Hôm nay, thứ 5 26/05/2022
Tìm kiếm:  

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

 Nhiệm vụ trọng tâm của sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng là tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Xuân; triển khai phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; đẩy mạnh công tác trồng rừng, tăng cường quản lý, phòng chống cháy rừng và thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng giống thủy sản, đặc biệt là tôm giống nhập vào địa bàn.

 

 Infographics KT-XH tháng Tư năm 2022

210329

53
61
210329