; nhóm hàng hóa khác đạt 36,7 triệu USD (trong đó xi măng + clanke trên 31,5 triệu USD); giầy dép các loại đạt gần 20,1 triệu USD.
Một số mặt hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Dứa, dưa chuột đóng hộp đạt 318,8 tấn, gấp 18,7 lần; giầy dép khác đạt 2,4 triệu đôi, gấp 3,9 lần; hàng thêu đạt 91 nghìn chiếc, tăng 38,9%; sản phẩm cói đạt 13,7 nghìn sản phẩm, tăng 98,6%; túi nhựa đạt 438 tấn, tăng 28,1%... Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực lại giảm sút như: Quần áo các loại đạt trên 6,5 triệu chiếc, giảm 1,5%; xi măng + clanke đạt 755,2 nghìn tấn, giảm 22,9%.
Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt gần 46,5 triệu USD, giảm 9,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó giá trị các nhóm mặt hàng chủ yếu là: Vải may mặc và phụ liệu may mặc 29,6 triệu USD; máy móc, thiết bị phụ tùng 7,4 triệu USD; phụ liệu giầy dép 5 triệu USD; gỗ 3,5 triệu USD.
4.3. Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 2/2014 tăng 0,86% so với tháng trước, đây là tháng có chỉ số thấp nhất so với các tháng cùng kỳ trong vòng 5 năm qua (cùng chỉ tiêu này các năm trước đều tăng trên 1%). Trong đó 4 nhóm có chỉ số tăng là: Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,46%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,99% (lương thực tăng 2,29%, thực phẩm tăng 1,33%; ăn uống ngoài gia đình tăng 4,34%); nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,06%; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,88%. Nguyên nhân là do đây là tháng có những ngày tết nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống tăng cao, hơn nữa lại là tháng bắt đầu mùa lễ hội nên lượng khách thăm quan tăng đột biến do đó nhu cầu tiêu dùng các dịch vụ giải trí, du lịch, ăn uống ngoài gia đình cũng tăng theo. Các nhóm có chỉ số giảm là: Nhóm nhà ở, chất đốt và VLXD giảm 0,27%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,03%; giao thông giảm 0,17%. Các nhóm còn lại vẫn giữ ổn định là: Nhóm may mặc, mũ nón giầy dép; thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính và giáo dục.
Tính chung lại: Hai tháng đầu năm nay chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 1,14% so với tháng 12 năm trước. Trong đó tăng cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,76% (lương thực tăng 5,56; thực phẩm tăng 1,53%; ăn uống ngoài gia đình tăng 4,91%); tiếp đến là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,57%; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 1,91%; nhóm giao thông tăng 0,85%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,13%. Các nhóm có chỉ số giảm là: Nhóm may mặc, giầy dép và mũ nón giảm 0,16%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 1,51%; nhóm văn hoá, giải trí và du lịch giảm 0,12%. Các nhóm còn lại vẫn giữ ổn định.
Chỉ số giá vàng tháng này tăng 1,74% so với tháng trước và tăng 0,05% so với tháng 12 năm trước; chỉ số giá đô la Mỹ tháng này tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 0,35% so với tháng 12/2014.
4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa
 Vận tải hàng hóa 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt trên 5,4 triệu tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vận tải đường bộ đạt trên 3,1 triệu tấn, tăng 7,3%; vận tải đường sông gần 2,2 triệu tấn, tăng 0,6%; vận tải đường biển trên 0,1 triệu tấn, tăng 1,4%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa 2 tháng ước đạt 685 triệu tấn.km, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ đạt 117,4 triệu tấn.km, tăng 17,4%; vận tải đường sông đạt 438 triệu tấn.km, tăng 5,4%; vận tải đường biển đạt 129,6 triệu tấn.km, tăng 0,9%. Doanh thu vận tải hàng hóa hai tháng đầu năm ước đạt 468,6 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.
Vận tải hành khách 2 tháng đầu năm nay ước đạt trên 3,3 triệu lượt khách, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển ước đạt 203,7 triệu lượt khách.km, tăng 23,2%. Doanh thu vận tải hành khách 2 tháng ước đạt 122,9 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước.
 4.5. Du lịch
Từ đầu tháng có những ngày nghỉ tết, sau đó là bắt đầu mùa lễ hội, do đó lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch khá đông, đặc biệt là khu du lịch tâm linh Chùa Bái Đính, khu du lịch sinh thái Tràng An và khu di tích lịch sử đền Đinh - Lê. Ước tính lượng khách đến các điểm thăm quan tháng này đạt trên 1.250,2 nghìn lượt khách, tăng 28,9% so với cùng tháng năm trước (trong đó gần 1.200 nghìn lượt khách trong nước và 50,2 nghìn lượt khách nước ngoài); số ngày khách lưu trú ước đạt 45,6 nghìn ngày khách, tăng 17,4%. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt gần 221 tỷ đồng, tăng 33,9%; trong đó doanh thu khách sạn đạt 16,6 tỷ đồng, doanh thu ăn uống đạt 81,7 tỷ đồng, doanh thu vận chuyển khách du lịch đạt 28,3 tỷ đồng, doanh thu bán hàng cho khách đạt 26,2 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 68,1 tỷ đồng.
Tính chung lại, hai tháng đầu năm nay lượng khách đến các điểm du lịch trong tỉnh ước đạt 1.369,7 nghìn người, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước; số ngày khách lưu trú ước đạt 76,2 nghìn ngày khách, tăng 6,1%. Doanh thu du lịch đạt 259,9 tỷ đồng, tăng 29% so với 2 tháng đầu năm 2014.
            5. Một số vấn đề xã hội
           5.1. Văn hoá thông tin
Trong tháng hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã diễn ra sôi nổi, phong phú ở khắp các địa phương trong tỉnh chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, chào mừng xuân mới Giáp Ngọ 2014. Hoạt động tuyên truyền trực quan thông qua chăng treo, cờ, băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, dựng cổng chào tại các trung tâm đô thị của tỉnh, các huyện, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức ở khắp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh như: Tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, trưng bày câu đối tết, tổ chức hội Báo xuân, tổ chức hội chợ xuân ở trung tâm các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại hai điểm là Thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn… tạo không khí đón năm mới vui tươi phấn khởi trong nhân dân.
Nhà hát chèo đã tổ chức biểu diễn văn nghệ đặc sắc mừng Đảng, mừng xuân tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và biểu diễn chương trình nghệ thuật dân gian tại lễ khai mạc lễ hội chùa Bái Đính. Bên cạnh đó trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã tổ chức gần 100 buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và giải trí của đông đảo nhân dân trong tỉnh.
5.2. Thể dục thể thao:
Hoạt động thể thao trong tháng diễn ra sôi nổi ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh với các hoạt động thể thao quần chúng, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ như: Các trò chơi dân gian (cờ người, cờ tướng, đánh đu, chọi gà); tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, võ thuật, đấu vật… tạo không khí đón xuân vui tươi, phấn khởi. Đội bóng chuyền Tràng An tham gia giải bóng chuyền mở rộng mừng Đảng, mừng xuân tại Hà Nội, kết quả xếp thứ 3 trên 8 đội tham dự. Trên sân vận động tỉnh diễn ra 02 trận đấu bóng đá trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia V-League 2014, cả hai trận đội bóng The Vissai Ninh Bình đều hoà với tỷ số là 0-0 và 2-2.
5.3. Y tế:
Ngành Y tế đã phối kết hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Trong tháng 1/2014, phát hiện 63 bệnh nhân sốt rét lâm sàng, 20 ca mắc bệnh chân tay miệng. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đặc biệt quan tâm, nhất là trong dịp Tết. Trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 31 ca ngộc độc thực phẩm lẻ tẻ, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm.
Công tác khám chữa bệnh luôn được chú trọng thực hiện. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh, cũng trong tháng 01 đã khám bệnh cho trên 67,3 nghìn lượt bệnh nhân và điều trị nội trú cho 6,2 nghìn lượt bệnh nhân; khám phụ khoa cho 10,4 nghìn lượt; khám thai 7,4 nghìn lượt; đặt vòng 352 ca; triệt sản nữ 02 ca; phát hiện mới 18 người nhiễm HIV, không có trường hợp tử vong do AIDS.
5.4. Giáo dục:
Ngành giáo dục tỉnh đã thành lập được 11 đội tuyển gồm 67 thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia ở các bộ môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học. Tổ chức thành công kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio lớp 12 năm học 2013-2014 cấp tỉnh, giải Olympic tiếng anh trên Internet cấp huyện và Hội thi thể dục thể thao học sinh trung học cấp tỉnh (thi đấu 3 bộ môn: Điền kinh, cầu lông và bóng chuyền). Trong tháng, Hội khuyến học tỉnh đã trao học bổng Trương Hán Siêu cho 158 học sinh có thành tích cao trong học tập.
5.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
Trong tháng 01/2014, toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 04 người; xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự với 199 đối tượng; phát hiện 186 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với 188 đối tượng.
Riêng trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ (từ 28/1-5/2/2014) đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 3 người, bị thương 7 người.
 
5.6. Trợ cấp xã hội trong dịp tết nguyên đán
 Để đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được đón tết, vui xuân, các cấp, các ngành từ Trung ương đến Địa phương, các tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho những gia đình chính sách, những gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giáo viên mầm non ngoài biên chế và các công chức có mức lương thấp dưới 3,0. Cụ thể như sau:
* Tổng giá trị quà thăm hỏi từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung ương và của Tỉnh cho các đối tượng chính sách, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo với số kinh phí là 26.022,2 triệu đồng. Trong đó:
- Quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí 6.200 triệu đồng cho 30.094 đối tượng người có công, gia đình chính sách. Quà của Tỉnh với tổng số tiền 79,7 triệu đồng cho 7 trung tâm điều dưỡng bệnh binh, 8 hộ nghèo và 16 đối tượng là người có công, người cao tuổi, quà của các huyện, thị xã 436,5 triệu đồng cho 873 đối tượng người có công. Quà cho người cao tuổi là 4.245 triệu đồng.
- Trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo, giáo viên mầm non ngoài biên chế, người có mức lương dưới 3,0, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các trung tâm và đối tượng bảo trợ xã hộ với tổng kinh phí 18.084,2 triệu đồng.
* Tiến hành cấp phát 546 tấn gạo tương ứng với số tiền 6,5 tỷ đồng cho các hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết đảm bảo đúng đối tượng và số lượng quy định.
* Ngoài ra các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tổ thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng khó khăn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái với nghĩa cử cao đẹp, góp phần động viên và khích lệ tinh thần tạo điều kiện để mọi người dân đều có một cái Tết ấm no và hạnh phúc. Cụ thể: 
     + Các tổ chức, ban, ngành đoàn thể thăm tặng 13.343 suất quà với tổng số tiền là 2.903 triệu đồng.
    + Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã thăm tặng 12.538 xuất quà với tổng kinh phí là 5.822,9 triệu đồng. Trong đó Đại Tướng Trần Đại Quang tặng 5.500 suất quà mỗi suất 500 nghìn đồng cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.
CÁC BÀI KHÁC