Hôm nay, thứ 3 13/02/2024
Tìm kiếm:  


Tập huấn tuyên truyền Luật Thống kê

 

 

Ngày 29/11, Cục Thống kê tỉnh tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền Luật Thống kê, triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê ở các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu các nội dung của Luật Thống kê, Luật Thống kê sửa đổi; các văn bản pháp lý có liên quan. Triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp  tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. 

 

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành của tỉnh nắm được những quy định cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực thống kê, quyền và nghĩa vụ của người tham gia hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê, đáp ứng yêu cầu có đầy đủ thông tin khách quan, tin cậy, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn:https://baoninhbinh.org.vn/
303009

62
504
303009