Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


 BÁO CÁO KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2016

1.     Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành xong việc thu hoạch lúa và các cây trồng vụ mùa; tiếp tục đẩy mạnh việc gieo trồng cây vụ đông để đảm bảo kế hoạch gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, đồng thời tập trung chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch một số cây vụ đông.

* Thu hoạch cây trồng vụ mùa: Diện tích gieo trồng vụ mùa năm nay toàn tỉnh đạt 37,1 nghìn ha, giảm 1,3% (-506,7 ha) so với cùng vụ năm trước. Nguyên nhân một mặt do vụ mùa năm nay gặp khó khăn khi cơn bão số 1 gây ngập, mất trắng phải gieo cấy lại; mặt khác tình hình sâu bệnh đã làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa và các loại cây trồng vụ mùa. Năng suất lúa sơ bộ bình quân vụ mùa ước đạt 52,0 tạ/ha, giảm 2,3% (-1,2 tạ/ha); sản lượng ước đạt 192,9 nghìn tấn, giảm 7,3% (-3,7 nghìn tấn).

* Sản xuất cây vụ đông: Tính đến nay, toàn tỉnh đã trồng được gần 7,9 nghìn ha cây vụ đông, tăng 2,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích ngô đạt gần 2,2 nghìn ha, tăng 5,6% (+118 ha); khoai lang đạt 0,7 nghìn ha, giảm 31% (-336 ha); lạc đạt 213,4 ha, tăng 2,1% (+4 ha); đỗ tương đạt 70,2 ha, giảm 56,1% (-90 ha); rau đậu các loại đạt 4,6 nghìn ha, tăng 14,3% (+571 ha). Diện tích cây vụ đông tập trung ở huyện Nho Quan 1.576 ha, huyện Gia Viễn 676 ha, huyện Yên Mô 1.554 ha, huyện Yên Khánh 2.479 ha, huyện Kim Sơn 766 ha... Công tác thủy lợi nội đồng được các địa phương tiếp tục quan tâm nhất là đảm bảo việc tiêu nước tốt, nhằm khắc phục tình trạng cây vụ đông bị ngập úng khi gặp mưa.

Chăn nuôi: Nhìn chung trong tháng, đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Đàn trâu ước đạt 15,2 nghìn con, giảm 0,7%; đàn bò ước đạt 41,2 nghìn con, tăng 7,6%; đàn lợn ước đạt 465,8 nghìn con, tăng 4,6%; đàn gia cầm ước đạt 5,4 triệu con, tăng 5,1%. Đàn gia súc, gia cầm tăng trở lại do giá cả tương đối ổn định và duy trì ở mức cao, mặt khác thời tiết trong tháng thuận lợi cho các hộ chăn nuôi chủ động tái đàn, mở rộng quy mô sản xuất phục vụ thị trường tiêu dùng cuối năm.

 Chi cục thú y đang tích cực triển khai công tác tiêm phòng vụ thu đông cho đàn gia súc, gia cầm. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm phòng 226 nghìn liều vắc xin dại chó và 2,8 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng; 870 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; 100,8 nghìn liều vắc xin dịch tả lợn; 2,8 nghìn liều vắc xin phó thương hàn và tụ dấu lợn; 224,5 nghìn liều vắc xin cúm gia cầm. 

 Lâm nghiệp: Công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm nên trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy và chặt phá rừng trái phép. Toàn tỉnh ước trồng được 57 ha rừng chủ yếu ở  huyện Nho Quan. Sản lượng gỗ trong tháng khai thác ước đạt 7,6 nghìn m3, tăng 24,5% (+1,5 nghìn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 5,1 nghìn ste, tăng 4,7% (+229 ste).

Thủy sản: Trong tháng thời tiết tương đối thuận lợi nên sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt khá. Sản lượng thuỷ sản đến tháng 11 ước đạt 39,5 nghìn tấn, tăng 4,3% (+1,6 nghìn tấn) so với năm 2015. Sản lượng tăng cao do một số địa phương như huyện Nho Quan, huyện Yên Mô và huyện Gia Viễn đã chuyển diện tích cây lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và diện tích nuôi thả được đầu tư, chăm sóc tích cực  

2. Sản xuất công nghiệp

 Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính tăng 9,40% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 17,69%, công nghiệp chế biến tăng 10,64%, ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện giảm 3,89%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 16,47%.So với tháng 10/2016, chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này  tăng 0,01%, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,77%; công nghiệp chế biến giảm 0,68%; công nghiệp sản xuất, PP điện tăng 6,68%; sản xuất cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 10,14%. Tính chung lại IIP 11 tháng đầu năm 2016 tăng 0,94% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 5,55%; công nghiệp chế biến tăng 2,30%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện giảm 12,44%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,43%.

Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng này toàn tỉnh ước đạt 3.027,6 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 21,2 tỷ đồng, giảm 9,5%; Công nghiệp chế biến đạt gần 2.931,2 tỷ đồng, tăng 9,4%; Công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 61,9 tỷ đồng, tăng 26,1%; Công nghiệp sản xuất nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 2,7%.Các sản phẩm công nghiệp trong tháng có mức tăng trưởng khá là:  đá khai thác đạt 319,7 nghìn m3, tăng 11,1%; ngô ngọt đóng hộp đạt 170,4 tấn, tăng 10,6%; nước rau quả ép đạt 90 nghìn lít, gấp 2,8 lần; mì tôm đạt 92,1 tấn, tăng 33,5%; quần áo các loại đạt 4.347,6 nghìn cái, tăng 27,8%; giày, dép vải đạt 1.738,9 nghìn đôi, tăng 4,4%;  phân hỗn hợp NPK đạt 11,3 nghìn tấn, gấp 2,8 lần; phân lân nung chảy đạt 8,0 nghìn tấn, tăng 11,1 lần; xi măng và clanhke đạt 1.093,7 nghìn tấn, tăng 21,5%; linh kiện điện tử đạt 21 triệu cái, tăng 53,9%; modul camera đạt 3.500 nghìn cái, tăng 26,2%; kính máy ảnh đạt 300 nghìn cái, tăng 16,2%; xe ô tô 5-14 chỗ đạt 700 chiếc, gấp 2,8 lần; cần gạt nước ô tô đạt 573,8 nghìn cái, tăng 11,3%; đồ chơi hình con vật đạt 940,4 nghìn con, gấp 2,8 lần; nước máy thương phẩm đạt 1.751,5 nghìn m3, tăng 34,8%...   Bên cạnh đó, các sản phẩm có mức sản xuất giảm sút trong tháng là: thức ăn gia súc đạt 455,4 tấn, giảm 55%; phân đạm đạt 5 nghìn tấn, giảm 81,9%; kính nổi đạt 2,1 nghìn tấn, giảm 74,1%; gạch xây bằng đất nung đạt 22,7 triệu viên, giảm 7,3%; thép xây dựng đạt 21,4 nghìn tấn, giảm 14,1%; tai nghe điện thoại di động đạt 3,3 triệu cái, giảm 0,8%; điện sản xuất đạt 24 triệu kwh, giảm 25,2%...

Tính chung lại 11 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt 30.496,4 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước (Theo giá so sánh 2010). Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 207,9 tỷ đồng, giảm 28,0%; công nghiệp chế biến đạt 29.492,8 tỷ đồng, tăng 3,0%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 652,8 tỷ đồng, giảm 9,0%; công nghiệp cung cấp nước, và xử lý rác thải đạt 142,9 tỷ đồng, tăng 6,7%.Các sản phẩm trong 11 tháng đầu năm có mức tăng trưởng khá là: ngô ngọt đóng hộp đạt gần 3,2 nghìn tấn, gấp 2,3 lần; dứa đóng hộp đạt 8,9 nghìn tấn, gấp 2,4 lần; mì tôm đạt 932,1 tấn, tăng 35,0%; quần, áo các loại đạt 46,2 triệu cái, tăng 8,4%; phân hỗn hợp NPK đạt 101,0 nghìn tấn, gấp 2,1 lần; xi măng và clanhke đạt gần 11,1 triệu tấn, tăng 12,1%; thép xây dựng đạt 256,4 nghìn tấn, tăng 18,3%; linh kiện điện tử đạt 191,6 triệu cái, tăng 45,1%; tai nghe điện thoại di động đạt gần 36,9 triệu cái, tăng 80,3%;  xe ô tô 5-14 chỗ đạt 5,3 nghìn cái, tăng 78,8%; đồ chơi hình con vật đạt 6,2 triệu con, gấp 2 lần; nước máy thương phẩm đạt 15,8 triệu m3, tăng 20,3%...Bên cạnh đó, các sản phẩm có mức sản xuất giảm sút trong 11 tháng đầu năm là: thức ăn gia súc đạt gần 7,6 nghìn tấn, giảm 43,3%; giầy, dép vải đạt 19,2 triệu đôi, giảm 1,1%; phân đạm đạt 141,5 nghìn tấn, giảm 59,2%; kính xây dựng đạt 39,6 nghìn tấn, giảm 5,3%; modul camera đạt 20,2 triệu cái, giảm 32,3%; kính máy ảnh đạt 3,4 triệu cái, giảm 6,4%; điện sản xuất đạt 354,5 Tr.kwh, giảm 28,1%... 

3. Vốn đầu tư phát triển

 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh tháng 11/2016 ước đạt 2.126,3 tỷ đồng. Chia ra: Vốn Nhà nước đạt 322,9 tỷ đồng (trong đó: vốn ngân sách Nhà nước đạt 183,1 tỷ đồng; vốn tín dụng đạt gần 28,1 tỷ đồng; trái phiếu Chính Phủ đạt 99,7 tỷ đồng); Vốn ngoài Nhà nước đạt 1.725,0 tỷ đồng (Trong đó: vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước 1.093 tỷ đồng, vốn trong dân cư đạt 632 tỷ đồng); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 78,4 tỷ đồng. So với cùng tháng năm trước tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 1,1%: Trong đó: vốn ngân sách giảm 47,1%; vốn tín dụng giảm 67,9%; vốn ngoài nhà nước tăng 46,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 56,1%.

 Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 11 tháng đầu năm năm 2016 ước đạt gần 19.366,7 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước 2.867,4 tỷ đồng, giảm 31,8%; vốn tín dụng đạt 427,7 tỷ đồng, tăng 67,7%; vốn trái phiếu Chính Phủ đạt 707 tỷ đồng, giảm 62,1%; vốn ngoài nhà nước đạt 15.626 tỷ đồng, tăng 4,8%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 873,2 tỷ đồng, giảm 3,1%.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

4.1. Bán lẻ hàng hóa:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh 11 tháng năm 2016 ước đạt gần 19.215,2  tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế cá thể đạt 12.958,6 tỷ đồng tăng 11,3%; kinh tế tư nhân đạt 5.815,9 tỷ đồng, tăng 15,0%; kinh tế Nhà nước đạt 440,4 tỷ đồng, giảm 12,4%; kinh tế tập thể đạt 242 triệu đồng, giảm 1,2%.Một số nhóm mặt hàng có sức mua tăng mạnh như: Ô tô các loại 1.581,9 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước; nhóm nhiên liệu khác đạt 441,0 tỷ đồng, tăng 29,7%; nhóm sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 454,1tỷ đồng, tăng 16,5%;  nhóm gỗ và VLXD 3.021,8 tỷ đồng, tăng 14,8%; nhóm lương thực, thực phẩm 5.836,3 tỷ đồng, tăng 14,9%... Bên cạnh đó một số nhóm mặt hàng lại có sức mua giảm, cụ thể: nhóm xăng, dầu các loại 1.693,4 tỷ đồng, giảm 7,6%; nhóm hàng hóa khác 1.571,5 tỷ đồng, giảm 7,2%; nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục 169,9 tỷ đồng, giảm 4,9%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.434,6 tỷ đồng, giảm 4,2%.

4.2. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Xuất khẩu: Ước tính tháng này giá trị xuất khẩu đạt trên 77,6 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng tháng năm trước.Tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng năm 2016 ước đạt gần 856,8 triệu USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Quần áo các loại đạt gần 220,8 triệu USD; xi măng, clanke đạt 181,2 triệu USD; giầy dép khác đạt 145,4 triệu USD; Camera và linh kiện điện thoại đạt 181,6 triệu USD; linh kiện điện tử đạt 28,2 triệu USD.Giá trị xuất khẩu 11 tháng năm nay giảm là do một số mặt hàng chủ lực có giá trị xuất khẩu giảm mặc dù số lượng vẫn tăng như: Xi măng đạt trên 5.014 nghìn tấn, tăng 0,2% tuy nhiên giá trị lại giảm 14,8%; camera và linh kiện điện thoại đạt trên 45,6 triệu chiếc, tăng 10,2%, giá trị xuất khẩu giảm 23,8%. Bên cạnh đó một số mặt hàng xuất khẩu cũng giảm sút như: Túi nhựa 1,7 nghìn tấn, giảm 26,8%; cần gạt nước 6,1 triệu chiếc, giảm 30,3%; kính quang học 3,4 triệu chiếc, giảm 12,2%.Tuy nhiên một số sản phẩm xuất khẩu vẫn tăng khá như: Dứa, dưa chuột đóng hộp đạt 4,3 nghìn tấn, gấp gần 3,5 lần; quần áo các loại đạt trên 41,1 triệu chiếc, tăng 49,3%; giầy dép các loại 19,6 triệu đôi, tăng 12%; hàng thêu ren 376,5 nghìn chiếc, tăng 11,6%; phôi nhôm gần 15 nghìn tấn, tăng 75,7%; một số mặt hàng tuy lượng xuất khẩu giảm nhưng giá trị xuất khẩu vẫn tăng như: Nước dứa cô đặc, thịt lợn đông lạnh, găng tay các loại, đồ chơi trẻ em hình con vật…

Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu tháng này ước đạt trên 48,9 triệu USD, giảm 56,1% so với cùng tháng năm trước.Tính chung lại, tổng giá trị nhập khẩu 11 tháng ước đạt 695,8 triệu USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Vải may mặc 104,9 triệu USD; phụ liệu may mặc 70,6 triệu USD; phụ liệu sản xuất giầy dép 48,7 triệu USD; ô tô 67,3 triệu USD; máy móc thiết bị phụ tùng 19,5 triệu USD; linh kiện điện tử 211,2 triệu USD.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển trong 11 tháng năm 2016 ước đạt gần 43,2 triệu tấn, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ đạt 21,8 triệu tấn, tăng 18,8%; vận tải đường sông đạt 20,2 triệu tấn, tăng 23,6%; vận tải đường biển 1,2 triệu tấn, giảm 4,6%. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt trên 5.955,7 triệu tấn.km, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ đạt 1.212,0 triệu tấn.km, tăng 22,6%; vận tải đường sông đạt 4.187,9 triệu tấn.km, tăng 24,2%; vận tải đường biển đạt 555,8 triệu tấn.km, giảm 3,5%.Vận tải hành khách: Ước tính khối lượng hành khách vận chuyển 11 tháng đầu năm nay đạt trên 18,0 triệu lượt khách, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ đạt 15,8 triệu lượt khách, tăng 22,0%, vận tải đường sông đạt 2,2 triệu lượt khách, tăng 8,0%. Khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 1.138,9 triệu lượt khách.km, tăng 24,4%. Trong đó: vận tải đường bộ gần 1.129,7 triệu lượt khách.km, tăng 24,6%; vận tải đường sông 9,2 triệu lượt khách.km, tăng 2,5%. Doanh thu vận tải: Trong 11 tháng ước đạt gần 5.225,0 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ 2.919,8 tỷ đồng, tăng 20,7%; vận tải đường thủy 1.953,1 tỷ đồng, tăng 22,5%; hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 352,1 tỷ đồng, tăng 44,6%.

4.4. Du lịch

Ước tính số lượt khách đến các điểm thăm quan và du lịch trong tỉnh tháng 11/2016 đạt gần 290,9 nghìn lượt, tăng 4,8% so với tháng 11/2015. Số ngày khách lưu trú trong tháng ước đạt 61,1 nghìn ngày khách, tăng 27,2%. Doanh thu du lịch ước đạt gần 105,0 tỷ đồng, tăng 29,3%. Tính chung lại, 11 tháng đầu năm nay lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch toàn tỉnh ước đạt trên 6.133,3 nghìn lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khách trong nước 5.464,7  nghìn lượt, tăng 5,6%; khách quốc tế 668,9 nghìn lượt, tăng 21,6%. Số ngày khách lưu trú ước đạt trên 653,4 nghìn ngày khách, tăng 26,1%. Doanh thu du lịch ước đạt gần 1.659,2 tỷ đồng, tăng 23,1%.

                 5. Một số vấn đề xã hội

          5.1. Văn hoá thông tin

                Hoạt động VHTT trong tháng diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực bám sát yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng như của địa phương. Đặc biệt tổ chức thành công các nội dung trong Liên hoan thanh niên Việt – Trung lần thứ III như: Tổ chức Diễn đàn "Thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch"; triển lãm ảnh "Non nước Ninh Bình" với gần 200 bức ảnh về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; liên hoan Văn nghệ với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thanh niên Trung Quốc và thanh niên Ninh Bình thể hiện.                Trong tháng, Nhà hát chèo của tỉnh đã thực hiện 18 buổi biểu diễn chương trình ca múa nhạc dân gian và múa rối nước phục vụ đông đảo khán giả thưởng thức nghệ thuật trong toàn tỉnh. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã thực hiện 32 buổi chiếu phim, trong đó có 10 buổi chiếu lưu động phục vụ hàng nghìn lượt người xem.

                5.2. Thể dục thể thao

                Trong tháng vẫn duy trì đào tạo nâng cao thành tích cho VĐV các lớp năng khiếu và các đội tuyển tại trung tâm, đồng thời tổ chức và tham gia thi đấu các giải chuyên nghiệp như: Tổ chức giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư năm 2016, tham dự giải gồm có 4 đội: Độ Thể công, đội Tràng an Ninh Bình, Đội BTL Biên Phòng và đội Hoàng Gia Thái Lan; tham gia thi đấu giải Cử tạ vô địch Quốc gia năm 2016 tại Đà Nẵng, kết quả đạt 2HCV, 4 HCB và 2 HCĐ; tham gia thi đấu giải Bóng chuyền trẻ cúp các CLB toàn quốc năm 2016 tại Hà Tĩnh (từ 01/11-19/11/2016).Bên cạnh đó hoạt động thể thao quần chúng cũng được quan tâm chú trọng, trong tháng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao sâu rộng tới các cơ sở, thu hút đông đảo mọi đối tượng tham gia và cổ vũ.

                5.3. Y tế [1]

                Trong tháng ngành y tế đã chủ động ứng phó với các bệnh truyền nhiễm trong thời điểm giao mùa; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc và phương tiện sẵn sàng tiếp nhận và điều trị khi có bệnh nhân mắc bệnh dịch. Trong tháng 10/2016, toàn tỉnh phát hiện 34 ca mắc bệnh chân - tay - miệng; xảy ra 57 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, trong đó không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã khám bệnh cho 83 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 18,7 nghìn lượt, khám phụ khoa 13,5 nghìn lượt, khám thai 8 nghìn lượt, đặt vòng 426 ca. Cũng trong tháng, phát hiện mới 6 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 4 trường hợp, có 2 trường hợp tử vong do AIDS.

5.4. Giáo dục

Ngành giáo dục đã tổ chức phong phú các hoạt động Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như: Tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Giáo dục thường xuyên lần thứ nhất năm học 2016-2017; tổ chức giải cầu lông ngành giáo dục đào tạo Ninh Bình lần thứ XI... bên cạnh đó các trường học trên địa bàn tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng.Cũng trong tháng Sở giáo dục và đào tạo phối hợp với trường Đại học Hoa Lư tổ chức tập huấn, đánh giá học sinh tiểu học cho hơn 300 giáo viên tiểu học và giảng viên trường ĐH Hoa Lư với mục đích đào tạo đội ngũ giảng viên cốt cán cấp tỉnh có khả năng tập huấn, hỗ trợ cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học về thực hiện đánh giá học sinh; Tổ chức ôn luyện và tuyển chọn đội tuyển chính thức tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2017.

 5.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trong tháng 10/2016 toàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 6 người và bị thương 20 người; xử lý 19 vụ phạm pháp hình sự với 19 đối tượng; phát hiện và xử lý 11 vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ chất ma túy với 12 đối tượng.Tính chung lại, trong 10 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 149 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt; làm chết 36 người và bị thương 123 người (tăng 16 vụ, 1 người chết và 10 người bị thương so với 10 tháng đầu năm 2015); xảy ra 234 vụ phạm pháp hình sự với 234 đối tượng (tăng 70 vụ và 49 đối tượng); phát hiện và xử lý 155 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với 193 đối tượng (giảm 394 vụ và giảm 421 đối tượng).

5.6. Tình hình cháy nổ, bảo vệ môi trường

                Trên địa bàn tỉnh, trong tháng 10 xảy ra 2 vụ cháy nhà dân gây thiệt hại không đáng kể./.

 

CÁC BÀI KHÁC