Hôm nay, thứ 5 20/07/2017
Tìm kiếm:  

THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG


1.Sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp: Vụ chiêm xuân năm nay, thời tiết đầu mùa nắng ấm thuận lợi cho việc gieo cấy, song trong quá trình cây sinh trưởng phát triển lại ít mưa nên ảnh hưởng đến năng suất của hầu hết các loại cây trồng. Nhìn chung năng suất của các loại cây trồng vụ chiêm xuân năm nay thấp hơn so với cùng vụ năm 2016.

Tình hình sâu bệnh: Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có hơn 9,5 nghìn ha lúa bị nhiễm khô vằn, trong đó nhiễm nặng gần 1,9 nghìn ha, diện tích phun trừ gần 8,3 nghìn ha; diện tích bị bệnh bạc lá trên 1,0 nghìn ha. Đến nay, toàn tỉnh gặt được gần 4,0 nghìn ha lúa, chủ yếu là diện tích lúa ngoài đê ở hai huyện Nho Quan và Gia Viễn thu hoạch sớm để tránh lũ tiểu mãn.

Chăn nuôi: Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2017, tổng đàn trâu toàn tỉnh ước tính trên 13,9 nghìn con, giảm 0,9% (-120 con) so với cùng kỳ năm trước; đàn bò trên 38,6 nghìn con, tăng 1,5% (+571 con); đàn lợn 352,6 nghìn con tăng 5,7% (+19 nghìn con); đàn gia cầm trên 3,6 triệu con tăng 5,3% (+185 nghìn con)

Tình hình chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn, giá thịt hơi vẫn ở mức thấp, hơn nữa việc tiêu thụ gặp khó khăn do cung vượt quá cầu. Do đó số lượng đầu con còn lưu lại chuồng khá lớn.

Công tác phòng trừ dịch bệnh luôn được quan tâm, trong tháng đã tiêm 6,8 nghìn liều vắc xin LMLM; 46,1 nghìn vắc xin dịch tả lợn; 9,7 nghìn liều vắc xin phó thương hàn và tụ dấu lợn; 199,9 nghìn vắc xin cúm gia cầm; 2,4 nghìn liều tụ huyết trùng.

Lâm nghiệp: Trong tháng, công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được các cấp ngành quan tâm nên trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng hay các hoạt động chặt phá rừng, buôn bán động vật rừng quý hiếm.

Thủy sản: Trong tháng, thời tiết tương đối thuận lợi tạo điều kiện cho việc khai thác và nuôi trồng thủy sản. Sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm ước tính đạt trên 17,5 nghìn tấn tăng 600,5 tấn (+3,5%) chủ yếu tăng ở sản lượng thủy sản khai thác nước mặn, lợ và sản lượng ngao.

Tại vùng nuôi nước lợ huyện Kim Sơn, các xã đã kết thúc công tác thả giống tôm nước lợ vụ I năm 2017. Số lượng tôm giống nhập về đến nay đạt 88,6 triệu con trong đó: tôm sú 40,4 triệu con; tôm thẻ chân trắng 48,2 triệu con. Qua theo dõi và kiểm tra, tôm sinh trưởng và phát triển bình thường, tuy nhiên thời tiết ngày đêm có sự thay đổi lớn về nhiệt độ do đó các hộ nuôi cần quạt nước, chạy máy sục khí, bổ sung nước khi cần thiết để duy trì môi trường ổn định giúp tôm thích nghi với điều kiện thời tiết.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này ước tính tăng 13,72% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 12,47%, công nghiệp chế biến tăng 12,78%, ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện tăng 21,79%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 12,99%.

So với tháng 04/2017, chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng này giảm 10,78%, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,35%; công nghiệp chế biến giảm 11,9%; công nghiệp sản xuất, PP điện giảm 7,9%; sản xuất cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,03%.

 Tính chung lại 5 tháng đầu năm 2017, chỉ số IIP toàn tỉnh tăng 24,91% so với cùng kì năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 0,31%; công nghiệp chế biến tăng 28,18%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 7,58%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,14%.

Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng này toàn tỉnh ước đạt 3.165,3 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 19,2 tỷ đồng, tăng 13,5%; Công nghiệp chế biến đạt 3.079,4 tỷ đồng, tăng 15,3%; Công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 53,2 tỷ đồng, tăng 25,0%; Công nghiệp cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải đạt 13,5 tỷ đồng, giảm 0,4%.

Tính chung lại, tổng giá trị sản xuất 5 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh đạt 16.512,2 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 83,5 tỷ đồng, tăng 0,4%; công nghiệp chế biến đạt 16.067,9 tỷ đồng, tăng 27,3%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 298,8 tỷ đồng, tăng 12,1%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải đạt 61,9 tỷ đồng, giảm 0,4%.

Các sản phẩm công nghiệp 5 tháng đầu năm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Dứa đóng hộp đạt 6,6 nghìn tấn, gấp hơn 3,0 lần; nước quả, nước rau ép đạt 1.071 nghìn lít, tăng 58,8%; phân đạm đạt 126,6 nghìn tấn, tăng 95,1%; phân lân nung chảy đạt 79,9 nghìn tấn, tăng 66,8%; cấu kiện nhà lắp ráp sẵn bằng kim loại đạt gần 8,8 nghìn tấn, tăng 19,3%; linh kiện điện tử đạt 72,9 triệu cái, tăng 5,2%; modul camera đạt 34,9 triệu sản phẩm, gấp hơn 2,0 lần;  tai nghe điện thoại đạt 25,6 triệu cái, tăng 14,9%; kính máy ảnh đạt 1.623,1 nghìn cái, tăng 12,7%; xe ô tô 5-14 chỗ đạt 5.192 chiếc, gấp trên 3,4 lần; đồ chơi hình con vật đạt 2.500,4 nghìn con, tăng 42,5%; cần gạt nước ô tô đạt 3.152,6 nghìn cái, tăng 28,3%; nước máy thương phẩm đạt 7,3 triệu m3, tăng 16,5%; điện sản xuất đạt 200 Tr.kwh, tăng 11%; Đá khai thác đạt 1.576,8 nghìn m3, tăng 1,0%;... Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút là: Thức ăn gia súc đạt 1.492,5 tấn, giảm 66,7%; găng tay đạt gần 5,73 triệu cái, giảm 23,9%; giày, dép vải đạt 7.539,5 nghìn đôi, giảm 12,7%; gạch xây bằng đất nung đạt 85,6 triệu viên, giảm 25,4%; xi măng và clanhke đạt 4.660,4 nghìn tấn, giảm 5,2%; thép các loại đạt 109,9 nghìn tấn, giảm 6,4...

 3. Vốn đầu tư phát triển

  Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh tháng 5/2017 ước đạt 1.979,1 tỷ đồng. Chia ra: Vốn Nhà nước đạt 236,6 tỷ đồng (trong đó: vốn ngân sách Nhà nước đạt 156,3 tỷ đồng; vốn tín dụng đạt 17,5 tỷ đồng; trái phiếu Chính Phủ đạt 31,2 tỷ đồng); Vốn ngoài Nhà nước đạt 1.574,2 tỷ đồng (Trong đó: vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước 883,7 tỷ đồng, vốn trong dân 690,5 tỷ đồng); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 168,2 tỷ đồng. So với cùng tháng năm trước tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 22,0%: Trong đó: vốn ngân sách tăng 16,6%; vốn tín dụng giảm 1,9%; vốn ngoài Nhà nước tăng 10,7%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gấp 35,4 lần.

Tính chung lại, tổng vốn đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 7.961,2 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước 669,4  tỷ đồng, tăng 17,0%; vốn tín dụng 76,3 tỷ đồng, giảm 14,1%; vốn trái phiếu Chính Phủ đạt 131,2 tỷ đồng, giảm 54,7%; vốn ngoài nhà nước đạt 5.974,4 tỷ đồng, tăng 7,6%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 979,9 tỷ đồng, gấp 4,9 lần.

Trong tháng một số công trình khởi công mới như: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Mạ Đồng, dự án xây dựng nhà đa năng trường THCS xã Ninh Mỹ, dự án xây dựng trường THCS xã Hùng Tiến, dự án xây dựng Đài tưởng niệm và công trình phụ trợ xã Gia Phú - Gia Viễn; Công ty TNHH Vienergy (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI) đã đầu tư giải phóng và san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Phúc Sơn để xây dựng nhà máy sản xuất giày, gia công các loại sản phẩm giầy dép với tổng mức đầu tư 573,7 tỷ đồng…

Các công trình có khối lượng vốn đầu tư thực hiện lớn trong 5 tháng đầu năm như: Dự án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 2 ước đạt 92,8 tỷ đồng; Dự án Quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình ước đạt 36,2 tỷ đồng; Dự án xây dựng tuyến đường liên xã Phú Lộc và xã Kỳ Phú vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan ước đạt 37,5 tỷ đồng; Dự án xây dựng trụ sở huyện ủy – HĐND - UBND và Hội trường trung tâm huyện Gia Viễn ước đạt 28,3 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường đến trung tâm các xã Mai Sơn, Khánh Thượng, Khánh Thịnh ước đạt 20 tỷ đồng; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Viên Nha phường Ninh Khánh ước đạt 15,8 tỷ đồng; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Phong Sơn- Nam Bình ước đạt 15,9 tỷ đồng; Dự án nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi xã Ninh Giang ước đạt 13,5 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường trục xã Khánh Hồng ước đạt 12 tỷ đồng; Dự án mua thiết bị của công ty TNHH MCNEX VINA ước đạt 439 tỷ đồng; Dự án xây dựng của công ty TNHH JYE Ninh Bình ước đạt 183 tỷ đồng; Dự án xây dựng nhà xưởng và mua máy móc thiết bị của công ty TNHH Nam & Co London ước đạt 36 tỷ đồng; Dự án xây dựng trạm biến áp và kéo đường dây của công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình ước đạt 47 tỷ đồng…

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

4.1. Bán lẻ hàng hóa:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên thị trường toàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm nay ước đạt gần 9.265,8 tỷ đồng, tăng 8,3% so với 5 tháng đầu năm 2016. Trong đó: Kinh tế Nhà nước đạt trên 205,3 tỷ đồng, tăng 1,9%; kinh tế cá thể đạt trên 6.277,7 tỷ đồng, tăng 9,4%; kinh tế tư nhân đạt trên 2.782,6 tỷ đồng, tăng 6,6%; riêng kinh tế tập thể 68 triệu đồng, giảm 29,2%.

So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các nhóm mặt hàng đều có sức mua tăng, trong đó một số nhóm tăng mạnh như: nhiên liệu khác đạt 394,0 tỷ đồng, gấp trên 2,4 lần so với cùng kỳ; hàng hóa khác 869,9 tỷ đồng, tăng 21,2%; ô tô các loại 771,2 tỷ đồng, tăng 19,8%; lương thực, thực phẩm 2.915,7 tỷ đồng, tăng 13,4%;  vật phẩm văn hóa, giáo dục 83,0 tỷ đồng, tăng 11,6%; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 215,1 tỷ đồng, tăng 9,4%; phương tiện đi lại 556,1 tỷ đồng, tăng 8,5%... Duy nhất nhóm xăng, dầu các loại đạt 526,3 tỷ đồng, giảm 34,9%.

4.2. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Xuất khẩu: Tổng giá trị xuất khẩu tháng 5 năm 2017 ước đạt gần 77,7 triệu USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 433,2 triệu USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng 5 tháng đầu năm nay có giá trị xuất khẩu lớn là: Quần áo các loại đạt gần 78,5 triệu USD; xi măng, clanke đạt 101,1 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại đạt 146,4 triệu USD; giầy dép khác đạt 53,7 triệu USD; linh kiện điện tử đạt 19,7 triệu USD; dứa, dưa chuột đóng hộp gần 4,2 triệu USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu 5 tháng tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Camera và linh kiện điện thoại đạt gần 31,8 triệu sản phẩm, tăng 69,5%; cần gạt nước 3,8 triệu chiếc, tăng 46,4%; kính quang học 1,7 triệu chiếc, tăng 14,3%; xi măng, clanke 3,3 triệu tấn, tăng 7,6%; sản phẩm cói khác 467,3 nghìn sản phẩm, gấp 3,4 lần; linh kiện điện tử 19,7 triệu USD, tăng 86,8%; dứa, dưa chuột đóng hộp 3,8 nghìn tấn, gấp 2,0 lần; đồ chơi trẻ em 2,3 triệu chiếc, tăng 54,4%... Tuy nhiên một số sản phẩm xuất khẩu 5 tháng lại giảm sút so với cùng kỳ như: Quần áo các loại 12,4 triệu chiếc, giảm 9,1%; hàng thêu ren 111,5 nghìn chiếc, giảm 53,5%; găng tay các loại 2,7 triệu chiếc, giảm 32,1%; giày dép các loại 6,2 triệu đôi, giảm 37%; thảm cói 22,5 nghìn m2, giảm 39,7%.

   Nhập khẩu: Tổng giá trị nhập khẩu tháng 5 ước đạt 82,2 triệu USD, tăng 58,1% so với tháng 5/2016. Tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm nay ước đạt 347,5 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Linh kiện điện tử 208,4 triệu USD; vải may mặc gần 37,0 triệu USD; phụ liệu may 22,8 triệu USD; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 16,4 triệu USD; phụ liệu da giầy đạt 18,1 triệu USD.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hành khách: Khối lượng hành khách vận chuyển ước thực hiện trong 5 tháng đầu năm 2017 gần 8,3 triệu lượt khách, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ trên 7,2 triệu lượt khách, tăng 2,8%; vận tải đường sông trên 1,0 triệu lượt khách, tăng 5,1%. Khối lượng hành khách luân chuyển ước thực hiện gần 501,5 triệu lượt khách.km, tăng 3,3%, trong đó: vận tải đường bộ trên 497,1 triệu lượt khách.km, tăng 3,3%; vận tải đường sông gần 4,4 triệu lượt khách.km, tăng 4,2%.

Vận tải hàng hóa: Ước tính khối lượng hàng hóa vận chuyển 5 tháng đầu năm đạt trên 19,1 triệu tấn, giảm 0,1% so với thực hiện 5 tháng đầu năm 2016. Trong đó: vận tải đường bộ đạt gần 9,8 triệu tấn, giảm 0,1%; vận tải đường sông đạt gần 8,8 triệu tấn, giảm 0,2%; vận tải đường biển trên 0,5 triệu tấn, tăng 1,9%. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt trên 2.619,4 triệu tấn.km, giảm 1,2%, trong đó vận tải đường bộ đạt trên 524,0 triệu tấn.km, giảm 1,0%; vận tải đường sông đạt 1.841,0 triệu tấn.km, giảm 1,8%; vận tải đường biển đạt 254,4 triệu tấn.km, tăng 2,5%.

            Doanh thu vận tải: Trong 5 tháng ước đạt trên 2.383,4 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vận tải đường bộ đạt gần 1.340,6 tỷ đồng, tăng 1,5%; vận tải đường thủy gần 879,1 tỷ đồng, giảm 0,3%; hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 163,8 tỷ đồng, giảm 2,2%

4.4.  Du lịch

Trong thời gian qua, công tác lập quy hoạch phát triển du lịch được quan tâm triển khai thực hiện; hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được tập trung đầu tư, ngày một hoàn thiện; hoạt động du lịch, dịch vụ từng bước được tổ chức, quản lý khoa học theo hướng chuyên nghiệp, bền vững; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo, vì vậy lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch trong tỉnh ngày một đông hơn. Ước tính tháng 5/2017 lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch toàn tỉnh đạt trên 668,4 nghìn lượt, tăng 40,4% so với tháng 5 năm 2016. Trong đó: khách trong nước gần 598,1 nghìn lượt, tăng 46,5%; khách quốc tế 70,4 nghìn lượt, tăng 3,5%. Số ngày lưu trú ước đạt 94,8 nghìn ngày khách, tăng 65,7%. Doanh thu du lịch ước đạt gần 235,1 tỷ đồng, tăng 74,4%.

Tính chung lại, 5 tháng đầu năm nay lượng khách đến các điểm thăm quan du lịch toàn tỉnh ước đạt trên 4.836,1 nghìn lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khách trong nước gần 4.448,7 nghìn lượt, tăng 17,2%, khách quốc tế gần 387,4 nghìn lượt, tăng 17,3%. Số ngày khách lưu trú ước đạt trên 374,8 nghìn ngày khách, tăng 29,8%. Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.465,2 tỷ đồng, tăng 44,7%.

            5. Một số vấn đề xã hội

          5.1. Văn hoá thông tin

   Hoạt động văn hóa thông tin trong tháng chủ yếu nhằm chào mừng những ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), 131 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2017), 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017) và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017). Tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động nghệ thuật quần chúng, các chương trình giao lưu văn nghệ tạo không khí vui tươi phấn khởi và thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nhà hát Chèo thực hiện 29 buổi biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng khai mạc đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 và chào mừng năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc, đồng thời đẩy mạnh hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, thực hiện 96 buổi chiếu phim (trong đó có 68 buổi chiếu lưu động tại các huyện, thành phố) phục vụ 8.408 lượt người xem.

Bảo tàng tỉnh duy trì mở cửa đón khách thăm quan trong suốt dịp lễ, chuẩn bị tổ chức trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử pháp lý”.

Ngày 6/5, tại chùa Bái Đính, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2561 - Dương lịch 2017. Đại lễ Phật đản đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của đạo Phật. Tham dự buổi lễ có hàng ngàn tăng ni phật tử trong và ngoài tỉnh.

 Cũng trong tháng, đăng cai tổ chức thành công vòng Chung kết cuộc thi “Sáng tạo Robocom toàn quốc lần thứ XVI năm 2017 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh từ ngày 9/5 đến 14/5/2017.

   5.2. Thể dục thể thao

Trong tháng, công tác huấn luyện, nâng cao thành tích cho các VĐV các lớp năng khiếu và các đội tuyển vẫn được duy trì thường xuyên. Đội tuyển bóng chuyền trẻ Tràng An tham gia thi đấu tại giải Bóng chuyền hạng A1 để chuẩn bị cho giải Bóng chuyền trẻ Vô địch toàn quốc năm 2017; tham gia thi đấu giải vô địch Karatedo Đông Nam Á năm 2017 tại Indonesia, kết quả đoạt 01 HCV đồng đội, 01 HCĐ cá nhân.

Tổ chức giải Cầu lông Cúp Phát thanh Truyền hình lần thứ XXI năm 2017 (từ ngày 18/5-20/5/2017) tại Nhà thi đấu tỉnh.

5.3. Y tế [1]

Trong  tháng, ngành Y tế đã chủ động ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng c­ường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc và phư­ơng tiện sẵn sàng tiếp nhận và điều trị khi có bệnh nhân mắc bệnh dịch; thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số-kế hoạch hoá gia đình.

Trong tháng 4/2017, toàn tỉnh không phát hiện trường hợp mắc bệnh chân - tay - miệng, xảy ra 63 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Về công tác khám chữa bệnh: Tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã khám bệnh cho 75 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 22 nghìn lượt, khám phụ khoa 12 nghìn lượt, khám thai 5,6 nghìn lượt, đặt vòng 241 ca, triệt sản 3 ca.

Công tác phòng chống HIV/AIDS: phát hiện mới 7 người nhiễm HIV, chuyển sang giai đoạn AIDS 3 trường hợp, có 1 trường hợp tử vong do AIDS.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh,Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Viện Mắt Trung ương cùng với nhà tài trợ Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội An Viên tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gần 400 đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách của 2 xã Khánh Tiên và Khánh Trung (Yên Khánh) 

CÁC BÀI KHÁC