Hôm nay, chủ nhật 29/01/2023
Tìm kiếm:  


Hội nghị triển khai Phương án điều tra doanh nghiệp 2022

  Ngày 12/4/2022, Cục Thống kê Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê). Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tùng- Phó cục trưởng Cục thống kê Ninh Bình; các đồng chí là giám sát viên, điều tra viên cấp tỉnh và cấp huyện.

  Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Theo kết quả rà soát sơ bộ đến ngày 07/4/2022 trên địa bàn tỉnh có 4.833; trong đó 3.476 doanh nghiệp trong danh sách điều tra toàn bộ và 1.357 doanh nghiệp trong danh sách điều tra mẫu. Thời gian điều tra được tiến hành từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 30/5/2022.

 

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 
243794

18
52
243794