Hôm nay, thứ 3 13/02/2024
Tìm kiếm:  


Hiệu quả xử lý dữ liệu nhờ chuyển đổi số tại tỉnh Ninh Bình

 

Video Hiệu quả xử lý dữ liệu nhờ chuyển đổi số - Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình (nbtv.vn)

 

Thông tin thống kê là cơ sở quan trọng để Chính phủ, các địa phương, các ngành phân tích, dự báo tình hình phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạch định chính sách, định hướng chiến lược phát triển đón bắt những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại. Ngành Thống kê Ninh Bình đang đưa ra các số liệu báo cáo ngày cnagf nhanh chóng, chính xác, minh bạch trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp vào phát triển của địa phương, đất nước.

 
303007

60
504
303007