Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  


Ninh Bình triển khai Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

Ngày 1/7, Cục Thống kê tỉnh đã triển khai Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại địa bàn huyện Nho Quan và thành phố Tam Điệp.

Điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại thôn Quảng Cư, xã Quảng Lạc (Nho Quan).

 

 

Đây là cuộc điều tra lần thứ ba theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 5/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Hai cuộc điều tra trước đó được thực hiện vào năm 2015 và năm 2019.

Tại tỉnh Ninh Bình, có 34 địa bàn điều tra được Tổng cục Thống kê chọn mẫu tại 8 xã ở 2 huyện, thành phố, trong đó: Thành phố Tam Điệp chọn mẫu điều tra toàn bộ số hộ dân tộc thiểu số tại 1 địa bàn điều tra của xã Yên Sơn; huyện Nho Quan có 32 địa bàn điều tra (960 hộ dân tộc thiểu số) chọn mẫu điều tra 30 hộ dân tộc thiểu số/địa bàn điều tra và 1 địa bàn điều tra chọn mẫu điều tra 40 hộ dân tộc thiểu số/địa bàn điều tra. 

Các điều tra viên đến tận hộ dân để thu thập các thông tin về: Nhân khẩu học của dân số; giáo dục; di cư; hôn nhân; sử dụng bảo hiểm y tế; việc làm; các thông tin về nhà ở và điều kiện sinh hoạt; đất ở, đất sản xuất; một số loại gia súc nuôi chủ yếu; tình hình tiếp cận các dịch vụ công cộng của hộ...

Sau khi thu thập thông tin các mẫu hộ, các điều tra viên, giám sát viên được Chi cục Thống kê tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm để công tác thu thập thông tin trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn. 

Trong ngày đầu ra quân, các điều tra viên của tỉnh đã hoàn thành thu thập thông tin của 34/1.092 hộ.

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn
321624

113
94
321624