Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


 1.Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ chiêm xuân năm 2017 đạt 51,5 nghìn ha, giảm 1,4% (-744 ha) so với cùng vụ năm trước. Diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 43,0 nghìn ha, trong đó: Diện tích lúa đạt 41,1 nghìn ha, giảm 1,1% (-475,8 ha); diện tích ngô đạt trên 1,9 nghìn ha, giảm 11,9% (-257,1 ha); diện tích cây có củ đạt 1,4 nghìn ha, giảm 9,2% (-144 ha); diện tích cây công nghiệp đạt 4,1 nghìn ha, giảm 3,0% (-126,9 ha); diện tích cây rau, đậu các loại đạt trên 2,4 nghìn ha, tăng 5,7% (+132,5 ha) so với cùng vụ năm trước.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ chiêm xuân năm nay giảm một mặt là do công tác giải phóng mặt bằng để làm khu công nghiệp và xây dựng các khu tái định cư, mặt khác do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích cấy lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản, diện tích cây màu của Nho Quan chuyển sang trồng cây lâu năm là cây dứa...

Trong tháng, thời tiết tương đối thuận lợi nên các loại cây trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành việc chăm sóc lúa đợt 2, diện tích lúa trỗ đạt 3.143 ha. Bà con nông dân đang tập trung làm cỏ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại cho toàn bộ cây trồng vụ chiêm xuân.

Chăn nuôi: Trong tháng, đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được các cấp, các ngành quan tâm sâu sát. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 8.550 liều vắc xin lở mồm long móng, 6.135 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, gần 2,4 triệu liều vắc xin cúm gia cầm…

Lâm nghiệp: Công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được các ngành, các cấp quan tâm, vì vậy trong tháng không xảy ra vụ cháy, chặt phá rừng và buôn bán động vật quý hiếm nào. Diện tích rừng trồng mới toàn tỉnh trong tháng ước đạt 12 ha, bằng 18,6% ha so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu ở huyện Nho Quan).

Thuỷ sản: Hiện nay, các hộ nuôi trồng thuỷ sản đang tiếp tục cải tạo ao đầm nuôi thủy sản và một số diện tích đã được tiến hành thả cá giống. Ước tính sản lượng thủy sản từ đầu năm đến nay là 14,2 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tại vùng nuôi trồng thủy sản huyện Kim Sơn, các hộ nuôi trồng đang tiếp tục cải tạo tu sửa bể bồn sản xuất nuôi thủy sản vụ 1 năm 2017. Tính đến nay lượng tôm giống được thả là 52,9 triệu con; trong đó: giống tôm sú 20,5 triệu con, tôm thẻ 32,4 triệu con.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính tăng 28,60% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,03%, công nghiệp chế biến tăng 30,09%, ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện tăng 25,2% ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 12,93%, .

So với tháng 03/2017, chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này giảm 5,54%, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 4,12%; công nghiệp chế biến giảm 5,98%; công nghiệp sản xuất, PP điện giảm 4,08%; sản xuất cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,98%.

 Tính chung lại 4 tháng đầu năm 2017 tăng 28,54% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 7,96%; công nghiệp chế biến tăng 32,97%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 5,36%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,49%.

Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng này toàn tỉnh ước đạt 3.406,1 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 16,3 tỷ đồng, giảm 7,3%; Công nghiệp chế biến đạt 3.326,5 tỷ đồng, tăng 27,3%; Công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 50,1 tỷ đồng, giảm 8,2%; Công nghiệp sản xuất nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải đạt 13,1 tỷ đồng, giảm 7,5%.

Tính chung lại, tổng giá trị sản xuất 4 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh đạt 13.324,7 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 61,7 tỷ đồng, giảm 6,8%; công nghiệp chế biến đạt 12.975,1 tỷ đồng, tăng 30,4%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 238,8 tỷ đồng, tăng 6,6%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải đạt 49,1 tỷ đồng, tăng 1,1%.

Các sản phẩm công nghiệp 4 tháng đầu năm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Ngô ngọt đóng hộp gần 1.387,4 tấn, tăng 25,4%; Dứa đóng hộp đạt 3,9 nghìn tấn, gấp 3,1 lần; nước quả, nước rau ép đạt 1.391 nghìn lít, gấp 2,2 lần; phân đạm đạt 132,6 nghìn tấn, gấp 2,3 lần; phân lân nung chảy đạt 61,9 nghìn tấn, tăng 52,8%; cấu kiện nhà lắp ráp sẵn bằng kim loại đạt gần 7,4 nghìn tấn, tăng 18,5%; linh kiện điện tử đạt 69,4 triệu cái, tăng 25,8%; modul camera đạt 27,8 triệu sản phẩm, gấp 2,0 lần; kính máy ảnh đạt 1.392,8 nghìn cái, tăng 28,2%; xe ô tô 5-14 chỗ đạt 5.025 chiếc, gấp gần 4,3 lần; đồ chơi hình con vật đạt 1.992,6 nghìn con, tăng 42,5%; cần gạt nước ô tô đạt 2.168,6 nghìn cái, tăng 7,6%; nước máy thương phẩm đạt 5,7 triệu m3, tăng 14,6%; điện sản xuất đạt 172 Tr.kwh, tăng 8%... Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút là: Đá khai thác đạt 1.138,1 nghìn m3, giảm 8,8%; thức ăn gia súc đạt 1.629,1 tấn, giảm 56,8%; găng tay đạt gần 4,64 triệu cái, giảm 25,2%; giày, dép vải đạt 6.175,2 nghìn đôi, giảm 9,6%; gạch xây bằng đất nung đạt 66,5 triệu viên, giảm 23,1%; xi măng và clanhke đạt 3.705,4 nghìn tấn, giảm 4,5%, thép các loại đạt 87,3 nghìn tấn, giảm 4,9%; tai nghe điện thoại đạt 13,1 triệu cái, giảm 26,5%;...

3. Vốn đầu tư phát triển

  Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh tháng 4/2017 ước đạt 1.576,8 tỷ đồng. Chia ra: Vốn Nhà nước đạt 215,7 tỷ đồng (trong đó: vốn ngân sách Nhà nước đạt 151,6 tỷ đồng; vốn tín dụng đạt 17,7 tỷ đồng; trái phiếu Chính Phủ đạt 16,1 tỷ đồng); Vốn ngoài Nhà nước đạt 1.221,3 tỷ đồng (Trong đó: vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước 715,8 tỷ đồng, vốn trong dân 505,5 tỷ đồng); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 139,8 tỷ đồng. So với cùng tháng năm trước tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 2,2%: Trong đó: vốn ngân sách tăng 3,9%; vốn tín dụng giảm 46,9%; vốn ngoài Nhà nước tăng 0,6%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gấp gần 11,0 lần.

Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 5.704,7 tỷ đồng, tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước gần 525,7  tỷ đồng, tăng 20,0%; vốn tín dụng 64,1 tỷ đồng, giảm 9,6%; vốn trái phiếu Chính Phủ đạt 66,5 tỷ đồng, giảm 75,0%; vốn ngoài nhà nước đạt 4.188,7 tỷ đồng, tăng 1,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 761,3 tỷ đồng, gấp gần 3,9 lần.

Trong tháng một số công trình khởi công mới như: Dự án xây dựng trường mầm non thị trấn Me huyện Gia Viễn, dự án hội trường UBND xã Gia Hòa, dự án xây dựng trường mầm non Gia Phú, dự án xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS Kim Chính…

Các công trình có khối lượng vốn đầu tư thực hiện lớn trong 4 tháng đầu năm như: dự án xây dựng trụ sở huyện ủy - HĐND - UBND và hội trường trung tâm huyện Gia Viễn ước đạt 20,5 tỷ đồng;  Dự án xây dựng tuyến đường liên xã Phú Lộc và xã Kỳ Phú vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan ước đạt 31,4 tỷ đồng; Dự án nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi xã Ninh Giang ước đạt 10,5 tỷ đồng; Dự án kết nối Cao tốc - Cầu Giẽ ước đạt trên 52,6 tỷ đồng; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Viên Nha phương Ninh Khánh ước đạt 12,8 tỷ đồng; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Phong Sơn - Nam Bình ước đạt 12,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI như dự án đầu tư máy móc thiết bị của công ty TNHH MC Nex Ninh Bình ước đạt 365 tỷ đồng; Dự án xây dựng của công ty TNHH sản xuất giấy Chung JYE Ninh Bình ước đạt 170 tỷ đồng đã bắt đầu đi vào sản xuất…

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

4.1. Bán lẻ hàng hóa:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt gần 7.407,0 tỷ đồng, tăng 8,6% so với 4 tháng đầu năm 2016. Trong đó: Kinh tế cá thể đạt gần 5.017,0 tỷ đồng, tăng 9,6%; kinh tế tư nhân đạt gần 2.230,0 tỷ đồng, tăng 7,0%; kinh tế Nhà nước 160,0 tỷ đồng, giảm 1,0%; kinh tế tập thể 40 triệu đồng, giảm 50,0%.

So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các nhóm mặt hàng đều có sức mua tăng, trong đó một số nhóm tăng mạnh như: nhiên liệu khác đạt 319,8 tỷ đồng, tăng 161,6%; ô tô các loại 632,5 tỷ đồng, tăng 26,6%; hàng hóa khác 684,7 tỷ đồng, tăng 17,1%; vật phẩm văn hóa, giáo dục 69,9 tỷ đồng, tăng 16,2%; lương thực, thực phẩm 2.327,0 tỷ đồng, tăng 13,2%; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 175,4 tỷ đồng, tăng 12,5%; phương tiện đi lại 455,9 tỷ đồng, tăng 10,6%... Duy nhất nhóm xăng, dầu các loại đạt 415,5 tỷ đồng, giảm 35,7%.

4.2. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Xuất khẩu: Tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt trên 332,9 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Quần áo các loại đạt gần 51,5 triệu USD; xi măng, clanke đạt 81,3 triệu USD; giầy dép các loại đạt 41,1 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại 114,0 triệu USD; linh kiện điện tử 16,6 triệu USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu 4 tháng năm nay tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Dứa, dưa chuột đông lạnh 3,3 nghìn tấn, gấp 2,2 lần; nước dứa cô đặc 324 tấn, gấp 3,7 lần; camera và linh kiện điện thoại 24,6 triệu sản phẩm, tăng 64,2%; cần gạt nước 2,3 triệu chiếc, tăng 5,4%; linh kiện điện tử 16,6 triệu USD, gấp 2,8 lần; sản phẩm cói 292,8 nghìn sản phẩm, gấp 2,5 lần; xi măng+clanke 2,7 triệu tấn, tăng 6,1%... Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu lại giảm sút như: Quần áo các loại trên 11,0 triệu chiếc, giảm 3,3%; hàng thêu ren 71,6 nghìn chiếc, giảm 66,8%; găng tay các loại 2,3 triệu đôi, giảm 29,4%; giầy dép khác 5,1 triệu đôi, giảm 14,0%; túi nhựa 394,0 tấn, giảm 46,8%

Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt trên 235,1 triệu USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Vải may mặc 26,2 triệu USD; phụ liệu may mặc 15,2 triệu USD; linh kiện điện tử 131,2 triệu USD; ô tô 30,0 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày dép 13,5 triệu USD.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hành khách: Khối lượng hành khách vận chuyển ước thực hiện trong 4 tháng đầu năm 2017 trên 6,7 triệu lượt khách, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ gần 5,9 triệu lượt khách, tăng 3,5%; vận tải đường sông 0,8 triệu lượt khách, tăng 6,2%. Khối lượng hành khách luân chuyển ước thực hiện gần 405,2 triệu lượt khách.km, tăng 3,6%, trong đó: vận tải đường bộ gần 401,7 triệu lượt khách.km, tăng 3,6%; vận tải đường sông trên 3,5 triệu lượt khách.km, tăng 4,4%.

Vận tải hàng hóa: Ước tính khối lượng hàng hóa vận chuyển 4 tháng đầu năm đạt gần 15,2 triệu tấn, giảm 0,3% so với thực hiện 4 tháng đầu năm 2016. Trong đó: vận tải đường bộ đạt gần 7,8 triệu tấn, giảm 0,4%; vận tải đường sông đạt 7,0 triệu tấn, giảm 0,4%; vận tải đường biển 0,4 triệu tấn, tăng 3,7%. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt trên 2.080,3 triệu tấn.km, giảm 1,8%, trong đó vận tải đường bộ đạt trên 413,4 triệu tấn.km, giảm 2,7%; vận tải đường sông đạt 1.462,4 triệu tấn.km, giảm 2,3%; vận tải đường biển đạt 204,5 triệu tấn.km, tăng 3,9%.

 Doanh thu vận tải: Trong 4 tháng ước đạt trên 1.901,5 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ trên 1.068,8 tỷ đồng, tăng 1,1%; vận tải đường thủy gần 700,6 tỷ đồng, giảm 0,4%; hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 132,1 tỷ đồng, giảm 1,4%.

4.4. Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng chung trên thị trường toàn tỉnh tháng 4/2017 giảm 0,46% so với tháng trước. Trong đó giảm mạnh nhất là nhóm giao thông giảm 1,43%, nguyên nhân chủ yếu là do giá xăng, dầu diezen được điều chỉnh giảm 3,2% so với tháng trước. Cùng có chỉ số giảm còn có 3 nhóm: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,78%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,59% (trong đó nhóm lương thực tăng 0,27%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,79%; nhóm thực phẩm giảm 1,33%); nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,15%. Hai nhóm có chỉ số tăng nhẹ gồm: nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,1%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%. Năm nhóm còn lại vẫn giữ ổn định.

Chỉ số giá tháng này tăng 0,13% so với tháng 12 năm 2016. Tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 15,91%; tiếp đến là nhóm giao thông tăng 2,27%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,2%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,34%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,07%. Bốn nhóm có chỉ số giảm gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,78%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 1,89%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,02%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,38%. Hai nhóm còn lại vẫn giữ ổn định.

Chỉ số giá vàng tháng 4/2017 tăng 0,53% so với tháng trước và tăng 2,95% so với tháng 12 năm trước; chỉ số giá bán lẻ đô la Mỹ giảm 1,56% so với tháng trước và tăng 0,41% so với tháng 12 năm 2016.

4.5.  Du lịch

Do trong tháng diễn ra Lễ hội Tràng An 2017 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, thêm vào đó ngành du lịch Ninh Bình đã có nhiều sáng tạo trong việc tái hiện lại phim trường của bộ phim Hollywood đình đám“Kong: Skull Island” đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút một lượng lớn khách du lịch trong nước cũng như khách quốc tế đến với Ninh Bình. Ước tính số lượt khách đến các điểm thăm quan và du lịch trong tỉnh tháng 4/2017 đạt gần 885,0  nghìn lượt, tăng 23,0% so với cùng tháng năm trước. Số ngày khách lưu trú trong tháng ước đạt hơn 73,7 nghìn ngày khách, tăng 0,6%. Doanh thu du lịch ước đạt gần 266,2 tỷ đồng, tăng 38,3%. 

Tính chung lại, 4 tháng đầu năm nay lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch toàn tỉnh ước đạt trên 4.094,8 nghìn lượt khách, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khách trong nước gần 3.786,7 nghìn lượt, tăng 11,8%, khách quốc tế gần 308,2 nghìn lượt, tăng 17,5%. Số ngày khách lưu trú ước đạt trên 254,4 nghìn ngày khách, tăng 9,8%. Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.185,1 tỷ đồng, tăng 35,0%.

            5. Một số vấn đề xã hội

         5.1. Văn hoá thông tin

Hoạt động văn hóa thông tin trong tháng diễn ra với các nội dung chủ yếu sau: Trong tháng tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2017, do gắn với dịp kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh nên lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đây cũng là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong lễ hội tổ chức các hoạt động chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi lành mạnh tại Lễ hội như: màn trống hội Hoa Lư, biểu diễn múa lân, rồng, hội trại thanh niên, cờ người, chọi gà, tổ tôm điếm, bắn cung, bắn nỏ, vật dân tộc... Thông qua các hoạt động của lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, thu hút khách trong và ngoài nước về với Ninh Bình.

Trung tâm văn hóa tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, chào mừng lễ hội Hoa Lư năm 2017, tiến tới kỷ niệm 1050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt;

Nhà hát Chèo thực hiện các buổi biểu diễn chương trình ca múa nhạc, trống hội phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân trong tỉnh;

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thực hiện 85 buổi chiếu phim (trong đó có 44 buổi chiếu lưu động), phục vụ 5.594 lượt người xem;

Thư viện tỉnh tiếp tục trưng bày 35 quyển báo Ninh Bình, 150 cuốn sách viết về Ninh Bình tại Phòng trưng bày tuyên truyền chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.  Bảo tàng tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề “Ninh Bình – 25 năm xây dựng và phát triển” phục vụ lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư” phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2017, đón tiếp 3.297 lượt khách tham quan (trong đó có 40 lượt khách quốc tế).

5.2. Thể dục thể thao

Phong trào thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi nhân kỷ niệm ngày tái lập tỉnh và lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư như tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức các giải thi đấu giao hữu…

Đối với thể thao thành tích cao: Duy trì đào tạo, huấn luyện cho các vận động viên và các lớp năng khiếu tại Trung tâm Huấn luyện.

 Bên cạnh đó cử vận động viên tham gia thi đấu một số giải quốc gia và quốc tế như: Tham gia giải Vật vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan; Tham gia thi đấu giải Vô địch Cờ vua trẻ Châu Á tại Uzbekistan; Tham gia thi đấu cử tạ tại giải Vô địch thanh thiếu niên thế giới tại Thái Lan. Đội bóng chuyền Tràng An Ninh Bình thi đấu vòng I giải Vô địch quốc gia tại Thái Bình. Kết quả thắng 04 trận, thua 01 trận, giành quyền tham gia thi đấu tranh Cúp Hùng Vương tại Phú Thọ.

5.3. Y tế

Trong  tháng, ngành y tế đã chủ động ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng c­ường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc và phư­ơng tiện sẵn sàng tiếp nhận và điều trị khi có bệnh nhân mắc bệnh dịch; thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số-kế hoạch hoá gia đình.

Công tác phòng chống dịch bệnh: Trong tháng  không có ca mắc bệnh Chân-Tay-Miệng; có 73 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm.

   Công tác khám chữa bệnh luôn đ­ược quan tâm thực hiện; tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã khám bệnh cho 68 nghìn lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 17 nghìn l­ượt bệnh nhân; khám phụ khoa 9 nghìn lượt; khám thai 4,8 nghìn lượt; đặt vòng 65 ca, triệt sản 2 trường hợp.

Công tác phòng chống HIV/AIDS: trong tháng phát hiện 9 người nhiễm HIV, 8 trường hợp chuyển sang ADIS, không có trường hợp tử vong do AIDS.

5.4. Giáo dục

Trong tháng, ngành giáo dục có các hoạt động nổi bật như: Tham dự cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia tại thành phố Hải Phòng. Kết quả có 28/30 học sinh đoạt giải, trong đó có 01 giải Nhất (Học sinh Đào Đức Đạt trường THPT chuyên Lương Văn Tụy thi môn Vật lí đạt điểm tuyệt đối 50/50 điểm); 08 giải Nhì; 09 giải Ba; 10 giải Khuyến khích;

 Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trực tuyến (OSE) và thi tài năng tiếng Anh cấp quốc gia có 28/46 học sinh của 3 khối lớp 5, lớp 9, lớp 11 đạt tỷ lệ 60,9%, trong đó có 4 giải Vàng, 1 giải Bạc, 3 giải Đồng, 20 giải Khuyến khích. Tại vòng chinh phục hộp Kim Cương, em Nguyễn Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 11 chuyên Lương Văn Tụy xuất sắc giành giải Kim cương.

Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia tại Phú Thọ có 3/6 dự án đạt giải: Dự án Máy hỗ trợ tập cầu lông của 2 học sinh THCS Sơn Hà - Nho Quan đạt giải Nhất lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, giải Ba toàn cuộc;  Dự án Mũ bảo hiểm tự cầu cứu (Smart Helmet) của 2 học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đạt giải Nhì lĩnh vực vật lí và thiên văn; Dự án Máy sấy đa năng - thông minh, tiết kiệm năng lượng của 2 học sinh trường THCS Đinh Tiên Hoàng - TPNB đạt giải Khuyến khích lĩnh vực năng lượng vật lý.

Ngoài ra còn tổ chức một số cuộc thi cấp tỉnh như: Tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lý qua mạng Internet; tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cho học sinh trung học; tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

5.5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội[1]

Trong tháng 3/2017 toàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 6 người và bị thương 10 người; xử lý 19 vụ phạm pháp hình sự với 19 đối tượng; phát hiện và xử lý 14 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy với 16 đối tượng.

Tính chung lại, trong 3 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 01 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 20 người và bị thương 56 người (tăng 3 vụ, 6 người chết và 15 người bị thương so với 3 tháng 2016); xử lý 63 vụ phạm pháp hình sự với 63 đối tượng (tăng 6 vụ, 6 đối tượng); phát hiện và xử lý 43 vụ buôn bán, vận chuyển và tàng trữ chất ma túy với 52 đối tượng (giảm 11 vụ và 4 đối tượng).

5.6. Tình hình cháy nổ, bảo vệ môi trường

Trên địa bàn tỉnh, trong tháng 4/2017 không xảy ra cháy nổ cũng như tình trạng vi phạm về môi trường.[1] Số liệu tình hình an ninh, trật tự là số liệu tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017

CÁC BÀI KHÁC