Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  

GIỚI THIỆU - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN


GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH THỐNG KÊ NINH BÌNH
 
I- NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Ngay trong thời gian đầu cách mạng tháng 8/1945 mới thành công, trong muôn vàn khó khăn thử thách, ngày 6/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chủ tịch lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ký sắc lệnh số 61/SL qui định bộ máy tổ chức của Bộ Quốc dân kinh tế gồm các Phòng, Ban, Nha trực thuộc, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam.
Căn cứ vào nội dung bản điều lệ về tổ chức Cục Thống kê Trung ương và cơ quan thống kê địa phương ban hành theo quyết định 695 ngày 20-2-1956 của Thủ tưởng Chính Phủ, sau khi có hướng dẫn của Cục Thống kê Trung ương, tỉnh Ninh Bình đã sớm triển khai thực hiện việc tổ chức bộ máy cơ quan thống kê địa phương.
Từ cuối tháng 2/1956 theo Chỉ thị của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phan Điền, đồng chí Nguyễn Hào nguyên là Uỷ viên ban quân quản thị trấn Phát Diệm được giao nhiệm vụ nghiên cứu điều lệ tổ chức Thống kê địa phương và lập đề án xây dựng bộ máy thống kê ở tỉnh Ninh Bình. Ban Thống kê tỉnh được thành lập nằm trong Uỷ ban kế hoạch tỉnh. Lúc này lực lượng cán bộ của Ban Thống kê rất mỏng mới chỉ có 3 người. Ban Thống kê tỉnh đã bắt tay ngay vào tổ chức thu thập số liệu làm báo cáo thống kê phục vụ lãnh đạo địa phương.
Đến tháng 6/1956 Ban Thống kê tỉnh tách ra khỏi uỷ ban kế hoạch và hoạt động độc lập nhưng số cán bộ vẫn chỉ có 3 người. Đây chính là tiền thân của Cục Thống kê Ninh Bình ngày nay.
Đến tháng 4/1957 thực hiện Nghị định 142/TTg ngày 8/4/1957 của Thủ Tướng Chính phủ qui định lại tổ chức và nhiệm vụ của cơ quan thống kê các cấp, các ngành; Ban Thống kê tỉnh được đổi thành “Chi cục thống kê tỉnh”. Như vậy, Ban Thống kê tỉnh Ninh Bình được đổi tên thành Chi cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.
Tháng 3-1976 tỉnh Ninh Bình sát nhập với tỉnh Nam Hà và thành lập tỉnh mới Hà Nam Ninh, đồng thời Chi cục Thống kê tỉnh Ninh Bình sát nhập với Chi cục Thống kê tỉnh Nam Hà thành Chi cục Thống kê tỉnh Hà Nam Ninh.
Đến năm 1983, Chính Phủ cho phép đổi tên “Chi cục thống kê tỉnh” thành “Cục thống kê tỉnh”. Như vậy, Chi cục Thống kê tỉnh Hà Nam Ninh đổi tên thành Cục Thống kê Hà Nam Ninh.
Tháng 12/1991, Chấp hành Nghị Quyết kỳ họp thứ 10 Quốc Hội khoá VIII, tỉnh Ninh Bình được tách ra khỏi từ tỉnh Hà Nam Ninh. Như vậy, tỉnh Ninh Bình được tái lập từ 1/4/1992 và Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình cũng được thành lập.
Về mô hình quản lý: Từ trước năm 1988 ngành Thống kê tổ chức theo mô hình quản lý ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. Từ năm 1988 đến 1993 hệ thống Thống kê cấp tỉnh, thành phố được giao cho địa phương quản lý. Đến năm 1994, theo Nghị định số 23/CP ngày 13/3/1994 của Chính phủ, ngành Thống kê đã trở lại mô hình quản lý theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện và duy trì cho đến nay.
 Về cơ cấu tổ chức: Trải qua quá trình hình thành cơ cấu tổ chức Ngành thống kê Ninh Bình liên tục được phát triển. Ban đầu là Ban Thống kê chỉ có 3 người. Đến năm 1957 Ngành thống kê Ninh Bình được tổ chức theo mô hình cấp tỉnh có Chi cục thống kê ( tổng số có 12 cán bộ), cấp huyện có phòng thống kê, cấp xã có ban thống kê.
Đến nay, theo Quyết định số 47/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định Cục thống kê Ninh Bình được tổ chức thành hệ thống ngành dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính: Cơ quan Cục Thống kê gồm có 6 phòng là phòng Thống kê Tổng hợp, phòng Thống kê Nông nghiệp, phòng Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, phòng Thống kê Thương mại, phòng Thống kê Dân số – Văn xã, phòng Tổ chức – Hành chính và Thanh tra Cục Thống kê. Cấp huyện có chi cục thống kê các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc Cục Thống kê.
Hiện nay, Ngành thống kê Ninh Bình có tổng số là 65 cán bộ trong biên chế ( tại cơ quan Cục có 33 cán bộ, tại các chi cục cấp huyện có 32 cán bộ) và 7 cộng tác viên. Trong 72 cán bộ: 55 cán bộ có trình độ Đại học, cao đẳng, chiếm 76,4% và 17 cán bộ có trình độ trung cấp, chiếm 23,6%.
Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư. Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế-xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Ninh Bình và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
II- NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
Từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; đồng thời thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của TCTK; có sự ủng hộ, phối kết hợp công tác của các cấp, các ngành, của các đơn vị cơ sở và nhân dân trong tỉnh; Cùng với sự đi lên của tỉnh, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thống kê Ninh Bình đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, góp phần đắc lực vào việc xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh qua từng thời kỳ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Trong những năm qua vị thế của ngành Thống kê Ninh Bình đã được nâng lên một bước về chất. Các cấp, các ngành không những đã quan tâm sử dụng, coi trọng hơn thông tin thống kê do ngành Thống kê cung cấp mà còn hiểu rõ hơn phương pháp chế độ của ngành thống kê. Đặc biệt, từ những thông tin ngành Thống kê cung cấp đã giúp cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo sát thực tế hơn đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, đồng thời cũng là cơ sở tin cậy để xây dựng mục tiêu, kế hoạch, phương hướng phát triển và các giải pháp thực hiện của địa phương trong những thời gian tới.    
Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, ghi nhận kết quả phấn đấu và thành tích đạt được của ngành thống kê Ninh Bình, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quí của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh trao tặng.
      * Thời kì 1956-1975:
         - Năm 1970: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng “Bằng khen” cho ngành Thống kê Ninh Bình nhân dịp tổng kết 5 năm chống Mỹ cứu nước (1965-1970).
         - Năm 1975: Tổng Cục trưởng TCTK tặng “Bằng khen” cho tập thể cán bộ, công chức Chi cục thống kê Ninh Bình nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành (1956-1976).
     * Thời kì 1976-1991: Hà Nam Ninh
         - Được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì năm 1976, huân chương lao động hạng nhất năm 1985.
         - Được tặng cờ thi đua xuất sắc :
         + Cờ luân lưu của Chính phủ: các năm 1977,1979,1980,1984,1985.
         + Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Thống kê: các năm 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1991.
     * Thời kì 1992-2010:
- Năm 2000: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng “Huân chương lao động hạng ba” cho Ngành Thống kê Ninh Bình.
- Thủ tướng Chính phủ tặng “Bằng khen” cho Cục Thống kê Ninh Bình các năm 1995, 1999.
         - Tổng Cục trưởng TCTK tặng “Bằng khen” cho tập thể cán bộ, công chức ngành Thống kê Ninh Bình các năm 1994, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2007.
         - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng “Bằng khen” cho tập thể cán bộ công chức ngành Thống kê Ninh Bình các năm 1993, 1999, 2002, 2004, 2007, 2009.
            - Năm 1999 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.
            - Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2010.
                      
                                                                                                                                                    CỤC THỐNG KÊ NINH BÌNH 

321617

106
94
321617