Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2015

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

Sản xuất vụ đông: Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông toàn tỉnh ước đạt gần 11,7 nghìn ha, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước (-46 ha). Trong đó: Diện tích gieo trồng cây đỗ tương giảm mạnh, đạt gần 0,5 nghìn ha, giảm 70,8% (-1,2 nghìn ha); cây lạc đạt 234,8 ha, tăng 3,5% (+ 8 ha); cây ngô đạt gần 2,7 nghìn ha, tăng 17,1%(+389,8 ha); cây khoai lang đạt gần 1,3 nghìn ha, tăng 4% (+48,3 ha), cây rau đậu các loại đạt gần 6,4 nghìn ha, tăng 8,9% (+,0,5 nghìn ha).

Vụ đông năm nay, một số cây trồng được mở rộng diện tích thay thế cho các loại cây trồng cho giá trị kinh tế thấp như : Cây trạch tả, cây hành hoa, cây bí xanh, cây hoa ly…

Trong tháng, bà con nông dân tiếp tục chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng vụ đông. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 5,1 nghìn ha cây vụ đông, đạt 44% so với diện tích gieo trồng, trong đó cây ngô 1,4 nghìn ha, đạt 51%; cây lạc 105 ha, đạt 44,7%; khoai lang 281 ha, đạt 22,4% và 3,1 nghìn ha rau, đậu các loại, đạt 48,4%. Các huyện thu hoạch được nhiều diện tích cây vụ đông là: Yên Khánh 1,6 nghìn ha; Yên Mô gần 1,2 nghìn ha; Gia Viễn 0,6 nghìn ha.

Sản xuất lúa đông xuân: Đến nay, toàn tỉnh có 36,3 nghìn ha được cày ải, cày lật đất đạt 87,3% kế hoạch diện tích gieo cấy; diện tích đã được lấy nước  gần 5,5 nghìn ha; diện tích mạ đã gieo 1.132 ha, trong đó tập trung chủ yếu ở 2 huyện Nho Quan 360 ha và Gia Viễn 500 ha. Một số địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, phấn đấu hoàn thành toàn bộ diện tích trà xuân sớm trong tháng 1 để kịp thu hoạch trước khi có lũ tiểu mãn. Tổng diện tích đã cấy đạt 775 ha; trong đó huyện Gia Viễn 700 ha, huyện Nho Quan 60 ha ( trong đó diện tích gieo xạ là 22 ha).

 Chăn nuôi: Trong tháng, đàn gia súc gia cầm phát triển tương đối ổn định và không có dịch bệnh xảy ra, nhìn chung so với cùng kỳ năm trước hoạt động chăn nuôi năm nay thuận lợi hơn do thời tiết nắng ấm, chưa có rét đậm rét hại kéo dài, giá xuất bán thịt hơi lại cao hơn.

Hiện nay các địa phương trong tỉnh đang tập trung chủ yếu vào việc chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đầy đủ nguồn cung thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi.

1.2. Lâm nghiệp: Các địa phương trong tỉnh đang tập trung chuẩn bị cây giống phục vụ cho việc trồng cây nhân dân trong dịp xuân mới. Công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng tiếp tục được thực hiện nghiêm ngặt, trong tháng không có vụ cháy rừng, chặt phá rừng trái phép và buôn bán động vật quý hiếm nào xảy ra.

1.3. Thuỷ sản: Trong tháng, các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung thu hoạch diện tích nuôi cá trên ruộng một vụ lúa để chuẩn bị đất gieo cấy vụ Đông Xuân 2015, đồng thời tiếp tục chăm sóc cho cá nước ngọt để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong dịp tết.Vùng ven biển Kim Sơn đã tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi về kế hoạch sản xuất thủy sản năm 2015, hiện nay người dân đang tận thu hải sản các loại để tiến hành rút nước, cải tạo ao đầm.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng 1 năm 2015 ước tính tăng  23,82% so với tháng 01 năm 2014, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng  70,37%; công nghiệp chế biến tăng 28,87%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện giảm 25,76%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 10,05%.

Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng này toàn tỉnh ước đạt 2.470,2 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt trên 32,8 tỷ đồng, tăng 66,2%; công nghiệp chế biến đạt 2.382,3 tỷ đồng, tăng 50,4%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện đạt 45,0 tỷ đồng, giảm 37,9%; ngành công nghiệp sản xuất nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải đạt gần 10 tỷ đồng, giảm 32,6%.

So với cùng tháng năm trước, một số sản phẩm chủ yếu trong tháng đạt khá cao như:  Đá các loại đạt 266,5 nghìn m3, tăng 74,4%; phân đạm urê đạt 40 nghìn tấn, gấp 2,1 lần; xi măng và clanhke đạt 1.024,4 nghìn tấn, tăng 24,9%; thép cán các loại đạt 19,5 nghìn tấn, tăng 40,3%; kính máy ảnh đạt 286,7 nghìn cái, tăng 36,2%; xe ô tô 4 chỗ đạt 260 chiếc, tăng 46,1%; cần gạt nước ô tô đạt 1.514,3 nghìn cái, tăng 43,9%; điện thương phẩm đạt 143,5 triệu kwh, tăng 6,3%; nước máy thương phẩm đạt 898,8 nghìn m3, tăng 7,1% ... Bên cạnh đó, một số sản phẩm có kết quả sản xuất giảm sút như mì ăn liền đạt 40 tấn, giảm 73,3%; thức ăn gia súc đạt 1.271,5 tấn, giảm 40%; găng tay đạt 1,5 triệu cái, giảm 15,8%; giày, dép vải đạt 1,15 triệu đôi, giảm 17,9%; phân lân nung chảy đạt 12 triệu tấn, giảm 53,3%; kính nổi đạt 5,2 triệu tấn, giảm 8,8%; gạch xây bằng đất nung đạt 25,8 triệu viên, giảm 0,8%; điện sản xuất đạt 41 triệu kwh, giảm 39,8% ...

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước như: sản xuất phân bón gấp 6,6 lần; sản xuất trang phục tăng 30,5%; sản xuất thức ăn gia súc tăng 29,6%; chế biến và bảo quản rau quả tăng 23,1 lần...

3. Vốn đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển tháng này toàn tỉnh ước đạt trên 1.539,3 tỷ đồng, giảm 15,1% so với cùng tháng năm trước. Trong đó vốn đầu tư khu vực Nhà nước đạt gần 478,6 tỷ đồng, giảm 29,8% (vốn ngân sách Nhà nước đạt gần 139,5 tỷ đồng, giảm 22,7%; vốn tín dụng đạt 2 tỷ đồng, giảm 82,6%; vốn trái phiếu Chính phủ đạt 142,0 tỷ đồng, giảm 68,9%; vốn tự có của doanh nghiệp Nhà nước đạt 5,5 tỷ đồng, giảm 53,7%; vốn khác đạt 189,6 tỷ đồng, gấp 9,2 lần); Vốn ngoài nhà nước đạt 1.026,6 tỷ đồng, tăng 7,8% (vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 524,5 tỷ đồng, giảm 3,4%, vốn trong dân cư đạt 502,1 tỷ đồng, tăng 22,7%); Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 34,1 tỷ đồng, giảm 80,9%.

Trong tháng, vốn đầu tư phát triển ở một số công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm trước sang tiếp tục được các chủ đầu tư thực hiện đúng kế hoạch như:  Dự án xây dựng đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình ước đạt 40 tỷ đồng ; Dự án bệnh viện sản nhi ước đạt 30 tỷ đồng ; Dự án đường ĐT 480 ước đạt 26 tỷ đồng ; Dự án nhà máy xi măng Hệ Dưỡng ước đạt 22 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đê hữu Hoàng Long, sông Đáy kết hợp giao thông đoạn Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 20 tỷ đồng; Dự án quốc lộ 10 ước đạt 20 tỷ đồng; Dự án lát sân, trồng cây xanh khu Quảng trường Đinh Tiên Hoàng ước đạt 18 tỷ đồng; Dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gián Khẩu ước đạt 10 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường ứng cứu phòng hộ Vườn Quốc gia Cúc Phương ước đạt 7 tỷ đồng ... Bên cạnh đó một số hạng mục công trình phục vụ nâng cấp, chỉnh trang  đô thị được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành để chào mừng lễ đón bằng của UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

            4. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động các ngành dịch vụ

4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh trong tháng ước đạt 1.523,1 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: Kinh tế cá thể đạt 999,8 tỷ đồng, tăng 12,1%; kinh tế tư nhân 473,4 tỷ đồng, tăng 10%; kinh tế nhà nước 49,9 tỷ, giảm 14,8%. Nhóm hàng lương thực, thực phẩm 440,4 tỷ đồng, tăng 5,4%; gỗ và vật liệu xây dựng 212,9 tỷ đồng, tăng 22,0%; hàng may mặc 149,8 tỷ đồng, tăng 9,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 49,2 tỷ đồng, tăng 22,6%;  xăng dầu các loại 151,4 tỷ đồng, giảm 15,4%; hàng hóa khác 162,4 tỷ đồng, giảm 3,6%...

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ chung trên thị trường toàn tỉnh tháng 1/2015 giảm 0,1% so với tháng trước. Trong đó có 2 nhóm có chỉ số giảm là: Nhóm giao thông giảm 3,76% và nhóm hàng hoá và dịch vụ khác giảm 0,37%. Nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,45% (trong đó lương thực tăng 0,45%; thực phẩm giảm 1,28%), các nhóm tăng nhẹ là: Nhóm may mặc, giầy dép và mũ nón tăng 0,01%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,06%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; nhóm văn hoá giải trí và du lịch tăng 0,02%. Các nhóm còn lại vẫn giữ ổn định.

Chỉ số giá vàng tháng này tăng 1,76% so với tháng trước; chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,45%.

4.3. Xuất nhập khẩu

Xuất khẩu: Giá trị xuất khẩu trong tháng ước đạt gần 90,1 triệu USD, tăng 74,5% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị xuất khẩu là nhóm hàng dệt may 20,6 triệu USD;  giầy dép các loại 18,0 triệu USD; xi măng + clanke 25,8 triệu USD; linh kiện điện tử 22,4 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu trong tháng có mức tăng khá gồm: Nước dứa cô đặc 30,1 tấn, tăng 61%; xi măng, clanke 604,1 nghìn tấn, tăng 36,3%; găng tay các loại 685,7 nghìn đôi, tăng 16,9%; giầy dép khác gần 2,4 triệu đôi, gấp hơn 2,1 lần; cần gạt nước 1,3 triệu chiếc, tăng 40,1 %; kính quang học 287 nghìn chiếc, tăng 42,3%; linh kiện điện tử hơn 4,0 triệu sản phẩm. Tuy nhiên, một số sản phẩm xuất khẩu truyền thống lại có mức xuất khẩu giảm sút như: Dứa, dưa chuột đóng hộp giảm 63,8%; quần áo các loại giảm 13,2%; túi nhựa giảm 13,4%; hàng thêu ren giảm 77,7%...

Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu trong tháng ước đạt gần 41,3 triệu USD, tăng 59,5% so với cùng tháng năm trước. Giá trị các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng là: Vải may mặc 6,1 triệu USD; phụ liệu may 7,9 triệu USD; phụ liệu giầy dép 2,5 triệu USD; máy móc thiết bị, phụ tùng 2,7 triệu USD; hàng điện tử 18,6 triệu USD; gỗ 3,3 triệu USD.

4.4. Du lịch: Trong tháng số lượt khách đến các điểm thăm quan du lịch ước đạt gần 156,2 nghìn lượt, tăng 30,7% so với cùng tháng năm trước. Trong đó khách trong nước gần 105,4 nghìn lượt, tăng 48,8%; khách quốc tế 50,8 nghìn lượt, tăng 4,3%. Số lượt khách đến các cơ sở lưu trú trong tháng ước đạt gần 24,8 nghìn lượt, tăng 18%; số ngày khách ước đạt 32,9 nghìn ngày khách, tăng 7,6%. Doanh thu du lịch ước đạt trên 49,0 tỷ đồng, tăng 26,1%.

4.5. Vận tải:

Vận tải hàng hoá: Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng này ước đạt gần 3,3 triệu.tấn, tăng 18,9% so với cùng tháng năm trước. Trong đó vận tải đường bộ 1,8 triệu tấn, tăng 17,9%; vận tải đường sông 1,4 triệu tấn, tăng 20,3%; vận tải đường biển 96 nghìn tấn, tăng 18,7%.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển trong tháng đạt 438,8 triệu tấn.Km, tăng 20,6%. Trong đó vận tải đường bộ 101,6 triệu tấn.Km, tăng 24,8%; vận tải đường sông 275,5 triệu tấn.Km, tăng 19,4%; vận tải đường biển 61,7 triệu tấn.Km, tăng 19,1%.

Vận tải hành khách: Ước tính khối lượng hành khách vận chuyển trong tháng đạt trên 1,4 triệu người, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là vận tải bằng đường bộ đạt trên 1,2 triệu người, tăng 0,7%. Khối lượng luân chuyển trong tháng đạt trên 86,6 triệu.người.km, giảm 0,1%.

Doanh thu vận tải trong tháng ước đạt 373,9 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ 224,9 tỷ đồng, tăng 17,9%; vận tải đường thủy 126,3 tỷ đồng, tăng 19,4%; hoạt động dịch vụ khác 22,6 tỷ đồng, tăng 65,0%.

         5. Một số vấn đề xã hội

5.1. Văn hóa - thông tin:

Hoạt động văn hóa thông tin trong tháng diễn ra sôi nổi và thiết thực, bám sát yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức đa dạng các hoạt động chào mừng Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới như: tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội thảo, triển lãm ảnh nghệ thuật; hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề tiêu biểu Ninh Bình 2015; công bố và trưng bày bộ tem di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; tổ chức Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015 tại công viên động vật hoang dã; hội diễn hát dân ca; các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc đặc sắc...

Trong tháng, Lễ hội Trường Yên tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhà hát Chèo của tỉnh đã tổ chức thực hiện 15 buổi biểu diễn chương trình ca múa nhạc phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã triển khai chương trình chiếu phim tài liệu về Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An  trước mỗi buổi chiếu. Trong tháng, đã thực hiện 94 buổi chiếu, phục vụ trên 6 nghìn lượt người xem, trong đó có 35 buổi chiếu phim lưu động.

5.2. Thể dục thể thao:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho các lớp năng khiếu, vận động viên các đội tuyển, sẵn sàng tham gia thi đấu tại các giải thể thao trong nước và quốc tế.

Tổ chức giải golf  “The Vissai classic” tại sân golf Hoàng Gia, thị xã Tam Điệp trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Lễ đón bằng công nhận Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới  quần thể danh thắng Tràng An.

CLB bóng đá The Vissai Ninh Bình đã chính thức tuyên bố giải thể từ ngày 06/01/2015.

5.3. Y Tế:  

Ngành y tế đang tập trung tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm và dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Sở Y tế phối hợp với các sở, ban ngành thành lập nhiều đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là tại các khu vực đầu mối buôn bán, giết mổ gia cầm, khu vực có gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân. Tổ chức trực giám sát 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Lễ, Tết để theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Trong tháng 12, toàn tỉnh đã phát hiện 15 ca mắc bệnh chân tay miệng, 19 bệnh nhân sốt rét lâm sàng; xảy ra 16 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, trong đó không có trường hợp tử vong.

Công tác khám chữa bệnh luôn được quan tâm thực hiện: Tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã khám bệnh cho 77 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 6,9 nghìn lượt bệnh nhân, khám phụ khoa 10,5 nghìn lượt, khám thai 11,6 nghìn lượt, đặt vòng 182 ca, triệt sản nữ 1 ca.

Công tác phòng chống HIV/AIDS: phát hiện mới 22 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 6 trường hợp, không có trường hợp tử vong do AIDS.

5.4. Giáo dục:

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2014 - 2015 tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy với 62 học sinh tham dự ở các môn học Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Tổ chức thành công Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2014 - 2015. Tham dự hội thi có 77 sản phẩm của 116 học sinh và 78 giáo viên thuộc 14/17 lĩnh vực khoa học. Kết quả có 43 sản phẩm đạt giải, trong đó có 5 giải Nhất, 7 giải Nhì, 13 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Căn cứ vào kết quả trao giải, Sở GDĐT sẽ lựa chọn những sản phẩm tốt nhất gửi đi tham dự cuộc thi ở cấp quốc gia.

Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ V, đồng thời phát động cuộc thi lần thứ VI, năm 2014 - 2015. Kết quả cuộc thi thứ V, Ban tổ chức đã chọn ra 41 mô hình, sản phẩm xuất sắc từ 1.663 sản phẩm dự thi cấp cơ sở để tiến hành trao giải; trong đó có 2 giải nhất, 5 giải nhì, 12 giải ba, 20 giải khuyến khích và 2 giải phụ.    Ngành giáo dục đã chỉ đạo các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố triển khai Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII, năm học 2014 - 2015 tại các trường THCS trên địa bàn, qua đó lựa chọn 203 giáo viên dự thi Hội thi cấp tỉnh ở 11 bộ môn.

   5.5. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

      Tổ chức Lễ phát động ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATGT và phòng, chống vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán 2015 nhằm chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

      Trong tháng 12, toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 4 người và bị thương 17 người, xảy ra 17 vụ phạm pháp hình sự với 44 đối tượng, phát hiện và xử lý 13 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với 16 đối tượng.

Tính chung lại, trong năm 2014, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông (trong đó đường sắt 3 vụ), làm chết 69 người và bị thương 145 người (tăng 105 vụ, 2 người chết và 83 người bị thương so với năm 2013); xảy ra 244 vụ phạm pháp hình sự với 991 đối tượng (giảm 10 vụ và tăng 519 đối tượng), phát hiện và xử lý 570 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với 671 đối tượng (tăng 368 vụ và 427 đối tượng).

5.6. Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường

Trong tháng 1/2015, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy gây thiệt hại 21 triệu đồng./.

 

CÁC BÀI KHÁC