Hôm nay, thứ 4 10/07/2024
Tìm kiếm:  


Ninh Bình - Công tác thu thập thông tin Điều tra 53 DTTS nhiều thuận lợi

 

   Nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đảm bảo tiến độ, thực hiện chương trình Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024, trong 2 ngày 7-8/7/2024, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương cùng đoàn công tác Trung ương đã thực hiện kiểm tra, giám sát tại tỉnh Ninh Bình.

 

 

    Ninh Bình có 08 đơn vị hành chính cấp huyện với dân số trên 01 triệu người, trong đó, đồng bào DTTS khoảng 30 ngàn người, chiếm 3% dân số, chủ yếu là dân tộc Mường (chiếm 97,2% DTTS), các DTTS khác như: Nùng, Tày, Thái, Dao, Sán Dìu, M'Nông, Ê đê, Hoa, Thổ, Raglai, Khơ me, Chăm, Si la, Xinh mun, Gia Rai, Giáy, Pà thẻn ... có rất ít người và sinh sống rải rác và đan xen trên địa bàn.

    Thực hiện kế hoạch Điều tra 53 DTTS 2024, Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình sẽ điều tra chọn mẫu tại 34 địa bàn, thuộc 08 xã, trong đó 07 xã của huyện Nho Quan thuộc khu vực khu vực DTTS (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và 01 xã của thành phố Tam Điệp tuy không thuộc khu vực DTTS nhưng có địa bàn được chọn điều tra. 100%  địa bàn điều tra ở khu vực nông thôn.

    Ngành Thống kê của tỉnh Ninh Bình đã tuyển chọn 14 GSV (cấp tỉnh 8, huyện 6), 08 TTĐT, 17 ĐTV thu thập phiếu hộ và 32 ĐTV thực hiện phiếu xã. Lực lượng ĐTV cơ bản là người tại địa phương, độ tuổi trẻ, có trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, đã từng tham gia các cuộc điều tra thống kê gần đây, am hiểu về địa bàn cho nên thuận lợi trong công tác triển khai thu thập thông tin tại địa bàn.

    Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức 01 cuộc tập huấn cấp tỉnh trong thời gian 03 ngày (từ 28-30/5/2024) để tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin, lập bảng kê hộ dân cư; nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm cho ĐTV, TTĐT và GSV cấp tỉnh, cấp huyện. Ngay sau chương trình tập huấn, công tác lập bảng kê được hoàn thành tại 34 địa bàn (tương đương 4.427 hộ), trong đó: 01 địa bàn điều tra toàn bộ là 146 hộ; 33 địa bàn điều tra mẫu là 4.281 hộ.

 

 

    Chương trình Điều tra 53 DTTS năm 2024 tại tỉnh Ninh Bình được sự quan tâm của Lãnh đạo địa phương từ cấp tỉnh, huyện, xã. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 100/UBND-VP2 ngày 25/7/2023 về việc triển khai phương án điều tra của Tổng cục Thống kê, theo đó giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện phương án Điều tra DTTS 2024 trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai Cuộc điều tra tại các địa bàn, đồng thời có phương án phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng kết quả của cuộc điều tra.

    Đối với công tác tuyên truyền, Cục đã triển khai đầy đủ các hình thức từ truyền thống đến  hiện đại trên nền tảng công nghệ số, như: treo băng rôn, pano, trên hệ thống bảng điện tử tại các cổng chào, trên bảng LED tại trung tâm huyện Nho Quan, thành phố Tam Điệp và các xã; phát file MP3 Hỏi-Đáp về cuộc điều tra; tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị của cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình có Công văn số 1187/STTTT-BCXB gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai, thực hiện tuyên truyền về Điều tra DTTS 2024 trước, trong và sau cuộc điều tra, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia của toàn xã hội. Đến nay, Báo Ninh Bình,và Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình đã đưa nhiều tin, bài, phóng sự về công tác chuẩn bị, Lễ ra quân ngày 01/7 và quá trình điều tra và giám sát cấp tỉnh tại trên các ấn phẩm của báo và các kênh sóng của Đài.

    Sau khi xem xét các báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, theo kế hoạch chương trình giám sát cấp Trung ương, Đoàn giám sát đã có 02 ngày đi thực tế tại địa bàn điều tra, tham dự phỏng vấn thu thập thông tin của các ĐTV tại các hộ trên địa bàn thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan.

 

 

    Qua quá trình giám sát thực tế, Đoàn giám sát Trung ương đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình nhằm rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong điều tra. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương đánh giá: ”Chương trình Điều tra 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có số lượng địa bàn điều tra không nhiều, điều kiện giao thông, cơ sở hạ tầng tại khu vực điều tra thuận lợi cho công tác di chuyển tiếp cận của ĐTV. Công tác phối hợp của Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình với địa phương, các Sở ban, ngành thực hiện rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện cuộc điều tra”.

    Bên cạnh đó, các thành viên của Đoàn Giám sát Trung ương cũng nêu một số điểm cần lưu ý cho ĐTV trong quá trình phỏng vấn hạn chế việc gây khó hiểu cho người cung cấp thông tin; đối với phiếu xã cần phải lấy từ nhiều nguồn khác nhau.

    Theo báo cáo thực hiện điều tra, tính đến hết ngày 08/7/2024, toàn Tỉnh đã hoàn thành điều tra 100 hộ/1.092 hộ, đạt 9,16%. Thời gian tới, để đảm bảo tiến độ và chất lượng cuộc điều tra theo quy định của Phương án điều tra, Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ, theo dõi sát tình hình tại cơ sở thông qua công tác giám sát, triển khai biên soạn Công văn thông báo nghiệp vụ gửi tất cả các Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện nhằm triển khai thực hiện cuộc điều tra đạt kết quả và chất lượng tốt nhất. Quá trình thu thập Phiếu xã sẽ được phân tách thành các mảng câu hỏi để phục vụ công tác chuẩn bị số liệu và thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định.

Một số hình ảnh của Đoàn Giám sát Trung ương tại địa bàn huyện Nho Quan

 

 

 

 
321625

114
94
321625