Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


BÁO CÁO KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2015
1. Sản xuất nông nghiệp
Trồng trọt:Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh cả năm 2015 ước đạt 107,6 nghìn ha, giảm 0,8% so với năm trước. Trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt 86,1 nghìn ha, giảm 0,6% (diện tích cây lúa đạt gần 79,3 nghìn ha, giảm 1,3%; diện tích cây ngô đạt 6,8 nghìn ha, tăng 8,2%).
Lúa đông xuân: Nhìn chung, vụ đông xuân năm nay được gieo trồng trong khung thời vụ tốt, thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, tình hình sâu bệnh, chuột hại lúa ít ảnh hưởng do được phun trừ và đánh bắt kịp thời, cùng với đó là sự chăm sóc tốt của bà con nông dân nên năng suất lúa đông xuân năm nay tiếp tục đạt khá. Năng suất lúa vụ đông xuân bình quân toàn tỉnh đạt 65,98 tạ/ha, tăng 0,2% (+0,16 tạ/ha); sản lượng lúa đạt 276,2 nghìn tấn, giảm 0,4% ( giảm 1,1 nghìn tấn) so với cùng vụ năm trước.
Lúa mùa: Diện tích gieo cấy lúa ước đạt trên 37,6 nghìn ha, giảm 2,6% (- 985 ha) so với cùng vụ năm trước. Nguyên nhân diện tích lúa vụ mùa năm nay giảm là do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài nên một số diện tích không đủ nước để cấy, bên cạnh đó một số diện tích lúa cấy không hiệu quả nên đã được chuyển sang cây trồng khác hoặc nuôi thuỷ sản. Cơ cấu giống năm nay tiếp tục từng bước tăng dần tỷ lệ diện tích gieo cấy lúa thuần, lúa chất lượng cao và giảm dần tỷ lệ diện tích gieo cấy lúa lai, cụ thể: lúa thuần, lúa chất lượng cao chiếm 83,2% (chủ yếu là LT2, QR1, bắc thơm số 7, DQ11, RVT…).
Tính đến ngày 16/9/2015 diện tích lúa bị sâu đục thân 2 chấm lứa 5 là 13,1 nghìn ha, trong đó bị nặng 1,9 nghìn ha, đã phòng trừ được 13,3 nghìn ha; 11,1 nghìn ha bị bệnh khô vằn, trong đó bị nặng là 1,3 nghìn ha, đã phòng trừ được 10,5 nghìn ha; rầy lứa 7 gây hại 420 ha, bị nặng 30 ha, đã phòng trừ được 40 ha… Đến nay toàn tỉnh đã có 34,4 nghìn ha lúa đã trỗ và 488 ha lúa ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn và Yên Mô đã thu hoạch.Nếu trong thời gian tới thời tiết diện biến thuận lợi, dự tính năng suất lúa vụ mùa năm nay đạt khoảng 54,7 tạ/hạ, tăng 0,9% (+0,5 tạ/ha); sản lượng đạt 205,7 nghìn tấn, giảm 1,7% (-3,6 nghìn tấn) so với cùng vụ năm trước.
Tính chung cả năm diện tích lúa ước đạt trên 79,3 nghìn ha, giảm 1,3% (-1,07 nghìn ha) so với cùng kỳ năm trước; năng suất lúa bình quân ước đạt 60,6 tạ/ha, tăng 0,6% (+0,3 tạ/ha); sản lượng lúa ước đạt 481,9 nghìn tấn, giảm 1% (-4,7 nghìn tấn).
Cây ngô: Diện tích ngô vụ mùa gieo trồng đạt trên 1,9 nghìn ha, tăng 10,6% (+186,1 ha); năng suất đạt 34,5 tạ/ha, giảm 1% (-0,4 tạ/ha); sản lượng đạt gần 6,7 nghìn tấn, tăng 9,5% (+578,3 tấn).
Cây rau đậu và cây công nghiệp: Diện tích cây rau, đậu vụ mùa năm nay đạt gần 2,0 nghìn ha, tăng 12,7% (+224,3 ha); trong đó cây rau đạt trên 1,6 nghìn ha, tăng 14,5%; (+205,6 ha); cây đậu đạt 373,4 ha, tăng 5,3% (+18,7 ha); sản lượng rau ước đạt 25,3 nghìn tấn, tăng 17,4% (+3,7 nghìn tấn); sản lượng đậu ước đạt 465,6 tấn, tăng 8,1% (+34,7 tấn).
Diện tích cây công nghiệp hàng năm vụ mùa gieo trồng đạt trên 1,8 nghìn ha, giảm 5% (-96,6 ha) so với cùng vụ năm trước, trong đó cây lạc đạt 509,2 ha, giảm 1,6% (-8,1 ha), cây đỗ tương đạt 328 ha, giảm 5,5% (-19,1 ha). Sản lượng lạc đạt gần 1,1 nghìn tấn, giảm 4,6% (-52,7 tấn), sản lượng đỗ tương đạt 575,3 tấn, giảm 5% (giảm 30,4 tấn).
 Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi 9 tháng năm nay có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, đàn trâu ước đạt 14,7 nghìn con, tăng 0,2%; đàn bò ước đạt gần 30,2 nghìn con, tăng 0,8%; đàn lợn ước đạt trên 349,0 nghìn con, tăng 0,5%; đàn gia cầm ước đạt gần 4,3 triệu con tăng 1,7%. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 9 tháng đầu năm ước đạt gần 0,8 nghìn tấn, tăng 1,2%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 1,5 nghìn tấn, tăng 2,4%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt gần 31,9 nghìn tấn, tăng 2,7%; sản lượng thịt gia cầm ước đạt trên 5,4 nghìn tấn, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước.
 Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được quân tâm, trong 9 tháng toàn tỉnh đã tiêm phòng được 2 triệu liều vắc xin cúm AH5N1; 29 nghìn liều vắc xin dại; 217,2 nghìn liều vắc xin cho lợn; 19,4 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng; 9,2 nghìn liều vắc xin tụ huyết trùng trâu; cấp 9,5 nghìn lít hoá chất RTD cho các huyện, thành phố để tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Trong tháng 8 đã xuất hiện rải rác dịch lở mồm long móng tại địa bàn hai huyện Nho Quan và Gia viễn, nhưng đã được kịp thời khống chế, hiện không phát sinh thêm trường hợp mắc mới, số bị mắc được điều trị đã dần ổn định.
Lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp trong 9 tháng đầu năm vẫn duy trì bình thường. Công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng được kiểm soát và chỉ đạo chặt chẽ, không xảy ra cháy rừng, chặt phá rừng và buôn bán động vật trái phép. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được 0,5 nghìn cây phân tán; diện tích rừng được chăm sóc là 572,6 ha; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 9.245 ha; diện tích rừng được giao khoán, bảo vệ 5.667 ha; sản lượng gỗ khai thác gần 7,2 nghìn m3; sản lượng củi khai thác gần 43,3 nghìn ster.
Thủy sản: Trong 9 tháng đầu năm sản lượng thủy sản ước đạt hơn 28,8 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt gần 24,6 nghìn tấn, tăng 3,6% (+0,85 nghìn tấn). Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt hơn 4,2 nghìn tấn, tăng 3,4%.
2. Sản xuất công nghiệp
Trong thời gian qua tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn Tỉnh. Ưu tiên các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, sạch, thân thiện với môi trường; dự án sử dụng lao động địa phương, nộp ngân sách khá, công nghiệp phụ trợ ô tô, cơ khí chính xác, điện tử, điện lạnh. Trong 9 tháng đầu năm đã cấp mới 02 giấy chứng nhận cho nhà đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH YNS Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực may mặc với tổng vốn đầu tư 700 nghìn USD, công ty TNHH Quốc tế Thịnh Vượng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và gia công giày dép với tổng vốn đầu tư 21 triệu USD. Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh cũng cấp phép cho 13 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó có 6 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 531,9 tỷ đồng.
 Trong 9 tháng đầu năm hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng đều trong các tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh 9 tháng đầu năm tăng 12,03% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai thác khoáng tăng 22,71%; công nghiệp chế biến tăng 15,20%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện giảm 14,42%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,99%.
Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 23.520,7 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 222,3 tỷ đồng, tăng 13,5%; công nghiệp chế biến đạt 22.585,6  tỷ đồng, tăng 23,3%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 609,4 tỷ đồng, giảm 12,9%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải đạt 103,3 tỷ đồng, giảm 13,6%.
Các sản phẩm công nghiệp trong 9 tháng đầu năm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: đá các loại đạt 2.009,6 nghìn m3, tăng 18,1%; quần áo các loại đạt 36,6 triệu sản phẩm, tăng 11,0%; găng tay đạt gần 12,7 triệu sản phẩm, tăng 5%; giày, dép vải đạt 15,6 triệu đôi, tăng 4,5%; phân đạm đạt 276,7 nghìn tấn, tăng 9,3%; modul camera đạt 24,2 triệu sản phẩm, tăng 93,6%; kính máy ảnh 3,4 triệu cái, tăng 31,5%; xe ô tô 4-12 chỗ đạt 2.390 chiếc, tăng 84,6%; nước máy đạt gần 9,2 triệu m3, tăng 9,5%... Bên cạnh đó một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút gồm: mì tôm đạt 510 tấn, giảm 73,3%; thức ăn gia súc đạt 6.865,9 tấn, giảm 47,8%; phân lân nung chảy đạt 90,1 nghìn tấn, giảm 31,4%; xi măng và clanhke đạt 8.122,5 nghìn tấn, giảm 1% (trong đó xi măng đạt 5.056,6 nghìn tấn, tăng 13,5%; clanhke đạt 3.065,9 nghìn tấn, giảm 18,3%); gạch đất nung đạt 219,1 triệu viên, giảm 4,5%; linh kiện điện tử đạt 9.722,4 nghìn sản phẩm, giảm 53,5%; cần gạt nước ô tô đạt gần 8,6 triệu cái, giảm 16,7%; điện sản xuất đạt 430,6 triệu kwh, giảm 23,6%...
Một số ngành có chỉ số tồn kho cao so với cùng kỳ năm trước là: ngành sản xuất trang phục là 1.109,1%; sản xuất phân bón 181,2%; chế biến và bảo quản rau quả 236,0%... Một số sản phẩm tồn kho chủ yếu trong tháng là: Giầy dép 1.916 nghìn đôi; phân đạm 34,1 nghìn tấn; phân NPK 14,8 nghìn tấn, phân lân nung chảy gần 6,5 nghìn tấn; kính xây dựng 34,1 nghìn tấn; xi măng 61,4 nghìn tấn; sắt xây dựng gần 43,3 nghìn tấn; xe ô tô lắp ráp 183 chiếc; camera và linh kiện điện tử gần 1.503,5 nghìn cái...
3. Vốn đầu tư phát triển
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh 9 tháng đầu năm ước đạt 16.122,8 tỷ đồng, tăng 8,6%. Chia ra: Vốn đầu tư khu vực nhà nước đạt gần 2.864,1 tỷ đồng, giảm 29,8% (trong đó: vốn ngân sách nhà nước đạt 1.133,7 tỷ đồng, giảm 40,7%; vốn tín dụng đạt 99,4 tỷ đồng, tăng 4,7%; vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước đạt 168,4 tỷ đồng, giảm 64,6%...);Vốn ngoài nhà nước đạt 12.498,4 tỷ đồng, tăng 30,8% (trong đó vốn của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 8.275,0 tỷ đồng, tăng 47,9%; vốn trong dân cư đạt 4.223,4 tỷ đồng, tăng 6,6%); Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 760,2 tỷ đồng, giảm 37,4%.
Các dự án, công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư vốn lớn trong 9 tháng như: Dự án nâng cấp tuyến đê hữu sông Hoàng Long, đê Đức Long - Gia Tường - Lạc Vân ước đạt 25 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đê hữu Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn ước đạt 155 tỷ đồng; Dự án nạo vét lòng dẫn tuyến thoát lũ sông Hoàng Long ước đạt 48 tỷ đồng; Dự án đường tránh quốc lộ 1 thành phố Ninh Bình ước đạt 187 tỷ đồng; dự án quốc lộ 10 ước đạt 214 tỷ đồng... Hiện nay một số công trình đang gấp rút hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI như: Dự án Khu quảng trường Đinh Tiên Hoàng lát sân, trồng cây xanh ước đạt 53 tỷ đồng; Công trình đường kết nối cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình với Quốc lộ 1A; Công trình nhà máy bảo quản chế biến nông sản Ninh Bình (công ty cổ phần - Tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình) có tổng vốn đầu tư là 146 tỷ đồng.
4. Thương mại, dịch vụ và giá cả
 4.1. Bán lẻ hàng hóa:Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh 9 tháng năm 2015 ước đạt 13.948,7 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế cá thể đạt 9.456,8 tỷ đồng tăng 17,6%; kinh tế tư nhân đạt 4.074,8 tỷ đồng, tăng 5,8%; kinh tế Nhà nước đạt 416,9 tỷ đồng, giảm 16,6%; nhóm hàng lương thực thực phẩm 4.126,8 tỷ đồng, tăng 13%; nhóm hàng may mặc 1.425,7 tỷ đồng, tăng 17,7%; nhóm gỗ và VLXD 2.121,5 tỷ đồng, tăng 18,2%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.237,7 tỷ đồng, tăng 9,2%; Riêng nhóm hàng hóa khác 1.378,3 tỷ đồng, giảm 5,6%....
4.2. Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu: Ước tính giá trị xuất khẩu tháng này đạt gần 66,5 triệu USD, giảm 6,7% với cùng tháng năm trước.
Tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng năm 2015 ước đạt trên 727,8 triệu USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Quần áo các loại đạt 173,8 triệu USD; xi măng, clanke đạt 183,3 triệu USD; giầy dép đạt 104,8 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại đạt 201,6 triệu USD; cần gạt nước 9,3 triệu USD; linh kiện điện tử 6,1 triệu USD; túi nhựa đạt 4,0 triệu USD…
 Trong 9 tháng năm nay một số mặt hàng xuất khẩu đạt khá so với cùng kỳ năm trước như: Nước dứa cô đặc 865,0 tấn, gấp hơn 2 lần; túi nhựa 1,8 nghìn tấn, tăng 14,4%; giầy dép đạt 13,5 triệu đôi, tăng 12,3%; găng tay các loại gần 7,5 triệu đôi, tăng 13,4%; kính quang học 3,7 triệu chiếc, tăng 48,4%; cần gạt nước 7,0 triệu chiếc, tăng 12,4%; hàng thêu ren 306,0 nghìn chiếc, tăng 1,4%; sản phẩm cói khác 456,3 nghìn sản phẩm, gấp gần 3,6 lần…. Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu lại giảm sút như: Xi măng, clanke gần 4,3 triệu tấn, giảm 7,6%; quần áo các loại 20,0 triệu chiếc, giảm 37,5%; thịt lợn đông lạnh 242,4 tấn, giảm 36,9%; dứa, dưa chuột đóng hộp 849,4 tấn, giảm 26,5%....
Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu tháng này ước đạt 27,6 triệu USD, giảm 63,9 so với cùng tháng năm trước.
Tính chung lại, tổng giá trị nhập khẩu 9 tháng ước đạt trên 503,2 triệu USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Vải và phụ liệu may mặc 123,1 triệu USD; nguyên liệu sản xuất giày dép 27,0 triệu USD, linh kiện điện thoại 197,4 triệu USD; máy móc thiết bị phụ tùng 20,1 triệu USD; gỗ 15,3 triệu USD.
 
4.3. Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 9/2015 giảm 0,06% so với tháng trước. Trong đó 5 nhóm có chỉ số giá giảm, giảm nhiều nhất là nhóm giao thông, giảm 3,01% (nguyên nhân do giá xăng dầu trong tháng được điều chỉnh giảm); nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,5%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,38%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,07%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,01%. Các nhóm có chỉ số giá tăng là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,5% (lương thực giảm 1,91%, thực phẩm tăng 1,18%); nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,2%; nhóm giáo dục tăng 0,02%. Ba nhóm còn lại vẫn giữ ổn định (nhóm viễn thông, nhóm văn hoá, giải trí và du lịch, nhóm hàng hoá và dịch vụ).
Tính chung lại, chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh 9 tháng năm nay giảm 0,01% so với tháng 12/2014. Trong đó phần lớn các nhóm đều có chỉ số tăng, chỉ ba nhóm có chỉ số giá giảm là: Nhóm giao thông giảm 7,56%; nhóm viễn thông giảm 0,05% và nhóm giáo dục giảm 0,01%. Các nhóm có chỉ số giá tăng là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,53% (lương thực giảm 10,03%; thực phẩm tăng 0,05%; ăn uống ngoài gia đình tăng 12,37%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,66%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,64%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 1,67%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,33%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,6%; nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,07%; nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,84%.
   Chỉ số giá vàng tháng 9/2015 tăng 2,79% so với tháng trước và giảm 1,35% so với tháng 12 năm trước; chỉ số giá đô la Mỹ tháng này tăng 2,99% so với tháng trước và tăng 4,68% so với tháng 12/2014.
 4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa
Vận tải hàng hóa 9 tháng  đầu năm 2015 ước đạt trên 30,5 triệu tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vận tải đường bộ đạt 15,5 triệu tấn, tăng 7,7%; vận tải đường sông đạt gần 13,8 triệu tấn, tăng 25,1%; vận tải đường biển gần 1,2 triệu tấn, tăng 49,4%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa 9 tháng ước đạt 3.820,9 triệu tấn.km, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ đạt 802,6 triệu tấn.km, tăng 3,1%; vận tải đường sông đạt 2.537,1 triệu tấn.km, tăng 16,2%; vận tải đường biển đạt 481,2 triệu tấn.km, giảm 4,4%. Doanh thu vận tải hàng hóa 9 tháng năm nay ước đạt 2.714,9 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.
Vận tải hành khách 9 tháng đầu năm nay ước đạt trên 13,8 triệu lượt khách, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 837,7 triệu lượt khách.km, tăng 18,4%. Doanh thu vận tải hành khách 9 tháng ước đạt 473,3 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.
4.5. Du lịch
Du lịch Ninh Bình trong những năm gần đây đã tăng trưởng khá ổn định, đặc biệt sau sự kiện quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.Với sự quan tâm đầu tư đúng hướng và việc xúc tiến quảng bá mạnh mẽ đã thu hút lượng khách đến thăm quan, du lịch ngày càng tăng. Ước tính 9 tháng năm 2015 lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch trong tỉnh đạt trên 5.174,1 nghìn lượt khách, trong đó khách trong nước 4.745,3 nghìn lượt, khách quốc tế 428,8 nghìn lượt. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượt khách tăng 36,3%, khách trong nước tăng 38,9%, khách quốc tế tăng 13,2%. Số ngày khách lưu trú đạt 425,6 nghìn ngày khách, tăng 26,1%. Doanh thu du lịch 9 tháng ước đạt 1.188,5 tỷ đồng, tăng 50,7% so với 9 tháng 2014.
5. Một số vấn đề xã hội
5.1. Văn hóa thông tin
Hoạt động VHTT 9 tháng đầu năm 2015 diễn ra sôi nổi và thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện lớn của địa phương như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2), mừng xuân Ất Mùi; kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước (30/4); 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (2/9)... Đặc biệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ IV; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chào mừng lễ công bố thành lập Thành phố Tam Điệp đạt đô thị loại III. Các hoạt động diễn ra phong phú như: Tuyên truyền, cổ động trực quan, chăng treo pano, tuyên truyền lưu động, tổ chức triển lãm, tổ chức giao lưu văn hoá, thể thao, biểu diễn các chương trình văn nghệ... tạo không khí vui tươi phấn khởi đối với nhân dân trong tỉnh.
Trong 9 tháng, nhà hát chèo đã thực hiện gần 150 buổi diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã thực hiện 694 buổi chiếu, phục vụ gần 66 nghìn lượt người xem; trong đó có 186 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.
5.2. Thể dục thể thao
Hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở cả thể thao thành tích cao và phong trào thể thao quần chúng, tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho các VĐV tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế.
Trong 9 tháng đầu năm, đoàn vận động viên của tỉnh tham gia các giải đấu đạt 26 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 40 huy chương đồng. Trong đó: Tại giải Vật cúp quốc gia đạt 02HCV, 01HCB; giải vô địch Vật cổ điển - tự do toàn quốc đạt 02HCV, 01HCB, 04HCĐ; giải vô địch vờ vua trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc đạt 05HCV, 03HCB, 06HCĐ; giải Cử tạ vô địch trẻ toàn quốc đạt 05HCV, 01HCB, 01HCĐ; giải Cờ vua trẻ Châu Á đạt 01HCĐ; giải Cử tạ quốc gia đạt 08HCB, 04HCĐ, giải vô địch Karatedo toàn quốc đạt 01HCV, 01HCĐ...
Thể thao Ninh Bình cũng đóng góp một số vận động viên cho đội tuyển quốc gia đi thi đấu các giải quốc tế như: Cử 02 VĐV bóng chuyền trẻ tham gia đội tuyển Bóng chuyền U23 quốc gia tham dự giải Vô địch bóng chuyền U23 nam Châu Á; 02 VĐV Bóng chuyền nam, 01 VĐV võ sỹ Judo tham dự Sea Games 28. Trong đó VĐV võ sỹ Judo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ đã đạt 1HCV.
Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao quần chúng cũng diễn ra khá sôi nổi như: Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải Việt dã Tiền Phong - Cúp Doanh nhân trẻ lần thứ nhất, thu hút hàng nghìn người tham gia và cổ vũ; tổ chức giải bóng đá Nhi đồng cúp Phát thanh truyền hình; giải cầu lông các Câu lạc bộ Cúp Phát Thanh truyền hình; tổ chức giao hữu quần vợt, cầu lông, bóng bàn tại các Câu lạc bộ trong tỉnh.
5.3. Y tế ([1])
Ngành y tế phối kết hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; có phương án chủ động đối phó với dịch bệnh có thể xảy ra, đặc biệt là các loại dịch bệnh nguy hiểm như: tiêu chảy cấp nguy hiểm, dịch cúm A (H1N1, H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết...
Trong 8 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã phát hiện 101 ca mắc bệnh chân tay miệng; 19 bệnh nhân sốt rét lâm sàng; xảy ra 300 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có tử vong.
Công tác khám chữa bệnh luôn được quan tâm thực hiện: Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám bệnh cho trên 690 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 62,9 nghìn lượt; khám phụ khoa 103,6 nghìn lượt; khám thai 106,4 nghìn lượt; đặt vòng 3.347 ca; triệt sản nữ 9 ca.
Công tác phòng chống HIV/AIDS: phát hiện mới 115 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 41 trường hợp, trong đó có 13 trường hợp tử vong.
5.4. Giáo dục
Trong 9 tháng năm nay, ngành giáo dục của tỉnh tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 96,35% (trong đó tỷ lệ đỗ của khối THPT đạt 97,69%; tỷ lệ đỗ của khối BTTHPT đạt 86,38%). Các trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là THPT chuyên Lương Văn Tuỵ, THPT Nguyễn Huệ và THPT Kim Sơn B.
Cũng trong 9 tháng, đoàn học sinh giỏi của tỉnh đã đạt kết quả cao tại nhiều kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc: Đạt 41 giải học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 (gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 19 giải Ba và 18 giải Khuyến khích); 24 giải học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay (gồm 7 giải Nhất, 10 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích); 4 giải cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” (3 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích); 3 dự án đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật (2 dự án đạt giải Nhì, 1 dự án đạt giải Ba); 77 giải cuộc thi giải toán qua Internet (31 HCV, 25 HCB, 21 HVĐ); 97 giải cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (8 HCV, 13 HCB, 29 HCĐ và 47 giải Khuyến khích).
Bên cạnh đó ngành giáo dục cũng đã tổ chức thành công nhiều kỳ thi cấp tỉnh: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh Ninh Bình lần thứ VII năm học 2014 - 2015; cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2014 - 2015; thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh; Thi học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2014 - 2015; thi Olmpic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh cho học sinh khối lớp 5, lớp 9 và lớp 11; thi Violympic Toán bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp tỉnh; thi Olympic Toán tuổi thơ THCS cấp tỉnh năm học 2014-2015; tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 THCS.
Quỹ  Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh đã tổ chức khen thưởng cho 187 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2014-2015 với tổng số tiền 826 triệu đồng.
5.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ([2])
Trong 8 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 99 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người và thương 82 người (giảm 19 vụ, giảm chết 9 người chết so với cùng kỳ năm trước) xảy ra 133 vụ phạm pháp hình sự với 154 đối tượng (giảm 25 vụ và giảm 590 đối tượng), phát hiện và xử lý 443 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với 501 đối tượng (giảm 74 vụ và giảm 107 đối tượng). Trong 8 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ cháy với trị giá thiệt hại 1.086 triệu đồng.
5.6. Đời sống dân cư.
Trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, các cấp, các ngành từ TW đến địa phương, các tổ chức, ban ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp, cá nhân đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho những gia đình chính sách, những gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giáo viên mầm non ngoài biên chế và công chức có mức lương thấp từ 3,0 trở xuống với tổng kinh phí trên 60,5 tỷ đồng cùng với gần 200 tấn gạo. Phân bổ và cấp phát kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng 265 tấn gạo cho các hộ có nguy cơ thiếu đói trong thời kỳ giáp hạt trên địa bàn tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương trong thời kỳ giáp hạt. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ lớn: tặng 59.808 suất quà với tổng kinh phí gần 12,4 tỷ đồng cho các đối tượng thương bệnh binh, liệt sỹ nhân Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; tặng 1.160 suất quà với kinh phí gần 1,2 tỷ đồng cho các cán bộ lão thành Cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa nhân Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.
Trong 9 tháng đầu năm, đã hoàn thành xây mới và bàn giao 3 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 430 triệu đồng được huy động từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, cho các đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong và chiến sỹ đang công tác ở quần đảo Trường Sa. Trợ cấp dụng cụ chỉnh hình cho 261 đối tượng; điều dưỡng tập trung cho 1.700 đối tượng và 9.086 đối tượng điều dưỡng tại nhà.

 
CÁC BÀI KHÁC