Hôm nay, thứ 7 02/12/2023
Tìm kiếm:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ THỐNG KÊ - CÁC QĐ CỦA CỤC TK NINH BÌNH


 

 Ngày 26/3/2020, Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Bình đã ký Quyết định:

 

   - Số 31/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Mạnh Hồng giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra Thống kê Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

286355

20
110
286355