Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  

TIN TỨC SỰ KIỆN - TUYỂN DỤNG


1.Thông báo tuyển dụng công chức Thống kê năm 2022

2.Thông báo thời gian thu hồ sơ

3.Thông báo chỉ tiêu và vị trí

4.Lịch tổ chức lớp bổ sung kiến thức thi tuyển công chức thống kê năm 2022

5.Tài liệu tham khảo tuyển dụng công chức thống kê năm 2022

6.Điều chỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

7.Thông báo điều chỉnh tài liệu tham khảo tuyển dụng công chức năm 2022

8.Thông báo địa điểm và thời gian dự kiến dự thi

9.Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển

10.Phụ lục I: Danh sách 1.521 thí sinh đủ điều kiện dự thi

11.Phụ lục II: Danh sách 28 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức 

12.Phụ lục III: Danh sách 136 thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức

13.Thông báo triệu tập thí sinh dự thi công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc

 

 

321621

110
94
321621