Hôm nay, thứ 4 29/06/2022
Tìm kiếm:  1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Nhiệm vụ trọng tâm của sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong tháng là tập trung chăm sóc lúa và các loại cây màu; phòng trừ dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi; triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2022 đạt hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng và phòng chống dịch bệnh trên thuỷ sản.212514

40
62
212514