Hôm nay, thứ 7 02/12/2023
Tìm kiếm:  


Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2022

 

Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2022

 

       Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2022 là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng, năng lực và kết quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) của các cơ sở, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách; cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở SXKD cá thể; tính toán các chỉ tiêu thống kê quốc gia, đáp ứng yêu cầu liên quan đến lĩnh vực tài khoản quốc gia; đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước.

 

 

 

 

       

 

    Điều tra cơ sở SXKD cá thể 2022 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian điều tra là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1/10/2022 và đến hết ngày 30/10/2022. Đối tượng điều tra là cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản), chứa đựng thông tin cần thu thập. Trong cuộc điều tra này, đối tượng điều tra bao gồm: Thông tin định danh, thông tin về hoạt động SXKD, thông tin tài sản, nguồn vốn, nộp ngân sách... 

            Đơn vị điều tra là cơ sở SXKD cá thể, được xác định theo các tiêu chí sau: Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản); Thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình, chưa  đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

            Điều tra cơ sở SXKD cá thể 2022 là điều tra chọn mẫu bao gồm: Điều tra chọn mẫu về số lượng cơ sở SXKD cá thể: Mẫu điều tra số lượng cơ sở SXKD cá thể đại diện cho huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh. Mỗi huyện chọn một số xã/phường/thị trấn đại diện để thu thập thông tin số lượng cơ sở SXKD cá thể. Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh được chọn tại 23 xã/phường/thị trấn để điều tra mẫu đại diện cho 8 huyện. Điều tra chọn mẫu về kết quả SXKD chuyên ngành: Mẫu điều tra kết quả SXKD của cơ sở SXKD cá thể năm 2022 đại diện cho ngành kinh tế và tỉnh, trên  địa bàn tỉnh được chọn khoảng 2.500 cơ sở đại diện cho 184 nhóm ngành/ngành. 

            Điều tra cơ sở SXKD cá thể 2022 áp dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp. Điều tra viên trực tiếp đến từng cơ sở để phỏng vấn người cung cấp thông tin và nhập đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử (CAPI) trên thiết bị di động. Các điều tra viên sẽ tiến hành phỏng vấn chủ cơ sở SXKD cá thể hoặc người quản lý, điều hành để nắm rõ các hoạt động SXKD của cơ sở. Điều tra viên kết hợp thông tin từ cơ quan quản lý như cơ quan đăng ký kinh doanh, thuế, quản lý thị trường... trước khi đến cơ sở và kết hợp trong khi điều tra quan sát thực tế quy mô, mức độ hoạt động của cơ sở để khai thác thông tin đảm bảo chính xác, đầy đủ.

            Là địa bàn trung tâm của tỉnh, trong cuộc điều tra lần này, thành phố Ninh Bình tiến hành điều tra chọn mẫu về số lượng cơ sở SXKD cá thể ở địa bàn 2 phường Đông Thành và Nam Bình và tiến hành điều tra chọn mẫu về kết quả SXKD ngành ở các xã, phường trên địa bàn thành phố.

            Bà Đỗ Thị Thu Hường, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Ninh Bình - Hoa Lư cho biết: Mặc dù cuộc điều tra hộ SXKD năm 2022 là cuộc điều tra thường niên nhưng Chi cục đã chỉ đạo đội ngũ điều tra viên tích cực nghiên cứu nội dung và bám sát nhiệm vụ phân công để tiến hành điều tra đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, không để sót đối tượng điều tra. Đến ngày 13/10, thành phố đã điều tra 1.116 cơ sở, đạt 51,64%.

            Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Trước khi bước vào tiến hành điều tra, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 cho các điều tra viên trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp cho các điều tra viên nắm được những nội dung của cuộc điều tra như giới thiệu nội dung chính của phương án và một số nét thay đổi trong điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; giới thiệu quy trình chọn mẫu, thay mẫu; hướng dẫn điền phiếu điều tra; một số lưu ý và quy ước trong phiếu điều tra; hướng dẫn phương pháp tính và kiểm tra biểu tổng hợp điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022… 

            Với sự chuẩn bị chu đáo cũng như sự vào cuộc tích cực của các điều tra viên tham gia, cuộc điều tra đã đảm bảo được tiến độ cũng như nội dung cuộc điều tra. Đến ngày 13/10, đã tiến hành điều tra ở 9.014 cơ sở, đạt 44,19% so với kế hoạch đề ra, trong đó đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao là huyện Yên Mô đạt 66,21%.

            Thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Chi cục đẩy nhanh tiến độ điều tra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch điều tra theo đúng thời gian đề ra. Kết quả điều tra cơ sở SXKD cá thể 2022 được tổng hợp phục vụ tính các chỉ tiêu về: Cơ sở, lao động, kết quả SXKD; tài sản, nguồn vốn, doanh thu, nộp ngân sách; thông tin chuyên ngành thuộc các danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia; ngành Kế hoạch- Đầu tư và Thống kê; ASEAN; phát triển bền vững của Việt Nam (VSDG) và biên soạn báo cáo kinh tế - xã hội năm.

 

Nguồn: Baoninhbinh.org.vn.
286357

22
110
286357