Hôm nay, chủ nhật 17/09/2023
Tìm kiếm:  Trong tháng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiệm túc, có hiệu quả các nội dung được đề ra trong chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh; tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất để ổn định việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, tăng nguồn thu ngân sách. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tháng Tám và 8 tháng năm 2023 đạt kết quả như sau:267662

154
91
267662