Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10  NĂM 2016

  1.    Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ mùa, gieo trồng các loại cây vụ đông đảm bảo khung thời vụ tốt nhất và hoàn thành kế hoạch về diện tích gieo trồng.

Thu hoạch vụ mùa: Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 30 nghìn ha lúa bằng 80,5% diện tích lúa đã cấy. Diện tích lúa thu hoạch chủ yếu ở huyện Nho Quan 4,8 nghìn ha; Gia Viễn 3,8 nghìn ha; Yên Mô hơn 6 nghìn ha; Yên Khánh hơn 6,6 nghìn ha; Kim Sơn hơn 7,7 nghìn ha.... Dự ước năng suất lúa bình quân chung toàn tỉnh vụ mùa năm 2016 đạt 52,0 tạ/ha, giảm 2,3% so với vụ mùa năm trước. Nguyên nhân một mặt do chuyển dịch cơ cấu giống, tỷ lệ lúa lai cho năng suất cao toàn tỉnh giảm từ 16,8% xuống còn 13,4%, mặt khác do ảnh hưởng cơn bão số 1 cuối tháng 7 đã làm ngập, mất trắng một số diện tích lúa, phải gieo cấy lại nên ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Bên cạnh đó, một số bệnh như bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá, sâu đục thân đã phát triển mạnh ở một số địa phương cũng ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch lúa vụ mùa.

Sản xuất vụ đông: Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được trên 4.113 ha cây vụ đông, giảm 1,8% (-77 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây ngô trồng được đạt 1.377 ha, giảm 10,7% (-165 ha); đỗ tương đạt 54 ha, giảm 63,8% (-95 ha); khoai lang đạt 396 ha, giảm 31,4% (-181 ha); lạc đạt 180 ha, tăng 1,1% (+2 ha); rau đậu các loại đạt 2.107 ha, tăng 23,2% (+397 ha).

Chăn nuôi: Trong tháng, đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển về quy mô do giá thịt hơi xuất chuồng ổn định và giữ ở mức cao, thời tiết thuận lợi và không có dịch bệnh xảy ra, bên cạnh đó đây là thời điểm để các hộ chăn nuôi đầu tư tái đàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho những tháng cuối năm.

Công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm luôn được quan tâm chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm phòng 177 nghìn liều vắc xin dại chó và gần 12 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng; hơn 4,5 nghìn liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; gần 31,9 nghìn liều vắc xin dịch tả lợn; gần 7,8 nghìn liều vắc xin phó thương hàn và tụ dấu lợn; gần 2,2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm.

Lâm nghiệp: Công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng được kiểm soát và chỉ đạo chặt chẽ, không xảy ra cháy rừng, chặt phá rừng và buôn bán động vật trái phép. Ước tính trong tháng diện tích rừng trồng mới đạt 28 ha, sản lượng gỗ khai thác đạt trên 1,5 nghìn m3, sản lượng củi khai thác ước đạt 7,7 ste.

Thủy sản: Trong tháng, thời tiết thuận lợi nên các con nuôi sinh trưởng và phát triển ổn định. Tính đến thời điểm này ước tính toàn tỉnh đã sản xuất được 19,8 triệu con cá giống, 5 triệu giống cua xanh. Tại vùng nuôi thủy sản nước lợ Kim Sơn, các hộ nuôi trồng tiếp tục chăm sóc cua xanh, tôm thẻ vụ 2 để chuẩn bị cho thu hoạch toàn bộ vào cuối năm đạt năng suất cao; đồng thời chủ động tiến hành các biện pháp phòng dịch bệnh xảy ra trong thời điểm giao mùa.

2. Sản xuất công nghiệp

 Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính tăng 4,09% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,04%, công nghiệp chế biến tăng 7,44%, ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện giảm 22,18%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 5,21%.

So với tháng 9/2016, chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này  giảm 1,15%, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 10,91%; công nghiệp chế biến tăng 0,12%; công nghiệp sản xuất, PP điện giảm 8,23%; sản xuất cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,67%.

 Tính chung lại IIP 10 tháng đầu năm 2016 tăng 0,15% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 5,40%; công nghiệp chế biến tăng 1,51%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện giảm 13,33%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,83%.

Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng này toàn tỉnh ước đạt 2.852,7 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt gần 24 tỷ đồng, giảm 17,5%; Công nghiệp chế biến đạt gần 2.760 tỷ đồng, tăng 7,0%; Công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 55,4 tỷ đồng, tăng 1,4%; Công nghiệp sản xuất nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải đạt 13,3 tỷ đồng, tăng 5,1%.

Các sản phẩm công nghiệp trong tháng có mức tăng trưởng khá là: Ngô ngọt đóng hộp đạt 136,4 tấn, tăng 20,6%; dứa đóng hộp đạt 761,4 tấn, gấp 5,7 lần; mì tôm đạt 92,1 tấn, gấp hơn 2 lần; găng tay đạt 1.712 nghìn cái, tăng 6,7%; giày dép vải đạt 1.943,4 nghìn đôi, tăng 5,6%; phân hỗn hợp NPK đạt 7,7 nghìn tấn, gấp gần 3,7 lần; phân lân nung chảy đạt 11,5 nghìn tấn, gấp 2,7 lần; xi măng và clanhke đạt 1.174,2 nghìn tấn, tăng 29,8%; modul camera đạt 3.730 nghìn cái, tăng 38,6%; kính máy ảnh đạt 300 nghìn cái, tăng 30%; xe ô tô 5-14 chỗ đạt 345 chiếc, tăng 46,8%; nước máy thương phẩm đạt 1.566,9 nghìn m3, tăng 26,7%... Bên cạnh đó, các sản phẩm có mức sản xuất giảm sút trong tháng là: thức ăn gia súc đạt 607,1 tấn, giảm 40%; quần áo các loại đạt 4.057,9 nghìn cái, giảm 9,9%; phân đạm đạt 5 nghìn tấn, giảm 88,2%; kính xây dựng đạt 1,8 nghìn tấn, giảm 79,5%; linh kiện điện tử đạt 15,5 triệu cái, giảm 11,7%; tai nghe điện thoại di động đạt 2.559,1 nghìn cái, giảm 21,6%; điện sản xuất đạt 18 triệu kwh, giảm 52,6%...

Tính chung lại, tổng giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đạt 27.443,0 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước (Theo giá so sánh 2010). Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 189,9 tỷ đồng, giảm 28,4%; công nghiệp chế biến đạt 26.535,9 tỷ đồng, tăng 2,2%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 587,9 tỷ đồng, giảm 12,1%; công nghiệp cung cấp nước, và xử lý rác thải đạt 129,3 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Các sản phẩm trong 10 tháng đầu năm có mức tăng trưởng khá là: ngô nọt đóng hộp đạt trên 2,8 nghìn tấn, gấp 2,2 lần; dứa đóng hộp đạt 7,8 nghìn tấn, gấp 2,9 lần; mì tôm đạt 817 tấn, tăng 31,5%; quần, áo các loại đạt gần 41,7 triệu cái, tăng 6,2%; phân hỗn hợp NPK đạt 89,5 nghìn tấn, gấp hơn 2 lần; thép xây dựng đạt 232,5 nghìn tấn, tăng 21,2%; linh kiện điện tử đạt 165,4 triệu cái, tăng 39,6%; tai nghe điện thoại di động đạt gần 32,9 triệu cái, tăng 92,7%; xe ô tô 5-14 chỗ đạt 4,6 nghìn cái, tăng 68,7%; nước máy thương phẩm đạt gần 14 triệu m3, tăng 12,5%...

Bên cạnh đó, các sản phẩm có mức sản xuất giảm sút trong 10 tháng đầu năm là: thức ăn gia súc đạt gần 7,2 nghìn tấn, giảm 42%; giầy, dép vải đạt 17,6 triệu đôi, giảm 0,7%; phân đạm đạt 136,9 nghìn tấn, giảm 57,1%; kính xây dựng đạt 39,3 triệu tấn, giảm 41,4%; modul camera đạt 15,9 triệu cái, giảm 41,1%; kính máy ảnh đạt gấn 3,2 triệu cái, giảm 6,4%; điện sản xuất đạ 328,5 Tr.kwh, giảm 28,8%...

         3. Vốn đầu tư phát triển

 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh tháng 10/2016 ước đạt gần 2.006,8 tỷ đồng. Chia ra: Vốn Nhà nước đạt gần 262,8 tỷ đồng (trong đó: vốn ngân sách Nhà nước đạt 140,1 tỷ đồng; vốn tín dụng đạt gần 38,5 tỷ đồng; trái phiếu Chính Phủ đạt 71,2 tỷ đồng); Vốn ngoài Nhà nước đạt 1.681,0 tỷ đồng (Trong đó: vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước 1.143 tỷ đồng, vốn trong dân cư đạt 538 tỷ đồng); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 63 tỷ đồng. So với cùng tháng năm trước tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 16,9%: Trong đó: vốn ngân sách tăng 20,4%; vốn tín dụng giảm 20,2%; vốn ngoài nhà nước tăng 33,6%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gấp 2,1 lần.

 Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 10 tháng đầu năm năm 2016 ước đạt gần 17.207 tỷ đồng, giảm 4,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước 1.243,1 tỷ đồng, giảm 0,8%; vốn tín dụng đạt 390,2 tỷ đồng, gấp 2,3 lần; vốn trái phiếu Chính Phủ đạt 607,1 tỷ đồng, giảm 62,1%; vốn ngoài nhà nước đạt 13.942 tỷ đồng, tăng 1,5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 768,1 tỷ đồng, tăng 6,3%.

 Trong 10 tháng đầu năm vốn đầu tư tập trung ở một số dự án, công trình có khối lượng thực hiện lớn như: Dự án đường tránh Quốc lộ 1 thành phố Ninh Bình ước đạt 276,4 tỷ đồng; Dự án kết nối cao tốc –cầu Giẽ ước đạt 272,4 tỷ đồng; Dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh giai đoạn 1 ước đạt 59,9 tỷ đồng; Dự án lắp đặt máy móc thiết bị của công ty cổ phần phân bón Bình Điền ước đạt 37,4 tỷ đồng; Dự án lắp đặt thiết bị của công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình ước đạt 150,7 tỷ đồng; Dự án xây dựng hệ thống gạt lũ và trạm bơm tiêu úng 6 xã nghèo trong vùng đê Năm Căn ước đạt 70,4 tỷ đồng; Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu trạm bơm Gia Viễn ước đạt 38,5 tỷ đồng; Dự án xây dựng trụ sở huyện ủy- HĐND - UBND và hội trường trung tâm huyện Gia Viễn ước đạt 95 tỷ đồng; Công trình trung tâm văn hóa huyện Hoa Lư ước đạt 29,5 tỷ đồng; Dự án nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi xã Ninh Giang ước đạt 34,3 tỷ đồng. Các dự án của các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) như: Dự án mua sắm máy móc, thiết bị công ty MCNEX VINA ước đạt 191,4 tỷ đồng; Dự án xây dựng và mua máy móc thiết bị của công ty TNHH sản xuất giầy CHUNG JYE-VN ước đạt 195,3 tỷ đồng…

   Trong 10 tháng đầu năm một số dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như: Công trình trường THPT Kim Sơn B với tổng vốn đầu tư 73 tỷ đồng; Dự án xây dựng cầu Hòa Bình xã Như Hòa với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng…

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

4.1. Bán lẻ hàng hóa:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh 10 tháng năm 2016 ước đạt gần 17.392,3  tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế cá thể đạt 11.727,7 tỷ đồng tăng 11,3%; kinh tế tư nhân đạt 5.264,1 tỷ đồng, tăng 15,2%; kinh tế Nhà nước đạt 400,2 tỷ đồng, giảm 12,9%; kinh tế tập thể đạt 209 triệu đồng, giảm 11,4%.

Một số nhóm mặt hàng có sức mua tăng mạnh như: ô tô các loại 1.423,7 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước; nhóm nhiên liệu khác đạt 389,0 tỷ đồng, tăng 27,6%; nhóm sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 409,7 tỷ đồng, tăng 16,5%;  nhóm gỗ và VLXD 2.753,6 tỷ đồng, tăng 16,0%; nhóm lương thực, thực phẩm 5.275,3 tỷ đồng, tăng 14,7%... Bên cạnh đó một số nhóm mặt hàng lại có sức mua giảm, cụ thể: nhóm hàng hóa khác 1.419,2 tỷ đồng, giảm 7,7%; nhóm xăng, dầu các loại 1.547,5 tỷ đồng, giảm 6,4%;  nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục 153,0 tỷ đồng, giảm 6,0%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.296,2 tỷ đồng, giảm 5,1%.

4.2. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Xuất khẩu: Ước tính giá trị xuất khẩu tháng này đạt gần 80,2 triệu USD, tăng 11,0% so với cùng tháng năm trước.

Tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng năm 2016 ước đạt gần 774,0 triệu USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn gồm: Quần áo các loại đạt 201,4 triệu USD; xi măng và clanke đạt 171,3 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại đạt 165,5 triệu USD; giày dép đạt 130,4 triệu USD; linh kiện điện tử đạt 25,0 triệu USD; phôi nhôm đạt 22,4 triệu USD...

Giá trị xuất khẩu 10 tháng năm nay giảm sút là do một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực giảm sút như:  Sản phẩm cói khác 307,9 nghìn sản phẩm, giảm 32,0%; cần gạt nước ô tô đạt 5,6 triệu chiếc, giảm 30,0%; găng tay các loại gần 6,4 triệu đôi, giảm 22,2%; nước dứa cô đặc 829,4 tấn, giảm 19,5%; túi nhựa gần 1,7 triệu tấn, giảm 18,1%; kính quang học 3,1 triệu chiếc, giảm 14,0%. Bên cạnh đó một số sản phẩm có giá trị chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị xuất khẩu tuy tăng về số lượng nhưng lại giảm về giá trị xuất khẩu như: Xi măng + clanke 4,8 nghìn tấn, tăng 1,2% nhưng giá trị lại giảm 15,2% (-30,6 nghìn USD); camera và linh kiện điện thoại 41,2 triệu sản phẩm, tăng 9,7%; giá trị giảm 23,6% (-51,2 nghìn USD); hàng thêu ren 385,3 nghìn chiếc, tăng 19,5%; giá trị  giảm 3,8%. Nguyên nhân chủ yếu do chuyển dịch về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, một số sản phẩm xuất khẩu vẫn đạt khá so với cùng kỳ năm trước như: Dứa, dưa chuột đóng hộp gần 4,0 nghìn tấn, gấp 4,1 lần; linh kiện điện tử 25,0 triệu USD, gấp gần 3,5 lần; thảm cói 54,2 nghìn m2, gấp 2,0 lần; phôi nhôm 13,3 nghìn tấn, tăng 87,1%; quần áo các loại 33,5 triệu chiếc, tăng 31,6%; giày dép 17,4 triệu đôi, tăng 12,8%...

Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu tháng này ước đạt trên 55,4 triệu USD, giảm 50,2% so với tháng 10 năm 2015.

Tính chung lại, tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng ước đạt trên 648,5 triệu USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn gồm: linh kiện điện tử 208,7 triệu USD; vải may mặc 122,4 triệu USD; phụ liệu may mặc 79,4 triệu USD; ô tô 61,3 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày dép 49,6 triệu USD.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển trong 10 tháng năm 2016 ước đạt gần 39,2 triệu tấn, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ đạt 19,6 triệu tấn, tăng 17,5%; vận tải đường sông đạt 18,5 triệu tấn, tăng 25,0%; vận tải đường biển 1,1 triệu tấn, giảm 5,2%. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt trên 5.420,7 triệu tấn.km, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ đạt 1.109,3 triệu tấn.km, tăng 23,8%; vận tải đường sông đạt 3.808,0 triệu tấn.km, tăng 25,0%; vận tải đường biển đạt 503,3 triệu tấn.km, giảm 3,4%.

Vận tải hành khách: Ước tính khối lượng hành khách vận chuyển 10 tháng đầu năm nay đạt gần 16,3 triệu lượt khách, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ đạt 14,2 triệu lượt khách, tăng 21,8%, vận tải đường sông đạt 2,0 triệu lượt khách, tăng 7,9%. Khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 1.026,2 triệu lượt khách.km, tăng 23,1%. Trong đó: vận tải đường bộ gần 1.017,8 triệu lượt khách.km, tăng 23,3%; vận tải đường sông 8,4 triệu lượt khách.km, tăng 2,9%.

 Doanh thu vận tải: Trong 10 tháng ước đạt trên 4.750,6 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ 2.650,9 tỷ đồng, tăng 21,1%; vận tải đường thủy 1.776,5 tỷ đồng, tăng 23,7%; hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 323,2 tỷ đồng, tăng 46,6%.

4.4. Du lịch

Ước tính số lượt khách đến các điểm thăm quan và du lịch trong tỉnh tháng 10/2016 đạt gần 321,2 nghìn lượt, tăng 17,6% so với tháng 10/2015. Số ngày khách lưu trú trong tháng ước đạt gần 62,3 nghìn ngày khách, tăng 37,5%. Doanh thu du lịch ước đạt gần 105,7 tỷ đồng, tăng 37,0%. 

Tính chung lại, 10 tháng đầu năm nay lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch toàn tỉnh ước đạt gần 5.841,7 nghìn lượt khách, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khách trong nước 5.244,3  nghìn lượt, tăng 5,7%; khách quốc tế 597,4 nghìn lượt, tăng 22,1%. Số ngày khách lưu trú ước đạt gần 595,1 nghìn ngày khách, tăng 26,5%. Doanh thu du lịch ước đạt gần 1.554,2 tỷ đồng, tăng 22,7%.

            5. Một số vấn đề xã hội

          5.1. Văn hoá thông tin

   Hoạt động VHTT trong tháng diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi 10/10; ngày doanh nhân Việt Nam 13/10… với các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

Trong tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2016. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đã phân công cho các đơn vị mang những vở diễn tham gia dự thi đến biểu diễn phục vụ nhân dân tại các huyện, thành phố trong tỉnh với mục đích để đông đảo nhân dân được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao.

Tham dự cuộc thi Nhà hát chèo Ninh Bình đã đạt 01 huy chương bạc vở chèo “Lưu Bình trả nghĩa”; 3 huy chương vàng và 6 huy chương bạc cá nhân. Bên cạnh đó Trung tâm văn hóa tỉnh cũng tham gia liên hoan đàn, dân ca ba miền tại Kiên Giang, kết quả: Đạt huy chương bạc toàn đoàn, 01 huy chương vàng tiết mục hát chèo, 01 huy chương vàng tiết mục hát Xẩm

Cũng trong tháng, trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã thực hiện 62 buổi chiếu phim phục vụ gần 3 nghìn lượt người xem; trong đó có 38 buổi chiếu phim lưu động, phục vụ nhân dân thuộc các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

            5.2. Thể dục thể thao

   Hoạt động thể thao trong tháng tiếp tục duy trì công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho VĐV các lớp năng khiếu và các đội tuyển.

Bên cạnh đó, cử các VĐV tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế, cụ thể: Tham gia giải điền kinh báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 43 tại Hà Nội (diễn ra ngày 9/10/2016),  kết quả có 1 VĐV xếp thứ 5 hệ nâng cao cự ly 10 km; tham gia thi đấu giải vô địch Karatedo quốc gia năm 2016 tại Cần Thơ đoạt 1 HCV; cử 2 VĐV tham gia thi đấu giải Vô địch Cờ vua trẻ thế giới nam, nữ lứa tuổi 14,16,18 năm 2016 tại Liên Bang Nga (từ 20/9-4/10/2016), kết quả: VĐV Nguyễn Hồng Ngọc xếp thứ 7 và VĐV Đồng Khánh Linh xếp thứ 31; Tham gia đội tuyển quốc gia dự Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á tại Đà Nẵng đoạt 1 HCV môn Kurash nội dung nữ 52 kg.

            5.3. Y tế [1]

   Trong  tháng, ngành y tế đã chủ động ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng c­ường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc và phư­ơng tiện sẵn sàng tiếp nhận và điều trị khi có bệnh nhân mắc bệnh dịch; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số - kế hoạch hoá gia đình.

            Trong tháng 9/2016, toàn tỉnh phát hiện 6 ca mắc bệnh chân - tay - miệng, xảy ra 112 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, trong đó không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã khám bệnh cho 85 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 19 nghìn lượt, khám phụ khoa 14,8 nghìn lượt, khám thai 5,4 nghìn lượt, đặt vòng 394 ca. Cũng trong tháng, đã phát hiện mới 9 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 10 trường hợp, có 2 trường hợp tử vong do AIDS.

5.4. Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức thành công kỳ thi nghề phổ thông năm học 2016-2017 cho khối các trường THPT, Trung tâm GDTX và Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Hướng nghiệp đảm bảo theo đúng kế hoạch và quy chế thi. Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT năm học 2016-2017 đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.

Tại cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” toàn quốc năm 2016 do Bộ giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức, ý tưởng “Máy thu và xử lý bão” của 2 em học sinh lớp 5 trường tiểu học Trần Phú - Thành phố Tam Điệp đã đạt giải nhất.

Trong tháng, Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh đã tổ chức chương trình khen thưởng cho 194 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm  2016. Tổng mức tiền thưởng gần 800 triệu đồng.

5.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội [2]

Trong tháng 9/2016 toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2 người và bị thương 9 người; xử lý 21 vụ phạm pháp hình sự với 21 đối tượng; phát hiện và xử lý 7 vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ chất ma túy với 33 đối tượng.

Tính chung lại, trong 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 01 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 30 người và bị thương 103 người (tăng 16 vụ, 1 người chết và 12 người bị thương so với 9 tháng đầu năm 2015); xảy ra 215 vụ phạm pháp hình sự với 215 đối tượng (tăng 67 vụ và 46 đối tượng); phát hiện và xử lý 144 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với 181 đối tượng (giảm 395 vụ và giảm 421 đối tượng).

5.6. Tình hình cháy nổ, bảo vệ môi trường

            Trên địa bàn tỉnh, trong tháng 9 đã xảy ra 5 vụ cháy, gây thiệt hại 310 triệu đồng./.

 

 

                  1 Số liệu Y tế là số liệu tháng 9/2016

 

            2 Số liệu tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội là số liệu tháng 9/2016

 

 

CÁC BÀI KHÁC