Hôm nay, thứ 7 24/09/2022
Tìm kiếm:  

Trong tháng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung được đề ra trong chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế, coi đây là mục tiêu hàng đầu; trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

 Infographics KT-XH tháng Tám năm 2022

219028

73
116
219028