Hôm nay, thứ 5 20/06/2024
Tìm kiếm:  1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh tháng Năm năm 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, các địa phương tập trung chăm sóc lúa và các loại cây màu trong vụ; phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi; triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; phòng chống dịch bệnh trên thuỷ sản và làm tốt công tác kiểm dịch tôm giống về địa bàn.320495

31
39
320495