Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  


Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình tổ chức tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.
Từ ngày 28 đến ngày 30/5/2024, Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình đã tổ Hội nghị tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 theo Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng, Cục thống kê Ninh Bình và các đồng chí là giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện cùng tổ trưởng, điều tra viên cấp xã thuộc thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan.
Điều tra dân tộc tiểu số 2024 tại tỉnh Ninh Bình là điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ: Được thực hiện tại 07 xã của huyện Nho Quan thuộc vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn DTTS được chọn điều tra để thu thập các chỉ tiêu về dân số theo DTTS.
Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, Hội nghị tập huấn Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành tất cả các nội dung theo kế hoạch và thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:
 
 
 
 
 
 321625

114
94
321625