Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  


Ninh Bình sẵn sàng cho Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

 

Bắt đầu từ ngày 1/7 đến 15/8/2024, cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên phạm vi toàn quốc được tiến hành. Cùng với các tỉnh, thành phố, Ninh Bình đã có sự chuẩn bị chu đáo để cuộc điều tra diễn ra đúng kế hoạch.

Cán bộ Cục Thống kê tỉnh kiểm tra dữ liệu lập bảng kê hộ Điều tra, thu thập thông tin

về thực trạng kinh tế - xã hội  của 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2024, Cục Thống kê tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 377/KH-CTK ngày 22/5/2024 tổ chức, triển khai thực hiện Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Đây là lần thứ ba Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS được tổ chức ở nước ta. Cuộc điều tra có quy mô lớn, kết hợp giữa điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu. Mục đích cuộc điều tra là phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng DTTS giai đoạn 2026-2030; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Phạm vi Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh được thực hiện tại 7 xã của huyện Nho Quan thuộc vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn dân tộc thiểu số được chọn điều tra để thu thập các chỉ tiêu về dân số theo dân tộc thiểu số.

Đối tượng điều tra là hộ dân cư người DTTS; nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại tỉnh Ninh Bình, có 34 địa bàn điều tra được Tổng cục Thống kê chọn mẫu tại 8 xã ở 2 huyện, thành phố, trong đó: Thành phố Tam Điệp chọn mẫu điều tra toàn bộ số hộ DTTS tại 1 địa bàn điều tra của xã Yên Sơn; huyện Nho Quan có 32 địa bàn điều tra (960 hộ DTTS) chọn mẫu điều tra 30 hộ DTTS/địa bàn điều tra và 1 địa bàn điều tra chọn mẫu điều tra 40 hộ DTTS/địa bàn điều tra. 

Để triển khai điều tra chính xác, đúng tiến độ, Cục Thống kê tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phương án điều tra. Đồng thời, Cục ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ; tuyển chọn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho giám sát viên, điều tra viên, tổ trưởng. Ngành Thống kê đã lựa chọn 8 tổ trưởng và 20 điều tra viên là những người có kinh nghiệm trong điều tra thống kê, có tinh thần trách nhiệm, am hiểu văn hóa của người DTTS và địa bàn.

Chị Quách Thị Thu, điều tra viên xã Thạch Bình (Nho Quan) cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tôi đã được tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra do Cục Thống kê tổ chức. Qua tập huấn, tôi đã nắm chắc mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra, đồng thời được trang bị đầy đủ kiến thức nghiệp vụ điều tra cũng như sử dụng thành thạo phần mềm CAPI để thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng yêu cầu phương án điều tra quy định.

Để người dân hiểu được ý nghĩa của cuộc điều tra và tích cực tham gia cung cấp thông tin, công tác tuyên truyền được Cục thực hiện dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng khu vực, từng địa bàn dân cư như: Phát sóng MP3 hỏi - đáp về cuộc Điều tra trên hệ thống loa phát thanh xã bằng các thứ tiếng dân tộc, phù hợp với đặc điểm tình hình đồng bào DTTS của mỗi địa bàn điều tra; treo khẩu hiệu, poster tuyên truyền lên bảng LED của Cục Thống kê...

Đến thời điểm này, tại Ninh Bình, công tác chuẩn bị cho việc tiến hành điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo sẵn sàng cho công tác thu thập thông tin tại địa bàn đạt tiến độ, chất lượng.

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn

 
321624

113
94
321624