Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:   Ninh Bình - Công tác thu thập thông tin Điều tra 53 DTTS nhiều thuận lợi

  

Ninh Bình triển khai Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu sốNinh Bình sẵn sàng cho Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số321623

112
94
321623