Hôm nay, thứ 5 20/06/2024
Tìm kiếm:  

SỐ LIỆU CHUYÊN ĐỀ - GIÁ TRỊ XNK


Đồng thời HảiQuan Trung Quốc cũng đã công bố số liệu XNK 6 tháng đầu năm 2009, trong đó nêu rõ tổng giá trị XNK mậu dịch của Trung Quốc 6 tháng đầu năm nay đạt 946,12 tỉ USD, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xuất khẩu giảm 21,8%, nhập khẩu giảm 25,4% cụ thể như sau:

 

6 tháng đầu năm nay Trung Quốc xuất khẩu 521,53 tỉ USD, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tháng 6/09 xuất khẩu 95,41 tỉ USD, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 7,5% so với tháng 5/09.

 

Tổng giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay của Trung Quốc đạt 424,59 tỉ USD, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, giá trị nhập khẩu tháng 6 năm nay đạt 87,16 tỉ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 15,6% so với tháng 5/09.

 


320500

36
39
320500