Hôm nay, chủ nhật 29/01/2023
Tìm kiếm:  


Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh

Sáng 27/6, đồng chí Trần Song Tùng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh.

Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý và công bố kết quả. Ban Chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đạt mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra, đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch, được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 97.539 đơn vị điều tra, giảm 7% so với số lượng đơn vị điều tra trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Trong đó: Doanh nghiệp tăng 56,4%; hợp tác xã giảm 1,7%; Cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 8,3%; Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội giảm 53,8%; Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tăng 5,1%. Số lượng lao động trong các đơn vị điều tra là 328.401 người, giảm 4,7%.

Cuộc Điều tra cơ sở hành chính cũng được thực hiện thuận lợi, thông suốt. Công tác nghiệm thu, làm sạch, xử lý dữ liệu được thực hiện nghiêm túc; công tác bàn giao dữ liệu được thực hiện đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và thành công của cuộc Điều tra.Tính đến thời điểm 31/12/2020 toàn tỉnh có 283 đơn vị hành chính giảm 161 đơn vị. Tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội là 7.286 người.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện trên phạm vi cả nước, phạm vi thu thập thông tin rộng, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra. Thông tin thu thập được từ Tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước và tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao các sở, ngành; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đã có sự chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực, tập trung chỉ đạo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, biểu dương đội ngũ giám sát viên, điều tra viên, nhất là công chức trong ngành Thống kê, Nội vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong thực hiện các bước công việc.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc điều tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu: Cục Thống kê tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) cần kịp thời tham mưu cho tỉnh và hướng dẫn cấp huyện khai thác dữ liệu Tổng điều tra ngay khi có công bố chính thức của Ban Chỉ đạo Trung ương; Chủ động tổng hợp, phân tích và biên soạn các báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh để cung cấp kịp thời cho Lãnh đạo chính quyền các cấp theo quy định của nhà nước. Sở Nội vụ phối hợp với Cục Thống kê để kết nối và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu, nhất là dữ liệu hành chính để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp với Cục Thống kê, Sở Nội vụ để kết nối và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu, nhất là dữ liệu hành chính để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tuyên truyền rộng rãi kết quả sơ bộ tổng điều tra, phát huy tối đa hiệu quả kết quả của cuộc Tổng điều tra. 

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Video hội nghị

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
243788

12
52
243788