Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  


Cục thống kê Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra doanh nghiệp năm 2024

 

    Thực hiện Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 638/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Ngày 27 – 28/3/2024, Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2024. Tham gia và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng và các đồng chí là giám sát viên cấp tỉnh, giám sát viên cấp huyện cùng điều tra viên phụ trách các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

 

   Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu để thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã nhằm mục đích:

- Phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương;

- Phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2023, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia  và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế;

- Biên soạn “Sách trắng doanh nghiệp năm 2024” và “Sách trắng hợp tác xã năm 2024”;

- Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp;

- Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018) trừ 3 ngành sau:

- Ngành O - Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc;

- Ngành U - Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế;

- Ngành T - Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình.

Một số hình ảnh của Hội nghị tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 
321619

108
94
321619